IT ja viestintäteknologia

Tällä ammattipolulla pääset tutustumaan seuraaviin kilpailulajeihin ja ammatteihin

 • CAD-suunnittelu (Teknisen suunnittelun perustutkinto)
 • Painotekniikka (Painoviestinnän perustutkinto)
 • Painotuotteen suunnittelu (Kuvallisen ilmaisun perustutkinto)
 • Tietokoneet ja -verkot (Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto)
 • Elektroniikka (Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto)
 • Tietojenkäsittely (Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto)
 • Verkkosivujen tuottaminen (Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto)

Teknisen suunnittelun perustutkinnon suorittaneet ammattilaiset tekevät malleja, suunnitelmia ja dokumentteja, joiden avulla voidaan rakentaa uusia sekä ylläpitää ja saneerata olemassa olevia rakennus-, LVI-, sähkö-, kone- ja infra-alan tuotteita. Työtehtäviin kuuluu myös asiakaspalvelu ja osallistuminen laitteiden ja ohjelmien ylläpitoon.

Painotuotantoassistentti tekee työtä graafisella alalla, joka kehittää ja tuottaa pääasiassa painettua viestintää, kuten esimerkiksi lehdet ja kirjat, mainospainotuotteet, lomakkeet ja pakkaukset. Painotuotteiden valmistamisen lisäksi työhön sisältyy myös tuotesuunnittelua, markkinointia, asiakaspalvelua, tietoliikennettä ja jakelua.

Painotuotteen suunnittelija muotoilee ulkoasun mm. esitteisiin, mainoksiin, lehtiin, kirjoihin, verkkosivuihin ja televisiouutisten taustakuvituksiin. Suunnittelijan työvälineitä ovat taitto- ja grafiikkaohjelmat, typografia, värit, sommittelu, muodot, kuvat sekä teksti. Ammatissa toimiminen vaatii luovuutta ja asiakaspalvelutaitoja.
ICT-asentaja tekee tietokoneiden, tietoliikenneverkkojen ja palvelinjärjestelmien asennus-, ylläpito-, huolto- ja myyntitöitä. Alan ammattilaiselta vaaditaan vahvaa teknistä osaamista ja hänen on hallittava elektroniikan lisäksi sähkötekniikkaa ja tehtävistä riippuen myös tietotekniikkaa ja automaatiotekniikkaa.

Elektroniikka-asentajan työtehtävät vaihtelevat elektroniikkalaitteiden valmistuksesta niiden asennus-, huolto- ja korjaustöihin sekä myyntiin. Keskeiset työtehtävät liittyvät komponenttien ja osakokonaisuuksien valmistukseen, testaukseen, asentamiseen ja huoltoon tai tuotantoautomaatioiden käyttötehtäviin. Ammatissa tarvitaan vahvaa teknistä osaamista.

Datanomi on tietojenkäsittelyn moniosaaja, joka kouluttaa, avustaa ja neuvoo yrityksen muita työntekijöitä sekä tarvittaessa perustaa, ylläpitää ja kehittää tietoverkkoja tai tuottaa verkkopalveluja. Hän selviää myös pienimuotoisista ohjelmointia vaativista tehtävistä ja voi edetä esim. pelisuunnittelijaksi. Asiakaspalvelu, looginen ajattelu sekä pitkäjänteisyys korostuvat alalla.

Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi

 • suunnitteluavustaja
 • kirjapainotyöntekijä
 • mainossuunnittelija
 • tietojärjestelmien suunnittelija
 • tietokoneiden korjaaja
 • huoltoasentaja
 • tietokoneiden ja elektroniikan myyjä

Ammattipolut_it-ja-viestintä1