Palvelut

Tällä ammattipolulla pääset tutustumaan seuraaviin kilpailulajeihin ja ammatteihin

 • Asiakaspalvelu ja myynti (Liiketalouden perustutkinto)
 • Visuaalinen myyntityö (Liiketalouden perustutkinto tai esim. Kuvallisen ilmaisun perustutkinto)
 • Yrittäjyys (Liiketalouden perustutkinto tai muu perustutkinto)
 • Taloushallinto (Liiketalouden perustutkinto)
 • Puhdistuspalvelu (Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto)
 • Matkailu (Matkailualan perustutkinto)
 • Turvallisuusala (näytöslaji) (Turvallisuusalan perustutkinto)
 • Sisustaja (näytöslaji) (Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto)

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suorittanut merkonomi osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä. Hän osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti sekä palvella erilaisia asiakkaita. Ammatissa tarvitaan sosiaalisuutta ja halua työskennellä erilaisten ihmisten parissa.

Visualisti suunnittelee ja toteuttaa näyteikkunoiden, messuosastojen, tuote-esittelyjen, muotinäytösten ja näyttelyiden ulkoisen ilmeen. Työhön kuuluu mm. myyntiosastojen ilmeen luominen, joulusomistukset, ulkona olevat valot, sisällä olevat koristeet ja somisteet sekä näyteikkunoiden ilmeet. Työhön sisältyy ideointia sekä rakenteiden ja lavasteiden suunnittelua ja valmistusta.

Menestyvä yrittäjä on oma-aloitteinen ja vastuullinen toimimaan niin itsenäisesti kuin ryhmän jäsenenä. Innovatiivinen ja luova toimintatapa, yhteistyökyky ja verkostoitumistaito sekä ongelmanratkaisutaito ovat yrittäjän tärkeitä ominaisuuksia. Tärkeän lisän menestyvän yrittäjän taitoihin tuovat palveluhenkisyys, hyvä kielitaito ja ulospäinsuuntautunut reipas ote itsensä ja tuotteidensa myyntiin.

Taloushallinnon ammattilaisen tehtäviin kuuluu esimerkiksi yrityksen kirjanpito, tilinpäätöksen laatiminen, palkkahallinnon tehtävät sekä verotukseen liittyvät tehtävät. Ala vaatii tarkkuutta ja täsmällisyyttä sekä kykyä itsenäiseen työhön.

Puhdistuspalvelualan ammattilainen tekee ylläpito- ja perussiivoukseen liittyviä tehtäviä. Työhön voi kuulua myös tekstiilihuoltoa, ateriapalveluita, asiakkaan avustamista sekä toimisto- ja kokouspalveluita. Työssä tarvitaan hyviä asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja. Myös joustavuus ja kyky huomioida asiakkaiden tarpeet ovat tärkeitä.

Matkailualan ammattilainen osaa palvella eri kulttuureista tulevia asiakasryhmiä.  Matkailupalvelujen tuottaja markkinoi, myy ja toteuttaa ohjelma- ja oheispalveluja sekä muita asiakkaan hyvinvointiin liittyviä palveluja. Matkailuvirkailija esittelee, myy, varaa ja järjestää asiakkaille erilaisia matkailupalveluja.

Turvallisuusalan työtehtävissä keskitytään vaaratilanteiden ja rikosten ennaltaehkäisyyn sekä palo- ja pelastustoiminnan hoitamiseen ennen viranomaisten saapumista. Turvallisuusvalvoja työskentelee esimerkiksi vartijana, järjestyksenvalvojana, vastaanottovirkailijana tai turvajärjestelemien myyjänä. Hyvät vuorovaikutustaidot, luotettavuus ja vastuuntuntoisuus korostuvat ammatissa.

Sisustaja kykenee sisustamaan tilan lattiasta kattoon. Häneltä onnistuu niin väliseinien purkaminen kuin niiden rakentaminenkin ja siirtyminen näistä sisärakennushommista luontevasti sisäpintojen käsittelyihin, kuten panelointiin, maalaukseen, tapetointiin ja lattian asennukseen. Lisäksi sisustajalla on taitoja verhoilla huonekaluja, ommella esimerkiksi sohvatyynyjä ja valmistaa tilaan sopivia verhoja.

Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi

 • tavaratalon myyjä
 • somistaja
 • tilitoimistoyrittäjä
 • kirjanpitäjä
 • toimitilahuoltaja
 • matkailuvirkailija
 • vahtimestari

Ammattipolku_Palvelut1