Rakentaminen

Tällä ammattipolulla pääset tutustumaan seuraaviin kilpailulajeihin ja ammatteihin

 • Huonekalupuuseppä (Puualan perustutkinto)
 • Ilmastointiasennus (Talotekniikan perustutkinto)
 • Putkiasennus (Talotekniikan perustutkinto)
 • Talonrakennus, kirvestyöt (Rakennusalan perustutkinto)
 • Talonrakennus, muuraus ja laatoitus (Rakennusalan perustutkinto)
 • Maalaus ja tapetointi (Pintakäsittelyalan perustutkinto)
 • Sähköasennus (Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto)

Puusepän työhön kuuluu erilaisten puutuotteiden ja kalusteiden valmistus asiakkaan toiveiden ja piirustusten mukaan. Tavallisimmin puusepät toimivat monenlaisissa tuotannon yleis- ja erikoistehtävissä puusepänteollisuudessa, missä he valmistavat esimerkiksi keittiön kaapistoja. Huonekaluteollisuuden palveluksessa puusepät valmistavat huonekaluja, rakennuspuusepänteollisuudessa puolestaan rakennuksiin mm. ovia ja ikkunoita. Hyvällä puualan ammattilaisella on luovuutta, rohkeutta ja oma-aloitteisuutta.

Ilmastointiasentaja asentaa, huoltaa ja korjaa rakennusten ilmanvaihtolaitteita.  Asentaja voi sijoittua rakennuksille asentamaan ilmastointikanavia tai pajalle tekemään ohutlevystä osia työmaalle. Tehtävät vaihtelevat uudisrakennuskohteiden asennustöistä erilaisiin huolto-, säätö- ja korjaustöihin sekä remontointikohteiden saneeraustöihin, joissa osia ja laitteita vaihdetaan uusiin.

Putkiasentaja asentaa esimerkiksi vesijohtoja, varaajia, pesualtaita, wc-istuimia, vesihanoja ja viemäriputkistoja sekä lämpöjohtoja, lämmityskattiloita, öljypolttimia ja ilmastointilaitteita. Työ voi kohdistua myös teollisuusputkistoihin ja kaukolämpöverkostoon. Ammatissa vaaditaan joustavuutta ja asiakaspalvelutaitoja.

Kirvesmiehet työskentelevät uudis- ja korjausrakennustyömailla tehden erilaisia rakennustöitä niiden aloitusvaiheesta aina työn viimeistelyyn saakka. Laajaan tehtäväkenttään kuuluvat esimerkiksi puu- ja levymateriaalien käyttöön, rakennuksen mittaamiseen ja rakennustuotteiden asennukseen liittyvät työt. Kirvesmiehen työssä tarvitaan sekä monitaitoisuutta että erikoistumista. Ammatti vaatii kädentaitoja ja tilallista hahmotuskykyä.

Muurari on yksi rakennusalan vaativimmista ja perinteisimmistä käsityöammateista. Muurarit tekevät pääasiassa tiili- ja harkkomuurauksia, joista tehdään rakennusten perustuksia sekä ulko- ja sisäseinien tai tulisijojen muurausta. Laatoittaja pinnoittaa esimerkiksi seiniä ja lattioita. Työ on vaativaa viimeistelytyötä, joka edellyttää erityistä huolellisuutta ja ammattitaitoa.

Maalaustöihin kuuluu perinteisesti rakennusten julkisivu- ja sisäpintojen sekä rakennusosien maalaus pohjatöineen. Sisällä maalaustyö kohdistuu seiniin, kattoihin, oviin, metallipintoihin, ikkunoihin jne.  Ulkona maalataan seiniä, sokkeleita, kattoja jne. Rakennusmaalarin työtehtäviin kuuluvat maalaamisen lisäksi myös tapetointi- ja pinnoitustyöt. Työ vaatii huolellisuutta ja kykyä itsenäiseen työhön.

Sähköasentaja tekee erilaisia asennus-, huolto ja korjaustöitä rakennusten sähköasennuksia tekevissä urakointiliikkeissä, sähkön tuotanto- tai jakelulaitoksissa sekä teollisuuslaitoksissa. Työtä voidaan tehdä myös ulkona työmaakohteissa. Sähköasentajan työ on itsenäistä, isommat asennustyöt tehdään tarvittaessa ryhmätyönä.

Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi

 • puuseppä huonekalutehtaassa
 • ilmastointiasentaja rakennusliikkeessä
 • rakennustyöntekijä
 • muurari, laatoittaja
 • rakennusmaalari
 • putkiasentaja
 • sähköasentaja

Ammattipolku_Rakentaminen1

Ammattipolku_Rakentaminen2