Ravitsemispalvelut

Tällä ammattipolulla pääset tutustumaan seuraaviin kilpailulajeihin ja ammatteihin

 • Ravintolakokki (Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto)
 • Cateringkokki (Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto)
 • Tarjoilija (Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto)
 • Laborantti (Laboratorioalan perustutkinto)
 • Kondiittori (Elintarvikealan perustutkinto)
 • Lihatuotteiden valmistus (näytöslaji) (Elintarvikealan perustutkinto)
 • Elintarvikkeiden valmistus (näytöslaji) (Elintarvikealan perustutkinto)

Kokki valmistaa kiehtovia ruoka-annoksia erilaisten ravintoloiden ja tilaisuuksien asiakkaille. Hän avustaa ruokalistojen suunnittelussa ja huolehtii keittiön puhtaanapitotehtävistä ja elintarvikkeiden varastoinnista. Työhön kuuluu erilaisten raaka-aineiden ja puolivalmisteiden esikäsittelyä, käsittelyä ja kypsentämistä. Ravintolakokin tehtäviin kuuluu myös keittiön puhtaanapitoon liittyvät tehtävät sekä astioiden pesu.

Cateringkokki valmistaa suurkeittiössä ruokaa suuria annosmääriä ohjeen mukaan. Suurtaloustyypistä riippuen valmistetaan monenlaisia erikoisruokavalioita. Tehtäviin kuuluu myös elintarvikkeiden hankintaa, vastaanottoa ja varastointia, raaka-aineiden ja puolivalmisteiden käsittelyä sekä ruoan tarjolle asettamista ja annostelua. Tehtäviin voi kuulua myös edustusruokien valmistusta ja esillelaittoa sekä suurten ruoanvalmistuslaitteiden käyttöä, puhdistusta ja niiden kunnon valvontaa.

Tarjoilija työskentelee erilaisin liikeideoin toimivissa ravintola-alan yrityksissä. Hän esittelee, myy aktiivisesti ja tarjoilee asiakkaille tuotteita ja palveluja eri tarjoilutapoja käyttäen. Tarjoilija palvelee asiakkaita ystävällisesti ja aktiivisen asiakaslähtöisesti huomioiden eri kulttuurit, kansainväliset asiakkaat sekä erityisasiakkaat. Työ on yleensä vuorotyötä.

Laborantit tekevät laboratorioissa kemiallisia, fysikaalisia, mikrobiologisia ja aistinvaraisia määrityksiä. Laborantti voi työskennellä laadunvalvonnassa, tuotantoprosessien seurannassa, tuotekehittelyssä tai tutkimuksessa. Laborantin työllä on suuri merkitys tuotteiden laadun, elintarvikkeiden terveellisyyden ja ympäristön hygieenisyyden varmistamisessa. Myös raporttien kirjoittaminen ja taulukoiden tekeminen ovat yleistä.

Leipuri-kondiittori valmistaa sekä käsityövaltaisessa että automatisoidussa tuotannossa houkuttelevia ja maukkaita ruoka- ja kahvileipiä sekä erilaisia näyttäviä konditoriatuotteita, kuten kakkuja ja leivoksia. Kondiittorin työ on käsityövaltaista. Työvuorot alkavat yleensä aikaisin aamuyöstä. Hyviä kondiittorin ominaisuuksia ovat esim. luovuus, tarkkuus, oma-aloitteisuus ja halu kehittyä omassa työssään.

Lihatuotteiden valmistaja voi työskennellä lihanleikkaamoissa, teurastamoissa sekä lihavalmisteiden valmistus-, pakkaus- ja varastointitehtävissä pienyrityksissä, suurteollisuudessa tai elintarvikemyymälässä. Hän osaa leikata lihaa ja valmistaa erilaisia lihavalmisteita tai toimia teurastamon työtehtävissä.

Elintarvikkeiden valmistaja osaa työskennellä elintarvikkeiden valmistus-, pakkaus- tai varastointitehtävissä pienyrityksissä tai suurteollisuudessa, esimerkiksi ruokavalmiste-, kasvis-, makeis- ja juomateollisuudessa tai elintarvikekaupassa. Hän laskee raaka-ainemääriä ja tarvittaessa osaa suunnitella oman työnsä.

Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi

 • A la carte -kokki
 • kokki henkilöstöravintolassa
 • kahvilatyöntekijä
 • tuotekehityslaborantti
 • leipuri
 • lihanleikkaaja
 • elintarviketyöntekijä

Ammattipolku_Ravitsemispalvelut1