Laji IT ja viestintäteknologia

201 CAD-suunnittelu

Lajivastaavat

 • Piira Marko

  3DTech Oy, marko.piira@3dtech.fi

 • Hassinen Harri

  harri.hassinen@sskky.fi

Finalistit


 • Rasmus Anttinen

  Omnian ammattiopisto


 • Perttu Halonen

  Salon seudun ammattiopisto


 • Aleksi Hämäläinen

  Stadin ammattiopisto


 • Aaro Tikander

  Stadin ammattiopisto


 • Jon-Erik Rajala

  Omnian ammattiopisto

Finaali

Yleiskuvaus kilpailulajista

CAD-suunnittelussa kilpaillaan suunnitteludokumenttien tuottamisessa. Tuotettavat dokumentit voivat olla piirustuksia, kirjallista materiaalia tai 3D-malleja, joita käytetään apuna erilaisten tuotteiden valmistamisessa sekä markkinoinnissa. Tehtävät ovat luonteeltaan yleistehtäviä, eivätkä ne edellytä jonkin suunnittelualan erityisosaamista. Ne saattavat sisältää myös laskelmien ja / tai esitysgrafiikan tuottamista.

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat ammatillisen perustutkintojen perusteiden kiitettävän (3) tason osaamisvaatimuksiin. Tehtävät ovat puhtaasti käytännöllisiä piirtämiseen ja mallintamiseen liittyviä suunnittelutöitä, joissa ei vaadita laajaa teoreettista tietämystä.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Kilpailijan tulee hallita CAD-suunnittelun perustaidot toimistopalveluissa ja teknisessä suunnittelussa. Menestyvän kilpailijan tulee osata

 • Tehdä 3D-malleja ja käyttää niitä piirustusten tuottamiseen sekä markkinointiin
 • Tehdä standardin mukaisia teknisiä piirustuksia CAD-ohjelmalla
 • Käyttää voimassa olevien standardien mukaisia kuvaustapoja ja merkintöjä piirustusten tuottamisessa
 • Tehdä muutoksia piirustuksiin
 • Mitata ja luonnostella annettu kappale sillä tarkkuudella, että luonnoksista voidaan tehdä kappaleen malli ja piirustus
 • Käyttää yleisiä toimisto-ohjelmasovelluksia tekstin, laskentataulukoiden sekä esitysgrafiikan tuottamiseen
 • Käyttää hyväkseen erilaisia ohjeita ja standardeja työssään
 • Käyttää perusmittavälineitä
 • Ilmaista näkökantansa selkeästi ja luottamusta herättäen.

Näiden vaatimusten lisäksi kilpailijan tulee

 • Ymmärtää ja noudattaa annettuja ohjeita
 • Osata suunnitella ajankäyttönsä kilpailutilanteessa
 • Noudattaa annettuja turvaohjeita
 • Olla oma-aloitteinen

Finaalitehtävät

Finaalin kilpailutehtävät muodostuvat neljästä osiosta:

A. 2D-tehtävä, jossa ohjelmana on AutoCAD 2016

 • Valmiista piirustuksesta tai fyysisestä kappaleesta luodaan annettujen mittojen avulla tai mittaamalla tarvittavat mitoitetut projektiot
 • Tehtävän suoritusaika on 2 tuntia.
 • Paperitulostukseen varataan aikaa 30 minuuttia.

B. 3D-kokoonpanotehtävä, jossa ohjelmana on Inventor 2016

 • Tehtävän mukaisten osatiedostojen mallintaminen sekä osapiirustuksen tekeminen
  kokoonpanotiedoston ja kokoonpanopiirustuksen tekeminen
 • Tehtävän suoritusaika on 3 tuntia
 • Paperitulostukseen varataan aikaa 30 minuuttia

C. 3D-kokoonpanotehtävä ja visualisointi, jossa ohjelmana on Inventor 2016

 • Tehtävänä on mallintaa annetun materiaalin pohjalta 3D-malleja, muodostaen malleista
  kokoonpanoja visualisointia varten
 • Tehtävään kuuluu myös datalehden tekeminen tuotteesta
 • Tehtävän suoritusaika on 6 tuntia
 • Paperitulostukseen varataan aikaa 30 minuuttia

D. 2D-tehtävän ratkaisu, jossa ohjelmana on AutoCAD 2016

 • 2D ongelman ratkaisutehtävä
 • Tehtävän suoritusaika on 3 tuntia
 • Paperitulostukseen varataan aikaa 30 minuuttia

Ohjeita finaaliin

Arvioinnin rakenne

Arvioitavat osa-alueet jakautuvat seuraavasti eri osioissa:

A. 2D-tehtävä, yhteensä 20 pistettä

 • Subjektiivinen arviointi 2 p
 • Objektiivinen arviointi 17 p
 • Yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus 1 p

B. 3D-kokoonpanotehtävä, yhteensä 20 pistettä

 • Subjektiivinen arviointi 2 p
 • Objektiivinen arviointi 17 p
 • Yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus 1 p

C. 3D-kokoonpanotehtävä ja visualisointi, yhteensä 40 pistettä

 • Subjektiivinen arviointi 4 p
 • Objektiivinen arviointi 34 p
 • Yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus 2 p

D. 2D-tehtävän ratkaisu, yhteensä 20 pistettä

 • Subjektiivinen arviointi 2 p
 • Objektiivinen arviointi 17 p
 • Yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus 1 p

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtävät julkaistaan kuusi viikkoa ennen finaalia internetissä. Näihin tehtäviin
tehdään finaalissa 30 % muutos.

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue
Lajialue on noin 92 m², josta kilpailijan alue noin 1,5 x 2 = 3 m². Kilpailijoiden käytössä on
CAD-työasema kahdella näytöllä, johon on asennettu:

 • Windows 10-käyttöjärjestelmä (64-bit.)
 • AutoCAD 2016
 • Autodesk Inventor 2016
 • MS-Office 2013 tai uudempi
 • Verkkotulostin A3 värilaser

Tulostusta varten koneet ovat verkossa ilman internet yhteyttä.

Finaalitehtävätyypit noudattavat edellisten vuosien linjaa. Edellisten vuosien tehtävät löytyvät osoitteesta:
http://www.skillsfinland.fi/fi/component/tehtavapankki3/

Linkki Taitaja 2015 tehtäviin

Kilpailija tuo kilpailuun

Kilpailijan on tuotava kilpailupaikalle laskin, suhdeviivain, työntömitta, metrinen kierrekampa, kulmamitta ja muistiinpanovälineet.

Kilpailijoilla on mahdollisuus käyttää omaa 3D-hiirtä ja hiirtä. Kilpailija huolehtii tarvittavista ajureista itse sekä toimittaa ne ajoissa ennen kilpailua, jotta ajurit ehditään asentaa kilpailukoneille.
Kirjat, ohjekirjat ja muut kirjalliset materiaalit ovat sallittuja. CD-levyt ym. sähköiset materiaalit ovat kiellettyjä.
Musiikin kuunteluun sallitaan ainoastaan musiikkisoitin. Puhelimen käyttö soittimena on kielletty.

Kilpailujen aikataulu

Maanantai 9.5.2016

9.00-16.00 Kilpailualueeseen tutustumisaika
14.00-15.00 Mallinnustekniikat demoesitys (päätuomari Rami Nevala) Kaikkien kilpailijoiden olisi hyvä olla paikalla.

Tiistai 10.5.2016

9.00-11.30 A-tehtävä 2h + 30 min tulostukseen
11.30-12.30 Ruokailu
12.45-16.15 B-tehtävä 3h + 30 min tulostukseen

Keskiviikko 11.5.2016
C-tehtävä 6h + 30 min tulostukseen

9.00-12.00 C-tehtävän alkuosa
12.00-13.00 Ruokailu
13.00-16.30 C-tehtävän loppuosa ja tulostus

Torstai 12.5.2016

8.00-11.30 D-tehtävä 3h + 30 min tulostukseen
11.30-12.30 Ruokailu

Tuomarit

Rami Nevala, CADpower Oy
Harri Hassinen, Salon seudun ammattiopisto
Tomi Kalpio, 3DTech Oy
Jarkko Lohilahti, 3D Maker Oy
Maarit Pylkkänen, Stadinao ao
Jari Lehtonen, Omnian ammattiopisto

Yleiskuvaus kilpailulajista

CAD-suunnittelussa kilpaillaan suunnitteludokumenttien tuottamisessa. Tuotettavat dokumentit voivat olla piirustuksia, kirjallista materiaalia tai 3D-malleja, joita käytetään apuna erilaisten tuotteiden valmistamisessa sekä markkinoinnissa. Tehtävät ovat luonteeltaan yleistehtäviä, eivätkä ne edellytä jonkin suunnittelualan erityisosaamista. Ne saattavat sisältää myös laskelmien ja / tai esitysgrafiikan tuottamista.

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat ammatillisen perustutkintojen perusteiden kiitettävän (3) tason osaamisvaatimuksiin. Tehtävät ovat puhtaasti käytännöllisiä piirtämiseen ja mallintamiseen liittyviä suunnittelutöitä, joissa ei vaadita laajaa teoreettista tietämystä.

Alkuperäinen kuva WorldSkills 2011 Lontoo
Alkuperäinen kuva WorldSkills 2011 Lontoo

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Kilpailijan tulee hallita CAD-suunnittelun perustaidot toimistopalveluissa ja teknisessä suunnittelussa. Menestyvän kilpailijan tulee osata

 • tehdä 3D-malleja ja käyttää niitä piirustusten tuottamiseen sekä markkinointiin
 • tehdä standardin mukaisia teknisiä piirustuksia CAD-ohjelmalla
 • käyttää voimassa olevien standardien mukaisia kuvaustapoja ja merkintöjä piirustusten tuottamisessa
 • tehdä muutoksia piirustuksiin
 • mitata ja luonnostella annettu kappale sillä tarkkuudella, että luonnoksista voidaan tehdä kappaleen malli ja piirustus
 • käyttää yleisiä toimisto-ohjelmasovelluksia tekstin, laskentataulukoiden sekä esitysgrafiikan tuottamiseen
 • käyttää hyväkseen erilaisia ohjeita ja standardeja työssään
 • käyttää perusmittavälineitä
 • ilmaista näkökantansa selkeästi ja luottamusta herättäen.

Näiden vaatimusten lisäksi kilpailijan tulee

 • ymmärtää ja noudattaa annettuja ohjeita
 • osata suunnitella ajankäyttönsä kilpailutilanteessa
 • noudattaa annettuja turvaohjeita
 • olla oma-aloitteinen
Alkuperäinen kuva WorldSkills 2013 Leipzig
Alkuperäinen kuva WorldSkills 2013 Leipzig

Lajiohjausryhmä 2015

 

Marko Piira, 3DTech Oy, marko.piira@3dtech.fi
Harri Hassinen, harri.hassinen@sskky.fi
Tomi Kalpio, 3DTech Oy, tomi.kalpio@3dtech.fi
Jari Lehtonen, Omnia, jari.lehtonen@omnia.fi
Jarkko Lohilahti, Maker 3D Oy, jarkko.lohilahti@maker3d.fi
Rami Nevala, CADpower Oy, rami.nevala@cadpower.fi
Maarit Pylkkänen, Stadin ammattiopisto, maarit.pylkkanen@stadinao.fi
Jani Sihvola, sihvolajani@gmail.com
Seppo Valio, OPH, seppo.valio@oph.fi
Pirkko Viskari, Stadin ammattiopisto, pirkko.viskari@stadinao.fi

 

Lajin toteuttaa:

3dtech

Lajin yhteistyökumppanit

Yhteistyöoppilaitokset

Pääyhteistyökumppanit