Laji IT ja viestintäteknologia

202 Painotekniikka

Lajivastaavat

 • Halme Ari

  Jyväskylän ammattiopisto
  ari.halme@jao.fi
  040 341 5667

 • Viinikka Veijo

  Jyväskylän ammattiopisto
  veijo.viinikka@jao.fi
  040 341 5666

Finalistit


 • Alex Bohm

  Turun ammatti-instituutti


 • Oona Elkomaa

  WinNova


 • Olavi Koskinen

  Turun ammatti-instituutti


 • Rasmus-Eemeli Peltomaa

  WinNova


 • Roosa Kaukua

  Jyväskylän ammattiopisto


 • Kansainvälinen kilpailija Lauri Laurimäe

  Tallin, Estonia

Finaali

Finaalin kilpailutehtävät

Kaikissa kilpailutehtävissä kilpailijan tulee noudattaa työturvallisuusohjeita ja ergonomiaa sekä toimia taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Puhelimet on suljettava kilpailujen ajaksi. Kilpailuaineiston vieminen kilpailualueen ulkopuolelle on kiellettyä.

Suoritusjärjestys arvotaan.

Offsetpainaminen

Kilpailutehtävänä on painaa 2/2 värinen painotyö Heidelberg GTO 52/2 – painokoneella.

 • Töihin sisältyy painokoneiden kuntoonlaitto, tuotantoajo ja koneen puhdistaminen.
 • Painovärinsekoitus on oma erillinen tehtävä.

Digipainaminen

Kilpailutehtävänä on painaa digitaalisella painokoneella mallien ja annettujen ohjeiden mukaisia painotöitä.

 • Työt voivat sisältää asemointia ja muuttuvaa tietoa.

Käynnissäpito

Kilpailutehtävänä on tehdä erilaisia painokoneen käynnissäpitoon liittyviä tehtäviä.

 • Tehtävät voivat olla alusarkkien mittausta, laakerin vaihtoa, telojen mittausta tai koneenosien tunnistusta jne.

Jälkikäsittely

 • Kilpailutehtävänä on leikata painopaperia ja/tai painoarkkeja paperileikkurilla.
 • Kilpailutehtävänä on tehdä jälkikäsittelykoneilla erilaisia viimeistelytöitä.

Painosimulaattori

Kilpailutehtävänä on ratkaista painosimulaattorilla offsetpainamisen ongelmia

Yrittäjyys

Kilpailutehtävänä on yrittäjyyttä koskevat tehtävät.

Tehtävä 1: Offsetpainaminen
Kilpailutehtävänä on painaa 2/2 värinen painotuote Heidelberg GTO 52/2-väri offsetpainokoneella. Työhön sisältyy densitometrin käyttö, painokoneen kuntoonlaitto, tuotantoajo, densiteettien mittaus näytearkeista ja koneen puhdistaminen. Painoksesta tulee ottaa tarkkailuarkit määritellyistä kohdista, merkitä ne ja tallettaa arviointia varten. Densiteettien mittaus näytearkeista työn jälkeen ei sisälly työaikaan.

Kilpailuaika  painotyössä on 2,5 tuntia.

Painovärinsekoitus. Tehtävänä on sekoittaa CYMK-sarjan avulla annettu värisävy.

Kilpailijan tulee noudattaa työturvallisuusohjeita ja ergonomiaa sekä toimia taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Offset-painamisen maksimipistemäärä on 25 pistettä. Moduuliin sisältyy kaksi värinsekoitustehtävää joiden maksimipistemäärä on 10 pistettä. Suorituksen jälkeen ilmoita tuomareille, että olet tehnyt tehtäväsi.

Tehtävä 2: Jälkikäsittely
Kilpailutehtävänä on leikata painoarkkeja paperinleikkauskoneella ja suorittaa viimeistelytöitä painetuille arkeille esim. o-wire sekä pakata tuotteet. Arkkileikkurilla kilpailijan ei tarvitse ohjelmoida leikkausohjelmaa, vaan hän voi itse valita suoritustavan. Kilpailijan on pääteltävä painotyöstä sivustinkulman sijainti ja kerrottava se tuomarille ennen leikkaukseen ryhtymistä. Moduuli sisältää kolme eri leikkuutehtävää.

Kilpailuaika on 30 minuuttia/tehtävä arkkileikkurilla. Ajan ylityksestä ei sakoteta, mutta kesken tai tekemättä jäänyt tehtävä arvioidaan puutteellisena suorituksena.

Kilpailijan tulee noudattaa työturvallisuusohjeita ja ergonomiaa sekä toimia taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Jälkikäsittelyn maksimipistemäärä on 15 pistettä. Suorituksen jälkeen ilmoita tuomareille, että olet tehnyt tehtäväsi.

Tehtävä 3:Arkkidigitaalipainaminen
Kilpailutehtävänä on painaa Canon 600 digitaalisella painokoneella mallien ja annettujen ohjeiden mukaisia painotöitä. Työt voivat sisältää asemointia ja muuttuvaa tietoa. Koneessa on Fiery Command WorkStation 5 rippi.

Kilpailuaika on yksi tunti/tehtävä. Yli menevä aika vähentää pisteitä. Suorituksen jälkeen ilmoita tuomareille, että olet tehnyt tehtäväsi. Kilpailijan tulee noudattaa työturvallisuusohjeita ja ergonomiaa sekä toimia taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Digitaalipainamisen maksimipistemäärä on 15 pistettä. Tallenna muokatut tiedostot omalla nimelläsi ( Omanimi_Tiedosto.indd)

Tehtävä 4: Suurkuvatulostaminen
Kilpailutehtävänä on tulostaa Roland VS 640 i suurkuvatulostimella mallien ja annettujen ohjeiden mukaisia painotöitä. Työt voivat sisältää asemointia. Kilpailuaika on yksitunti /tehtävä. Suurkuvatulostamisen maksimipistemäärä on 9 pistettä.

Tehtävä 5: Käynnissäpito
Kilpailutehtävänä on tehdä erilaisia käynnissäpitoon liittyviä tehtäviä. Tehtävät voivat olla alusarkkien mittausta, laakerin vaihtoa, telojen mittausta ja koneenosien tunnistusta.

Kilpailuaika on 1,5 tuntia. Kilpailijan tulee noudattaa työturvallisuusohjeita ja ergonomiaa sekä toimia taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Käynnissäpidon maksimipistemäärä on 5 pistettä. Suorituksen jälkeen jätä tehtäväpaperi tuomarille.

Tehtävä 6: Painosimulaattori
Kilpailutehtävänä on ratkaista painosimulaattorissa offsetpainamisen tehtäviä. Kilpailijan tulee noudattaa ergonomiaa.

Kilpailuaika on 1,5 tuntia

Painosimulaattorin maksimipistemäärä on 6 pistettä. Suorituksen jälkeen ilmoita tuomareille, että olet tehnyt tehtäväsi.
Tehtävä 7: Yrittäjyys
Kilpailutehtävänä on painotuotteen tuotantoprosessin selvittäminen yrittäjälähtöisesti.

Yrittäjyys osion maksimipistemäärä on 1 pistettä.

Ergonomian ja kestävän kehityksen maksimipistemäärä on 2 pistettä

Työhyvinvoinnin ja turvallisuuden maksimipistemäärä on 2 pistettä.

Kaikki tehtävät tulee suorittaa työhyvinvointia ja turvallisuutta noudattaen.

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Arviointi suoritetaan objektiivisesti, lisäksi kilpailija suorittaa itsearvioinnin.

Moduli 1.
Offsetpainaminen 35p

Moduli 2.
Jälkikäsittely 15p

Moduli 3.
Arkkidigipainaminen 25p

Moduli 4.
Suurkuvatulostaminen 9p

Moduli 5.
Käynnissäpito 5p

Moduli 6.
Painosimulaattori 6p

Moduli 7.
Yrittäjyys 1p
Ergonomia ja kestävä kehitys 2p
Työhyvinvointi ja – turvallisuus 2p

Kilpailutehtävien kokonaispistemäärä on 100p

Arvioinnissa on mukana 8 kpl tuomareita.

Kilpailujen järjestäjä varaa seuraavat laitteet, välineet ja tarvikkeet

Lajialueella on

 • Heidelberg GTO 52/2-offsetpainokone
 • SheetSim-SHOTS V. 5.1 painosimulaattori Heidelberg-käyttöliittymällä
 • Paperileikkuri Polar 66
 • Roland suurkuvatulostin  VS 640 i
 • Canon 600 digipainokone

Koneiden ja laitteiden osalta muutokset ovat mahdollisia tapahtuman järjestäjästä tai yhteistyökumppanista riippumattomista syistä.

Kilpailussa tarjolla olevat raaka-aineet

Kilpailijoiden käytössä ovat painopaperi, painolevyt, painovärit, pesuaineet, suojakäsineet, pesurätit, viivain, luuppi, mikrometri, työntömitta, työkaluja ja taskulamppu.

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Kilpailijan on itse tuotava henkilökohtaiset suojaimet ja työasu sekä laadunmittaukseen tarvittava densitometri kalibroituna ja kalibrointikortti mukana.

Tuomarit

Vesa Iltola, Jyväskylän ammattiopisto
Veijo Laitila, Winnova
Jukka Tuokko, Turun ammatti-instituutti
Timo Hurme, Stadin ammattiopisto
Timo Porkka, Stadin ammattiopisto
Markku Kääriäinen, Jyväskylän ammattiopisto
Juha Tallberg, Tampereen seudun
ammattiopisto Tredu

Yleiskuvaus kilpailulajeista

Laji pohjautuu painoviestinnän perustutkinnon painotekniikan koulutusohjelman osaamisalaan. Kilpailussa huomioidaan työelämän vaatimukset, yrittäjyys, asiakaspalvelu, työkyky, ergonomia, kansainvälisyys ja kestävän kehityksen periaatteet.

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat painoviestinnän perustutkinnon painotekniikan koulutusohjelman tutkinnon perusteiden kiitettävän (K3) tason vaatimuksiin. Tehtävien laadinnassa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa, ja tehtävät perustuvat työelämän vaatimuksiin.

Alkuperäinen kuva WorldSkills Leipzig 2013
Alkuperäinen kuva WorldSkills Leipzig 2013

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Kilpailija toimii kilpailujen aikana erilaisissa painon ja jälkikäsittelyn tehtävissä. Hän osaa arkkioffsetpaino-, jälkikäsittelykoneiden ja laitteiden kuntoon laiton ja tuotantoajon. Kilpailija osaa käsitellä tiedostoja ja tulostaa digitaalisilla painomenetelmillä.

Hän osaa ottaa huomioon erilaisten laatuvaatimusten, painotöiden ja materiaalien vaatimukset työskentelyssä. Kilpailija osaa noudattaa työskennellessään työturvallisuusmääräyksiä.

Lajiohjausryhmä

Ari Halme, Jyväskylän ammattiopisto, ari.halme@jao.fi
Veijo Viinikka,varavastaava, Jyväskylän ammattiopisto    veijo.viinikka@jao.fi
Timo Hurme, Stadin ammattiopisto, timo.hurme@stadinao.fi
Vesa Iltola, Jyväskylän ammattiopisto, vesa.iltola@jao.fi
Marko Ojaniemi, Canon, Seinäjoki, marko.ojaniemi@canorama.fi
Tapio Partanen, Tampereen seudun ammattiopisto, tapio.partanen@tampere.fi
Timo Porkka, Stadin ammattiopisto, timo.porkka@stadinao.fi
Klaus Sjöblom, Länsirannikon koulutus Oy/WinNova, klaus.sjöblom@winnova.fi
Juha Tallberg, juha-pekka.tallberg@tampere.fi
Jukka Tuokko, Turun Ammatti-instituutti, jukka.tuokko@turku.fi

 

Lajin toteuttaa:

JAOvaaka

Lajin yhteistyökumppanit

Yhteistyöoppilaitokset

Pääyhteistyökumppanit