Laji Näytöslajit

Turvallisuusala

Lajivastaavat

 • Paakkanen Timo

  Koulutuskeskus Sedu
  timo.paakkanen@sedu.fi
  040 868 0780

 • Lehtinen Joni

  Koulutuskeskus Sedu
  joni.lehtinen@sedu.fi
  040 868 1685

Finalistit


 • Santeri Junttila

  Oulun seudun ammattiopisto


 • Marike Koskinen

  Savon koulutuskuntayhtymä


 • Noora Latvanen

  Koulutuskeskus Sedu


 • Valtteri Mäkelä

  Ammattiopisto Lappia


 • Tommi Raittila

  Stadin ammattiopisto


 • Jani Tommola

  Koulutuskeskus Salpaus


 • Henna Vasala

  Hyria


 • Kansainvälinen kilpailija Colin Coule

  Roc Friese Poort


 • Kansainvälinen kilpailija Brenden Cozens-Robins

  College of West Anglia


 • Kansainvälinen kilpailija Lars de Haan

  Alfa College

Finaali

Kilpailutehtävät ja niiden pisteytys

Kilpailutehtävät arvioidaan asteikolla 0-100p. Ne koostuvat viidestä osiosta, jotka suoritetaan kahden ensimmäisen kilpailupäivän 10. -11.5.2016 aikana:

Ensimmäinen kilpailupäivä 10.5.2016
1.    Rikosilmoitinjärjestelmän asennus (Turvallisuustekninen toiminta), 40 pistettä
Suoritusaika: 6 h
Painoarvo: 40 %

Kilpailija toimii turvasuojaajana ja hänen tehtävänään on asentaa toiselta turvasuojaajalta kesken jäänyt rikosilmoitinjärjestelmä toimintakuntoon. Kilpailija on saanut ohjeen luettavakseen etukäteen, mutta hän ei pääse tutustumaan kilpailualueeseen ennen tehtävän aloittamista.

Arviointi:

 • Fyysinen asennus, 10p
 • Ohjelmointi, 10p
 • Asennustekniikka, 10p
 • Dokumentointi, 5p
 • Lopputuloksen arviointi asiakasnäkökulmasta, 5p

Huom. Fyysinen asennus on suoritettava loppuun ennen ohjelmoinnin aloittamista

Toinen kilpailupäivä 11.5.2016
2.    Rikosilmoitinjärjestelmän käyttökoulutus (Turvallisuustekninen toiminta), 10 pistettä
Suoritusaika: 30 min
Painoarvo: 10 %

Kilpailijan tehtävänä on antaa mahdollisimman kattava käyttökoulutus/ perehdytys asiakkaalle asennettuun rikosilmoitinjärjestelmään. Tehtävässä käytetään valmiiksi asennettua ja ohjelmoitua järjestelmää.

3.    Piirivartijana pelastustoiminnan johtaminen ennen viranomaisen saapumista (Turvallisuusalan toiminta), 20 pistettä
Suoritusaika: 30 min
Painoarvo: 20 %

Kilpailija toimii piirivartijana ja hänen tehtävänään on johtaa pelastustoimia onnettomuustilanteessa ennen viranomaisen saapumista. Selvyyden vuoksi tehtäväaluetta on tarpeen mukaan rajattu merkintänarulla.

Kilpailijalla on oppivuorossa vartija, jota hän opastaa tehtävään. Oppivuorossa oleva vartija ajaa ajoneuvoa. He lähtevät työtehtäviin ja ajaessaan ensimmäiselle kohteelle he havaitsevat onnettomuuden. Kaksi autoa on ajanut nokkakolarin. Toisen ajoneuvon kuljettaja on loukkaantunut pahoin onnettomuudessa. Kilpailijan tulee johtaa pelastustoimia ennen viranomaisen saapumista. Mahdollisissa muissa asioissa kilpailijan tulee toimia vartiointiohjeen ja tilanteen edellyttämällä tavalla.

4.    Riskikartoitus (Turvallisuusalan toiminta), 15 pistettä
Suoritusaika: 2,5 h
Painoarvo: 15 %

Kilpailija suorittaa riskien arvioinnin annettuun asiakasyritykseen. Tehtävänä on tuottaa kirjallinen dokumentti, jossa kilpailija raportoi tekemänsä havainnot, päätelmät ja ehdotukset kohteen turvallisuutta edistäviksi toimenpiteiksi.

Riskien arviointi tehdään kilpailijalle jaettavan materiaalin perusteella. Kohteeseen tutustuminen ja avainhenkilön haastattelu on korvattu videomateriaalilla.

5.    Fyysisen työ- ja toimintakyvyn mittaaminen turvallisuusalan tehtävissä (Turvallisuusalan toiminta), 15 pistettä
Suoritusaika: 10 min
Painoarvo: 15 %

Tehtävä jakaantuu kahteen osioon:

Ensimmäisessä osiossa mitataan kilpailijoiden fyysistä toimintakykyä erilaisia fyysisiä suoritteita sisältävän radan avulla. Suoritus pisteytetään kilpailijoiden loppuajan perusteella. Kilpailija saa aikasakkoa, mikäli hän jättää suorittamatta jonkun osasuorituksen tai suorittaa sen väärin tai väärällä tekniikalla. Aikasakot on määritelty etukäteen. Tästä osiosta on mahdollisuus saada yhteensä 10 pistettä.

Toisessa osiossa kilpailijan tehtävänä on raudoittaa maassa makaava henkilö. Toinen osio suoritetaan välittömästi esteradan jälkeen, eikä kilpailijalle jää osioiden välissä palautumisaikaa. Tehtävässä arvioidaan kilpailijan kokonaissuoritusta vaihe vaiheelta poliisihallinnon määrittelemän vartijan voimankäytön yleisen osan fyysisen voimankäytön ja käsirautojen käytön näyttökokeen arviointiperusteiden mukaisesti. Tästä osiosta on mahdollisuus saada yhteensä 5 pistettä.

Varsinaisten kilpailijoiden lisäksi kilpailuun osallistuu kansainvälisiä turvallisuusalan opiskelijoita varsinaisen kilpailun ulkopuolella.

Tuomari

Matti Kymäläinen, Hyria koulutus Oy
Ismo Kukkohovi, OSAO
Juho Nättinen, Anvia Securi Oulu
Toni Ketola, TX2 Solutions
Pekka Sinervo, FSM
Veli-Matti Hakala, EP pelastuslaitos
Pekka Ahola, EP pelastuslaitos
Heikki Hertteli, Turvatiimi
Jussi Nurmi, ISS
Jari Salo, Sedu
Pekka Tuukkanen, OSAO
Kari Mäkinen, Turvatiimi
Teemu Rauhala, Kuortaneen Urheiluopisto
Timo Paakkanen, Sedu

Yleiskuvaus kilpailulajista

Turvallisuusala on Taitaja-kisoissa toista kertaa näytöslajina. Turvallisuusalan lajin järjestelyistä vastaavat yhteistyössä Koulutuskeskus Sedu, Hyria koulutus Oy sekä Oulun seudun ammattiopisto.

Turvallisuusala koostuu yhteiskunnan perusturvallisuuden ylläpitämiseksi toteutettavista viranomaistoiminnoista, yritysten, julkisyhteisöjen ja järjestöjen turvallisuustoiminnoista sekä yksityisen turva-alan palvelu-, asiantuntija- ja turvasuojaustoiminnasta.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu ja se toteutetaan kutsukilpailuna eli semifinaaleja ei järjestetä erikseen.

Osaamisvaatimukset

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat turvallisuusalan perustutkinnon valtakunnallisiin tutkinnon perusteiden ammatillisten tutkinnon osien, turvallisuusalan toiminnan ja turvallisuusteknisen toiminannan, kiitettävä 3- tason vaatimuksiin.

Lajissa vaaditaan turvallisuuspainotteisten asiakaspalvelutilanteiden kokonaisvaltaista hallintaa, pelastustoimen johtamisen osaamista ennen viranomaisen saapumista, riskienhallinnan käytännön osaamista, turvasuojaustehtävien hallintaa, hyvää fyysistä kuntoa sekä voimankäytön perusteiden hallintaa.

Lajiohjausryhmä 2016

Timo Paakkanen, lajivastaava, Koulutuskeskus Sedu, timo.paakkanen@sedu.fi
Joni Lehtinen, varavastaava,Koulutuskeskus Sedu, joni.lehtinen@sedu.fi
Heikki Hertteli, Turvatiimi, heikki.hertteli@turvatiimi.fi
Petri Järvensivu, Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos, petri.jarvensivu@seinajoki.fi
Ismo Kukkohovi, Oulun seudun ammattiopisto, ismo.kukkohovi@osao.fi
Matti Kymäläinen, Hyria koulutus Oy, matti.kymalainen@hyria.fi
Teemu Rauhala, Kuortaneen Urheiluopisto, teemu.rauhala@kuortane.com
Seppo Valio, OPH, seppo.valio@oph.fi

Lajin yhteistyökumppanit

Yhteistyöoppilaitokset

Pääyhteistyökumppanit