Laji Palvelut

308 Visuaalinen myyntityö

Lajivastaavat

 • Hautala Maria

  Koulutuskeskus Sedu
  maria.hautala@sedu.fi
  040 830 0463

 • Veijalainen Suvi

  Koulutuskeskus Sedu
  suvi.veijalainen@sedu.fi
  040 830 0473

Finalistit


 • Niina Karsikas

  Raahen Porvari- ja Kauppakoulu


 • Rilla Keski-Korpi

  Jyväskylän ammattiopisto


 • Roosa Lehikoinen

  Pohjois-Karjalan ammattiopisto


 • Tanja Miettinen

  Tampereen seudun ammattiopisto


 • Jaanika Nordström

  Salon seudun ammattioppilaitos


 • Venla Piipponen

  Pohjois-Karjalan ammattiopisto


 • Kaisa Saviste

  Salon seudun ammattiopisto


 • Roosa Vanhatalo

  Kouvolan seudun ammattiopisto

Finaali

Finaalitehtäväkuvaus

Visuaalinen myyntityö pohjautuu liiketalouden perustutkinnon, merkonomin koulutusohjelman tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Kilpailija toteuttaa elämyksellisiä ja kaupallisia esillepanoja erilaisille kohderyhmille.

Kilpailu muodostuu neljästä tehtävästä, jotka toteutetaan sekä yksilö- että paritöinä. Jokainen tehtävä muodostuu kolmesta erillisestä arvioitavasta kokonaisuudesta, moduulista, jotka ovat:
Moduuli 1 Työtehtävän toteuttaminen
Moduuli 2 Työsuoritus ja tulos
Moduuli 3 Itsearviointi

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Kaikki tehtävät ovat arvioinnin suhteen tasaveroisia.  Tehtävän suorittamiseen on aikaa 2-4 tuntia.

Kilpailutehtävien arviointikriteerit

Osaamisvaatimuksena on, että kilpailija hallitsee somistusmateriaalien ja graafisen materiaalin käytön sekä huomioi materiaalien uusiokäytön. Kilpailija osaa tuottaa asiakasinformaation toteuttamiinsa esillepanoihin sekä soveltaa visuaalisen myyntityön esillepanotekniikkaa. Kilpailijan on osattava arvioida omaa työtään sekä pystyttävä toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Kaikkien tehtävien kokonaispistemäärä on 100 pistettä. Se muodostuu seuraavista moduuleista; työtehtävän toteuttaminen, työsuoritus ja lopputulos, sekä itsearvionti (10 p). Subjektiivisen arvioinnin osuu noin 60% ja objektiivisen noin 40%.

Tehtävä A. Esillepanon toteuttaminen

Kilpailutehtävänä on toteuttaa esillepano annetun teeman mukaisesti. Esillepano toteutetaan yhteistyökumppaneiden tuotteista. Kilpailija päättää kohderyhmän. Kilpailija huolehtii myös asiakasinformaation tuottamisesta ja käyttämisestä esillepanon yhteydessä. Kilpailupaikkana Seinäjoki Areena. Työsuorituksessa tulee huomioida: työturvallisuus, työhyvinvointi, uusiokäyttö, työprosessin hallinta ja valmiissa työssä tulee huomioida: visuaalinen ulkonäkö, myyvyys, elämyksellisyys, uusiokäyttö ja trendit. Lisäksi kilpailijan pitää osata perustella tekemänsä somistus- ja esillepanoratkaisut huomioiden annetut kriteerit sekä tunnistaa oman työnsä vahvuudet ja kehityskohteet.

Tehtävä B. Esillepanon toteuttaminen Prismaan
Osoite Hyllykalliontie 2, 60510 Hyllykallio, https://www.prisma.fi/fi/prisma

Kilpailijan tehtävänä on luoda elämyksellinen ja myyntiä edistävä esillepano yhteistyössä lajin 301, Asiakaspalvelu ja myynti –kilpailijan kanssa. Yhteisenä teemana on juhlapöydän rakentaminen. Kilpailijat toteuttavat oman näkemyksensä teemasta ja valitsevat esillepanotuotteet Prisman valikoimista. Kilpailijat päättävät kohderyhmän. Kilpailijat huolehtivat myös asiakasinformaation tuottamisesta ja käyttämisestä esillepanon yhteydessä. Kilpailupaikkana on Prisma Seinäjoki. Työvälineet: kilpailija tuo itse kilpailupaikalle tarvitsemansa henkilökohtaiset työvälineet (visualistin työkalupakki).

Tehtävä C. Mökin visuaalinen ilme (yhteistyössä lajin 404, Maalaus ja tapetointi kanssa)

Kilpailija suunnittelee ja toteuttaa visuaalisen esillepanon mökin sisustuksessa. Työsuorituksessa tulee huomioida: työturvallisuus, työhyvinvointi, uusiokäyttö, työprosessin hallinta. Lopputuloksessa tärkeää on visuaalinen ulkonäkö, myyvyys, elämyksellisyys, uusiokäyttö ja trendit. Kilpailijan pitää osata perustella tekemänsä somistus- ja esillepanoratkaisut huomioiden annetut kriteerit, tunnistaa oman työnsä vahvuudet ja kehityskohteet.

Tehtävä D. Esillepanon toteuttaminen

Kilpailijan tehtävänä on toteuttaa elämyksellinen ja kaupallinen esillepano yhteistyökumppaneiden tuotteista. Kaikilla kilpailijoilla on käytössään samanlaiset tuotteet. Kilpailija päättää kohderyhmän. Kilpailija huolehtii myös asiakasinformaation tuottamisesta ja käyttämisestä esillepanon yhteydessä. Asiakasinformaatio tehdään käsin. Kilpailupaikkana Seinäjoki Areena.

Työsuorituksessa tulee huomioida: työturvallisuus, työhyvinvointi, uusiokäyttö, työprosessin hallinta ja valmiissa työssä tulee huomioida visuaalinen ulkonäkö, myyvyys, elämyksellisyys, uusiokäyttö ja trendit. Lisäksi kilpailijan pitää osata perustella tekemänsä somistus- ja esillepanoratkaisut huomioiden annetut kriteerit sekä tunnistaa oman työnsä vahvuudet ja kehityskohteet.

Kuvaus arvioinnin toteutustavasta

Visuaalisen myyntityön arviointi koostuu tuomarien tekemästä subjektiivisesta ja objektiivisesta arvioinnista arviointikriteerien mukaisesti. Päätuomarin lisäksi arvioinnissa on mukana kaksi muuta tuomaria, joista toinen on yrityksen edustaja ja toinen joko yrityksen tai oppilaitoksen edustaja. Päätuomari päättää yhteisen keskustelun pohjalta annettavan pistemäärän.

Kilpailija tuo mukanaan

Kilpailija tuo kilpailupaikalle tarvitsemansa henkilökohtaiset työvälineet (visualistin työkalupakki).

Viittaus esimerkkitehtävään

Tehtävät perustuvat aikaisempien vuosien tehtäviin esillepanon pääperiaatteiden mukaisesti. Aikaisempien vuosien tehtävät löytyvät Skills Finlandin tehtäväpankista otsikon Visuaalinen myyntityö/Somistus alta.

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle

Kilpailutehtävissä tarvittavat kalusteet ja tehtävien suorittamiseen tarvittavat tuotteet tuo paikalle kilpailunjärjestäjä. Lisäksi kilpailunjärjestäjä varaa laitteet ja tarvikkeet asiakasinformaation tuottamista varten sekä tuotteiden esillepanokuntoon saattamiseksi tarvittavat välineet, kuten silitysraudat ja –laudan.

Tuomarit

Marjo Heinonen-Tuomi, Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Tiina Oravasaari, Tavaratalo Anttila
Marjo Kamila, Freelancer
Ykä-Juhani Kokkonen, PKKY
Minna Mäkiranta, Eepee/Prisma
Satu Uronen, Mercuria Kauppiaitten kauppaopisto
Tanja Lappalainen, KappAhl
Johanna Lahtinen, SSKKY
Tarja Vainionpää, SAKKY

Yleiskuvaus kilpailulajista

Visuaalinen myyntityö pohjautuu liiketalouden perustutkinnon, merkonomin koulutusohjelman kiitettävän tason (K3) tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Kilpailija toteuttaa kaupallisen, houkuttelevan, elämyksellisen esillepanon ja/tai kampanjan.
Kilpailija käyttää visuaalisen myyntityön työvälineitä, viestintävälineitä ja sovellusohjelmia sekä huomioi käyttämiensä materiaalien uusiokäytön. Kilpailija tuottaa asiakasinformaation toteuttamiinsa esillepanoihin.
Kilpailija soveltaa visuaalisen myyntityön esillepanotekniikkaa. Kilpailijan on osattava arvioida omaa työtään sekä pystyttävä toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

308_visuaalinenmyyntit_1200_1

Kilpailun luonne

Visuaalinen myyntityö on yksilökilpailu, mutta jokin kilpailutehtävistä voidaan toteuttaa myös parin kanssa.

Osaamisvaatimukset

Lajin osaamisvaatimuksia ovat: Toimeksiannon, kohderyhmän ja yrityksen liikeidean noudattaminen, visuaaliset taidot, kaupallisen ja elämyksellisen esillepanon tuottaminen. Asiakasinformaation tuottaminen. Työturvallisuus ja ergonomia. Työprosessinhallinta.

Lajiohjausryhmä 2016

Maria Hautala, lajivastaava,Koulutuskeskus Sedu , maria.hautala@sedu.fi
Suvi Veijalainen, varavastaava, Koulutuskeskus Sedu, suvi.veijalainen@sedu.fi
Iris Heikkonen, AJK-jatkokoulutus, iris.heikkonen@ajk-jatkokoulutus.fi
Marjo Heinonen-Tuomi,Raision seudun koulutuskuntayhtymä, marjo.heinonen-tuomi@raseko.fi
Heli Juntunen, Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, heli.juntunen@mercuria.fi
Marjo Kamila, marjo.kamila@netikka.fi
Ykä-Juhani Kokkonen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, juhani.kokkonen@pkky.fi
Marjo Koli-Lehto, Salon seudun ammattiopisto, marjo.koli-lehto@sskky.fi
Tuija Laukkanen, OPH, tuija.laukkanen@oph.fi
Minna Mäkiranta, Eepee, minna.makiranta@sok.fi
Tiina Oravasaari, Anttila Seinäjoki, tiina.oravasaari@gmail.com
Tiina Saine, Somistajayhdistys ry, saine.tiina@gmail.com
Satu Uronen, Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, satu.uronen@mercuria.fi
Tarja Vainionpää, Savon ammatti- ja aikuisopisto, tarja.vainionpaa@sakky.fi

Lajin yhteistyökumppanit

Yhteistyöoppilaitokset

Pääyhteistyökumppanit