Laji Palvelut

309 Hevostenhoito

Lajivastaavat

 • Hyyrynen Marianne

  Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu
  marianne.hyyrynen@kpedu.fi
  040 808 5058

 • Vola Katja

  Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu
  katja.vola@kpedu.fi
  040 808 5047

Finalistit


 • Katja Järvenpää

  Hevosopisto


 • Reetta Liimatainen

  Ylä-Savon ammattiopisto


 • Joni Paavola

  Hevosopisto


 • Alisa Tikkanen

  Ylä-Savon ammattiopisto


 • Emma Walldèn

  Axxell


 • Piia Vesterinen

  Harjun oppimiskeskus


 • Emmi Viitala

  Ylä-Savon ammattiopisto


 • Clara Vistbacka

  Axxell

Finaali

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Tehtävässä kilpailija huolehtii passihevosensa hoidosta ja hyvinvoinnista koko kilpailun ajan. Kilpailija tekee hevoselle ruokintasuunnitelman ennakkotehtävänä. Hän laatii myös passihevoselleen hoitosuunnitelman. Kilpailija suorittaa varustehuoltotöitä sekä suunnittelee ja toteuttaa yleisötapahtuman. Kilpailija irrottaa ja kiinnittää hevoselle kengän. Kilpailija huolehtii tallialueen siisteydestä yhdessä muiden kilpailijoiden kanssa. Kilpailija varustaa hevosen kuljetukseen ja lastaa sen. Kilpailijat tekevät alueelle loppusiivouksen yhdessä.

A. Hevosen ruokinnan suunnittelu (ennakkotehtävä).
Suunnittele annettujen ohjeiden mukaan kahdelle hevoselle ruokinta ennakkoon sekä pohdi ruokinnan ympäristövaikutuksia ja kestävää kehitystä. Ohjeet julkaistaan 4.5. ja tehtävä palautetaan maanantaina 9.5.2016 lajialueeseen tutustuttaessa.

Keskeinen sisältö:

 • Rehujen soveltuvuus hevoselle ja ruokinnan tarkoituksenmukaisuus
 • Perustelut (myös rehulaskut tai Hopti-ohjelman käyttö)
 • Ympäristövaikutukset
 • Kestävä kehitys

B. Passihevosen hoito ja hyvinvointi kilpailun aikana
Suunnittele hoito- ym. toimenpiteet hevosellesi koko kilpailuajaksi. Laadi kirjallinen suunnitelma ja anna se tuomarille tiistaiaamuna. Hoida hevonen kilpailun aikana turvallisesti, ergonomisesti ja kestävän kehityksen vaatimukset huomioiden annettujen aikataulujen mukaisesti. Pidä päiväkirjaa hevoselle kilpailun ajan. Käytä apuna avustavaa opiskelijaasi – muista turvallisuus. Alueella toimitaan ratsastuskilpailusääntöjen mukaan (suitset ja kilpailunumero)!

 • Hevostenhoitoaika 8.30-9.30 ja 16.30-17.30 jaetaan kahteen osaan: siivous- ja talutusaika sekä hevosenhoitoaika, 4 kilpailijaa tekee samaan aikaan samaa osuutta, vaihto klo: 9 ja klo: 17
 • Hevosten ruokinta-ajat (avustavat opiskelijat jakavat rehut):
  • klo: 6.30, 12.00, 17.30, 22.00
  • Väkirehut annetaan klo: 7.00 ja 18.00

Keskeinen sisältö:

 • Hevosen hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Karsinan ja tallialueen siisteys (kestävä kehitys, yrittäjyys)
 • Ruokinnan toteuttaminen
 • Työturvallisuus ja -ergonomia

C. Hevosen terveystarkastus
Suorita hevoselle terveystarkastus. Toimi eläinlääkärin avustajana ontumatutkimuksessa.

Keskeinen sisältö:

 • Hevosen terveydenhoito
 • Turvallinen toiminta hevonen ja ympäristö huomioiden
 • Johdonmukainen ja tuloksellinen toiminta hevosen kanssa

D. Hevosen kengitystehtävä / Hevosen kengän irrottaminen ja kiinnittäminen
Irrota hevoselta kenkä, suorista se tarvittaessa ja kiinnitä takaisin turvallisesti.

Keskeinen sisältö:

 • Työturvallisuus ja ergonomia (kestävä kehitys)
 • Kengityksen perustaidot
 • Hevosen käsittely

E. Mainoksen laatiminen keskiviikon yleisötapahtumaan (poniajelu ja talutusratsastus) parityönä
Laadi parisi kanssa tietokoneella mainos keskiviikkona järjestettävistä poniajelusta ja talutusratsastuksesta. Mainoksen koko on 1x A4. Yleisötapahtuma on suunnattu Taitaja-tapahtuman yleisölle ja se on maksuton. Tapahtuman ponit tulevat Tiinan tallilta ja Seinäjoen Poniravikoululta.

Laadi lisäksi 1x A4 –kokoinen esittely itsestäsi hevostenhoitajana. Mainos ja esittely laitetaan esille lajialueelle keskiviikkoaamuna.

Mainoksen ja esittelyn laatimista varten kilpailijan käytössä on Microsoft Officen normaalit tietokoneohjelmat kuten Word, PowerPoint jne. Käytössä on tietokoneet, internetyhteys ja väritulostin. Omien kuvien käyttö on sallittua.

Keskeinen sisältö:

 • ATK-taidot
 • Mainoksen informatiivisuus
 • Olennaisten asioiden valinta mainokseen ja esittelyyn

F. Yleisötapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen
Suunnittele parisi kanssa keskiviikkona 11.5. yleisölle järjestettävä poniajelu- ja talutusratsastustapahtuman markkinointi ja toteutus kahta ponia käyttäen. Tapahtuman kesto on 45 minuuttia/pari. Tämän lisäksi varataan 20 minuuttia valmisteluun ja 15 minuuttia tapahtuman päättämiseen. Käytettävissänne on 2 avustajaa.

Keskeinen sisältö:

 • Suunnitelmallisuus
 • Turvallisuus
 • Asiakaspalvelutaidot
 • Hevostaidot
 • Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

G. Valjastyön tekeminen lajin sisätiloissa
Huolla ja tee tarvittaessa korjaukset sinulle osoitettuihin varusteisiin. Kokoa niistä käyttökelpoinen ja turvallinen valjaspaketti. Aikaa tehtävän tekemiseen on 2,5 tuntia.

Keskeinen sisältö:

 • Varusteiden tuntemus
 • Varusteiden huoltaminen
 • Korjaustyön tekeminen
 • Turvallisen valjaspaketin kokoaminen
 • Työturvallisuus, ergonomia, kestävä kehitys

H. Hevosen valmistaminen kuljetukseen, lastaus, pakkaaminen
Valmista ja varusta hevosesi kuljetukseen tarkoituksenmukaisilla varusteilla. Valmistaudu vastaamaan hevosen kuljettamista koskeviin kysymyksiin. Pakkaa passihevosesi tavarat ja lastaa hevonen traileriin/kuljetusautoon.

 • Turvallinen ja ergonominen toiminta
 • Tarkoituksenmukaisten varusteiden valinta ja sovittaminen
 • Työn perusteena olevan tiedon hallinta
 • Hevosenkäsittelytaidot

I. Lajin ulkoalueen loppusiivous ryhmässä
Tehtävänäsi on yhteistyössä muiden kilpailijoiden kanssa tehdä karsinoiden ja tallialueen loppusiivous.

Keskeinen sisältö:

 • Ergonominen työskentely
 • Kestävän kehityksen huomioiminen työskentelyssä
 • Ryhmätyö– ja vuorovaikutustaidot
 • Toiminnan tehokkuus

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Ensimmäinen päivä

 • Tehtävä A: Hevosen ruokinnan suunnittelu (ennakkotehtävän palautus)
 • Tehtävä B: Passihevosen hoito ja hyvinvointi kilpailun aikana 2 h
 • Tehtävä C: Hevosen terveystarkastus 30 min/kilpailija
 • Tehtävä D: Hevosen kengitystehtävä 30 min/kilpailija
 • Tehtävä E: Mainoksen ja esittelyn laatiminen keskiviikon yleisötapahtumasta 2 h

Toinen kilpailupäivä

 • Tehtävä B: Passihevosen hoito ja hyvinvointi kilpailun aikana 2 h
 • Tehtävä F: Yleisötapahtuman (poniajelu ja talutusratsastus) suunnittelu ja toteuttaminen 1 h 20 min /pari
 • Tehtävä G: Valjastyön tekeminen 2,5 h

Kolmas kilpailupäivä

 • Tehtävä B: Passihevosen hoito ja hyvinvointi kilpailun aikana 1 h
 • Tehtävä H: Hevosen valmistaminen kuljetukseen ja lastaus 0,5h/ 4 kilpailijaa
 • Tehtävä I: Karsinoiden ja tallialueen loppusiivous ryhmässä 1 h

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Kokonaispistemäärä on 100 pistettä. Se on jaettu seuraaviin moduuleihin (arviointiosio) niiden alla oleviin aliosioihin, ja myöhemmin lopullisen tehtävän arviointikaavakkeessa tarkennetaan vielä varsinaisiin arviointikohteisiin.

A. Hevosen ruokinnan suunnittelu (ennakkotehtävä) (5 p)

 • Rehujen soveltuvuus hevoselle ja ruokinnan tarkoituksenmukaisuus 1 obj, 1 subj
 • Perustelut (myös rehulaskut tai Hopti-ohjelman käyttö) 1 obj.
 • Ympäristövaikutukset 1 obj
 • Kestävä kehitys 1 obj

B. Passihevosen hoito ja hyvinvointi kilpailun aikana (25 p)

 • Hevosen hyvinvoinnista huolehtiminen 4 obj, 4 subj
 • Karsinan ja tallialueen siisteys 4 obj, 4 subj
 • Kestävä kehitys 1 obj, 1 subj
 • Yrittäjyys 1 obj, 1 subj
 • Ruokinnan toteuttaminen 1 obj
 • Työturvallisuus ja –ergonomia 1 obj, 1 subj
 • Hoitopäiväkirja 1 obj, 1 subj

C. Hevosen terveystarkastus (13 p)

 • Hevosen terveydenhoito 8 obj, 1 subj
 • Turvallinen toiminta hevonen ja ympäristö huomioiden 1 obj, 1 subj
 • Johdonmukainen ja tuloksellinen toiminta hevosen kanssa 1 ob, 1 subj

D. Hevosen kengitystehtävä / Hevosen kengän irrottaminen ja kiinnittäminen (13 p)

 • Työturvallisuus ja ergonomia 1 obj, 1 subj
 • Kestävä kehitys 1 subj
 • Kengityksen perustaidot 7 obj, 1 subj
 • Hevosen käsittely 1 obj, 1 subj

E. Mainoksen laatiminen keskiviikon yleisötapahtumaan (poniajelu ja talutusratsastus) parityönä (5 p)

 • ATK-taidot 1 obj
 • Mainoksen ja esittelyn lopputulos 2 subj
 • Olennaisten asioiden valinta mainokseen ja esittelyyn 2 obj

F. Yleisötapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen (14 p)

 • Suunnittelutaidot ja suunnitelman toimivuus 2 obj, 1 subj
 • Erilaisten turvallisuusnäkökohtien huomioiminen 2 obj, 1 subj
 • PR-taidot ja tuotteistaminen 1 obj, 1 subj
 • Hevosta huomioiva toiminta 1 obj, 1 subj
 • Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot 2 obj, 2 subj

G. Valjastyön tekeminen lajin sisätiloissa (10 p)

 • Varusteiden tuntemus 2 obj
 • Varusteiden huoltaminen 2 obj, 1 subj
 • Korjaustyön tekeminen 2 obj, 1 subj
 • Turvallisen valjaspaketin kokoaminen 1 obj, 1 subj

H. Hevosen valmistaminen kuljetukseen, lastaus, pakkaaminen (10 p)

 • Turvallinen ja ergonominen toiminta 2 obj, 1 subj
 • Tarkoituksenmukaisten varusteiden valinta ja sovittaminen 2 obj
 • Työn perusteena olevan tiedon hallinta 1 obj, 1 subj
 • Hevosenkäsittelytaidot 2 obj, 1 subj

I. Alueen loppusiivous ryhmässä (5 p)

 • Ergonominen työskentely 1 subj
 • Kestävän kehityksen huomioiminen työskentelyssä 1 obj
 • Ryhmätyö– ja vuorovaikutustaidot 1 subj
 • Toiminnan tehokkuus 1 obj, 1 subj

Kuvaus arvioinnin toteutustavasta

Alla objektiivisen arvioinnin osuus kustakin moduulista

Moduuli A
Hevosen ruokinnan suunnittelu (ennakkotehtävä), 40 % objektiivista

Moduuli B
Passihevosen hoito ja hyvinvointi kilpailun aikana, 52 % objektiivista

Moduuli C
Hevosen terveystarkastus, 77 % objektiivista

Moduuli  D
Kengitystehtävä/hevosen kengän irrottaminen ja kiinnittäminen, 69 % objektiivista

Moduuli E
Mainoksen laatiminen keskiviikon yleisötapahtumaan (poniajelu ja talutusratsastus) parityönä, 60 % objektiivista

Moduuli F
Yleisötapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen, 57 % objektiivista

Moduuli G
Valjastyön tekeminen lajin sisätiloissa, 70 % objektiivista

Moduuli H
Hevosen valmistaminen kuljetukseen, lastaus, pakkaaminen, 70% objektiivista

Moduuli I
Alueen loppusiivous ryhmässä, 40 % objektiivista

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailija tuo kilpailupaikalle henkilökohtaisen työasun, hanskat, turvakengät ja kypärän.

Viittaus esimerkkitehtävään

Esimerkkitehtävästä moduulit A, B, C, E, F, G, H ja I löytyvät tehtäväpankista

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle

Kilpailujen järjestäjä varaa kilpailijoille passihevoset, jotka arvotaan kilpailijoiden kesken ennen kilpailun alkua. Hevosille rakennetaan väliaikainen tallialue kilpailua varten, jossa on tilaa myös hevosten hoitamiseen ja liikuttamiseen. Kilpailun järjestäjä varaa hevosten hoitoon tarvittavat rehut, kuivikkeet, välineet ja tarvikkeet sekä varusteet yleisötapahtumaa varten. Kilpailun järjestäjä varaa valjashuoltotehtävässä tarvittavat aineet ja välineet sekä kengitystehtävässä tarvittavat työkalut ja varusteet. Tapahtumasuunnittelua varten järjestäjä varaa tietokoneet (4 kpl), joissa on Microsoft Office-paketti sekä väritulostimen.

Tuomarit

Satu Nasrelarab, Ylä-Savon Ammattiopisto
Anna Haapio, Harjun Oppimiskeskus
Meija Lahtinen, Koulutuskeskus Salpaus
Eeva Lehtonen, Ypäjän hevosopisto
Anna Pajanen, Axxell
Petteri Ala-Kauppila, Talli Ala-Kauppila
Tiina Keski-Salmi, Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto
Sanna Lahdensuo, Siirilän Ratsastuskeskus
Seppo Kangas, Eläinklinikka Seppo Kangas
Marianne Hyyrynen, Kpedu Perho
Leena Jokinen, Kpedu Kaustinen
Sirke Kaunisto, Animagi Hevosklinikat Oy
Nanne Korpivaara, Koiramäen Majatalo
Sanna Kovalainen, Veljekset Wahlsten Oy
Jyri Puusaari, Kpedu Kaustinen
Hanne Rönkkö, Kpedu Perho
Katja Vola, Kpedu Perho

Yleiskuvaus kilpailulajista

Hevostenhoidon kilpailussa kilpailijat suorittavat erilaisia hevosten perushoitoon liittyviä tehtäviä. Tehtävät perustuvat ammatillisen perustutkinnon valtakunnallisten tutkinnon perusteiden kiitettävään tasoon (K3).

309_hevostenhoito_1250_1

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilölaji.

Osaamisvaatimukset

Hevostalouden ammattilaisen tärkein tehtävä on hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen erilaisissa olosuhteissa ja käyttötarkoituksissa. Hän tuntee hevosen lajinmukaisen käyttäytymisen. Tämän taidon perusteella hän pystyy soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja hevoskohtaisesti.
Hevososaamisen lisäksi hevosalan ammattilaisella on valmiudet yrittäjyyteen ja asiakaspalveluun. Hän on vastuullinen, oma-aloitteinen, laatutietoinen ja yhteistyökykyinen.
Hevosalan ammattilaisen tulee myös olla kustannustietoinen ja kestävän kehityksen periaatteet sisäistänyt toimija. Hän suunnittelee työnsä ja toimii työturvallisuutta noudattaen. Hän ymmärtää oman terveytensä ja työkykynsä merkityksen talliyrityksen toiminnalle.
Alan perusvalmiuksien lisäksi perustutkinnon suorittaneella on erikoistunut osaaminen joko hevostenhoitajana tai ratsastuksenohjaajana hevostalouden eri sektoreilla.

 

Lajiohjausryhmä 2016

Marianne Hyyrynen, lajivastaava, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, marianne.hyyrynen@kpedu.fi
Katja Vola, varavastaava, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, katja.vola@kpedu.fi
Arja Aalto, Ylä-Savon ammattiopisto,arja.aalto@ysao.fi
Tiina Keski-Salmi, Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto, tiina.keski-salmi@seinajoenravit.net
Sanna Lahdensuo, T:mi Sanna Lahdensuo, myyntihevosia@gmail.com
Eeva Lehtonen, Hevosopisto Oy, eeva.lehtonen@hevosopisto.fi
Satu Nasrelarab, Ylä-Savon ammattiopisto, satu.nasrelarab@ysao.fi
Anna Paajanen, Axxell Utbildning Ab, anna.pajanen@axxell.fi
Tuomas Pakkanen, Ravitalli Tuomas Pakkanen, ravitallituomaspakkanen@gmail.com
Marjatta Säisä, OPH, marjatta.saisa@oph.fi

 

Lajin toteuttaa:

kpedu_logo

Lajin yhteistyökumppanit

Yhteistyöoppilaitokset

Pääyhteistyökumppanit