Laji Palvelut

310 Yrittäjyys

Lajivastaavat

 • Jokela-Lyly Tiina

  Koulutuskeskus Sedu
  tiina.jokela-lyly@sedu.fi
  040 830 2130

 • Hyyppä Annikki

  Koulutuskeskus Sedu
  annikki.hyyppa@sedu.fi
  040 868 2078

Finalistit


 • Emma Ahonen

  Sastamalan koulutuskuntayhtymä


 • Kaislamaari Hakkarainen

  Sastamalan koulutuskuntayhtymä


 • Karoliina Rantanen

  Sastamalan koulutuskuntayhtymä


 • Wilperi Jalonen

  Turun ammatti-instituutti


 • Heta Pihlainen

  Turun ammatti-instituutti


 • Aino Tähkäpää

  Turun ammatti-instituutti


 • Katri Jehkonen

  Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos


 • Niko Meronen

  Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos


 • Jere Pykäläinen

  Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos


 • Fanny Kopponen

  Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos


 • Viima Lukkarinen

  Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos


 • Elina Mäkinen

  Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos


 • Taija Lipponen

  Lapin Ammattiopisto


 • Aleksi Pitkänen

  Lapin Ammattiopisto


 • Joonas Vanhatapio

  Lapin Ammattiopisto


 • Johannes Mäkinen

  Tampereen seudun ammattiopisto


 • Joona Palviainen

  Tampereen seudun ammattiopisto


 • Ville Suominen

  Tampereen seudun ammattiopisto


 • Tuomas Mäntyjärvi

  Jyväskylän ja Jämsän ammattiopisto


 • Jari Puranen

  Jyväskylän ja Jämsän ammattiopisto


 • Julia Siik

  Jyväskylän ja Jämsän ammattiopisto


 • Nicole Pudas

  Oulun seudun ammattiopisto


 • Inka Sorvari

  Oulun seudun ammattiopisto


 • Miko Anttila

  Oulun seudun ammattiopisto


 • Kansainvälinen kilpailija Alex Peace

  Leeds City College


 • Kansainvälinen kilpailija Daniel Saunders

  Leeds City College


 • Kansainvälinen kilpailija Lewis Craw

  Leeds City College


 • Kansainvälinen kilpailija Marko Sanderson

  Leeds City College


 • Kansainvälinen kilpailija Robert Radford

  Leeds City College


 • Kansainvälinen kilpailija Tayyab Hussain

  Leeds City College

Finaali

Finaalitehtävän kuvaus

Tehtävänä on ideoida tulevaisuuden liiketoimintaa kaupunkialueiden kehittämiseen. Tehtävässä on käytössä Business Model Canvas-malli ja tehtävässä sovelletaan lean-ajattelua.

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Moduuli 1. Toimintaympäristön analyysi
Ryhmän tehtävänä on tutustua toimeksiannon mukaiseen toimintaympäristöön ja siihen liittyvään materiaaliin sekä kerätä informaatiota ideoinnin tueksi.

Moduuli 2. Ryhmän osaamisen integrointi toimintaympäristöön
Tehtävänä on ryhmän osaamisen pohjalta kehittää liikeidea, joka pohjautuu toimintaympäristön analyysiin.

Moduuli 3. Mallin rakentaminen
Ryhmän tehtävänä on rakentaa valitusta liikeideasta malli.

Moduuli 4. A Mallin testaus
Tehtävänä on testata mallia potentiaalisilla asiakkailla.

Moduuli 4. B Mallin/liikeidean kannattavuuden arvioiminen

Moduuli 5. Esitys
Tehtävänä on valmistaa yksi yhteinen esitys.

Tehtävien laajuus ja käytettävissä oleva aika

Kilpailupäivä 1.

8.30 – 9.00 Ohjeistus ja toimeksianto, Hotelli Alma, Ruukintie 4
9.00 – 11.00 Moduuli 1
11.00 – 11.30 Lounas
11.30 – 12.30 Moduuli 2
12.30 - 14.30 Pikataival 1
14.30 – 16.45 Moduuli 2 jatkuu

Kilpailupäivä 2.

8.00 – 9.15 Moduuli 3
9.15 – 11.30 Moduuli 4 A
11.30 – 12.00 Lounas
12.00 – 14.30 Pikataival 2
14.30 – 16.45 Moduuli 4 B

Kilpailupäivä 3.

8:00  – 10:00 Pikataival 3
10:00 – 11:00 Moduuli 5
11:00 – 11:30 Lounas
11:30 – 13:00 Moduuli 5
15:15 – Palkintojen jako

Pääasialliset arviointikriteerit

Moduuli 1. Toimintaympäristön analyysi, 16 p

 • Tiedon monipuolinen hankinta
 • Tiedon soveltaminen ja hyödyntäminen
 • Ennakkoluulottomuus ja uudenlaiset oivallukset
 • Laaditun dokumentin havainnollisuus ja visuaalisuus

Moduuli 2. Ryhmän osaamisen integrointi toimintaympäristöön, 18 p

 • Osaamisen yhteys toimintaympäristön analyysiin
 • Osaamisen yhteys liikeideaan perustellusti
 • Liikeidea on uusi tai poikkeuksellisesti toteutettu
 • Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys

Moduuli 3. Mallin rakentaminen, 14 p

 • Malli havainnollistaa liikeideaa tai sen osaa ymmärrettävästi
 • Malli on visuaalisesti tai teknisesti taidokkaasti toteutettu

Moduuli 4. A Mallin testaus, 12 p

 • Laadittu testi osoittaa luovuutta ja ymmärrettävyyttä
 • Mallin toteutettavuus ja pilotoitavuus
 • Mitä testi opetti liikeideasta

Moduuli 4. B, 5 p

 • Taloudellisen kannattavuuden osoittaminen

Moduuli 5. Esitys, 20 p

 • Osoittaa selkeästi liikeidean yhteyden ryhmän osaamiseen ja toimeksiantoon
 • Havainnollisuus ja vakuuttavuus
 • Liikeidean uutuus
 • Toteutettu oivaltavasti ja viihdyttävästi

Jokaisena kilpailupäivänä on yksi pikataival-osio, jonka pisteytys on 5 p/ pikataival, yhteensä 15 p. Pikataivaltehtävät ovat yritysten ja muiden sidosryhmien antamia toimeksiantoja ja niissä käytetään kilpailunjärjestäjän antamia ohjeita ja materiaaleja.

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Moduuli 1. Toimintaympäristön analyysi
Subjektiivista  70 %
Objektiivista   30 %

Moduuli 2. Ryhmän osaamisen integrointi toimintaympäristöön 
Subjektiivista 50 %
Objektiivista  50 %

Moduuli 3. Mallin rakentaminen 
Subjektiivista 20 %
Objektiivista  80 %

Moduuli 4. A. Mallin testaus
Subjektiivista 20 %
Objektiivista  80 %

Moduuli 4. B. Mallin/liikeidean kannattavuuden arvioiminen
Objektiivista 100 %

Moduuli 5. Esitys
Subjektiivista 70 %
Objektiivista  30 %

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

Kilpailupaikalla on kannettavat tietokoneet, Business Model Canvas-mallipohjat, muistitikut, paperia, kyniä, pahvia, muistilappuja ja muuta havainnollistamismateriaalia.

Mitä kilpailijan on itse tuotava kilpailupaikalle

Kaikki tarvittava materiaali on kilpailupaikalla. Kilpailussa voi käyttää omia mobiililaitteita.

Esimerkkitehtävä ja arviointi kokonaisuudessaan

Aikaisemmat yrittäjyyslajin kilpailutehtävät löytyvät Skills Finland ry:n internetsivuilta tehtäväpankista.

Finaalitehtävässä haetaan uutuusarvoa, arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että kilpailutehtävä ei ole esimerkiksi semifinaalissa toteutettu idea vaan on uusi idea.  Jos idea löytyy netistä tai sitä on käytetty jo semifinaalissa, niin siitä seuraa mahdollisia pistemenetyksiä /kilpailuosion hylkäämistä.

Tuomarit

Risto Alikoski, Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Hely Westerholm, Dacum Finland
Lasse Anttila, Epn yrittäjät
Tapio Seppä-Lassila, Into Seinäjoki Oy
Taru Toivonen, Suomen Liikemiesten kauppaopisto
Teemu Vesalainen, Suomen Liikemiesten kauppaopisto
Tero Luoma, Bstr
Annemari Seppälä, Seppälä Lapua
Pirjo Pystykoski-Sopanen, Lennol Oy
Jani Takamaa, Takamaa Kiinteistöt Oy
Johanna Hietanen, Into Seinäjoki Oy
Susanna Viljanmaa, Kaneushoitola Kahden Kauppa Sinun Salonkisi
Virpi Utriainen, Nuori Yrittäjyys ry
Anne Niemi, EPY
Helena Hannu, Seamk
Hannu Elomaa, Ideavoima Oy
Päivi Marttila-Lampinen, Koulutuskeskus Sedu
Merja Pirttimäki-Luoto, Koulutuskeskus Sedu
Inger Aaltonen, YES Pohjanmaa
Veli-Matti Lamppu, Suomen yrittäjät

Yleiskuvaus kilpailulajista

Yrittäjyyslajissa järjestetään kolmen päivän mittainen innovatiivinen kilpailu yrittäjämäisestä toimintatavasta ja yrittäjyysosaamisesta.

Opiskelijat kilpailevat kolmen (3) hengen ryhmissä ja kehittävät jo olemassa olevaa yritystä tai perustavat ideoidensa tuloksena kuvitteellisen yrityksen kilpailun ajaksi. He laativat kannattavan liiketoimintasuunnitelman yritykselle ja esittelevät sen. Lisäksi opiskelijat voivat ratkaista muilta yrityksiltä saatuja toimeksiantoja. Näitä yrityksiä analysoimalla ja kehittämällä ryhmät suorittavat kilpailutehtäviä.

Kilpailutehtävät kuvaavat yritystoiminnan todellisia tilanteita ja yrityselämän edustajat ovat mukana kilpailutehtävien toimeksiannoissa ja arvioinnissa.

310_yrittajyys_1200_1

Kilpailun luonne

Yrittäjyyslajin kilpailu on joukkuekilpailu, jossa opiskelijat kilpailevat kolmen hengen ryhmissä. Kilpailun finaaliin osallistuu enintään kahdeksan joukkuetta.

Osaamisvaatimukset

Yrittäjyys-lajin kilpailutehtävät perustuvat ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteiden tutkinnon osien Yritystoiminnan suunnittelu sekä Yrityksessä toimiminen kiitettävän tason (K3) vaatimuksiin. Tehtävien laadinnassa tehdään tiivistä yhteistyötä yritysten, yrittäjäjärjestöjen sekä muiden yrittäjyyttä tukevien toimijoiden kanssa.

Yrittäjyyslajin osaamisalueet:

 • oman osaamisen ja luovuuden tuotteistaminen yrittäjyydeksi
 • yrityksen liiketoimintasuunnitelman laadinta ja esittely
 • yrityksen kehittäminen

Menestyvän kilpailijan taitovaatimukset ovat esimerkiksi:

 • oma-aloitteinen ja vastuullinen toiminta ryhmän jäsenenä
 • yrittäjämäinen, innovatiivinen ja luova toimintatapa
 • ongelmanratkaisutaitoinen
 • yhteistyökykyinen
 • verkostoituva
 • neuvottelutaitoinen
 • myynti- ja palveluhenkinen
 • kykenee käynnistämään yrityksen toiminnan ja toimimaan perustetussa yrityksessä
 • oman toiminnan arviointi ja jatkuva oppiminen

 

Lajiohjausryhmä 2016

Tiina Jokela-Lyly, lajivastaava, Koulutuskeskus Sedu, tiina.jokela-lyly@sedu.fi
Annikki Hyyppä, varavastaava,Koulutuskeskus Sedu, annikki.hyyppa@sedu.fi
Risto Alikoski, Savon ammatti- ja aikuisopisto, risto.alikoski@sakky.fi
Lasse Anttila, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry, lasse.anttila@alavus.fi
Tuija Laukkanen, OPH, tuija.laukkanen@oph.fi
Tero Luoma, BSTR Luova Konttori Oy, tero.luoma@bstr.fi
Tarja Moisio-Rannikko, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, tarja.moisio-rannikko@lskky.fi
Teemu Vesalainen,Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, teemu.vesalainen@businesscollege.fi
Annamari Seppälä, Seppälä Oy, annamari.seppala@seppala.fi
Taru Toivonen, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, taru.toivonen@businesscollege.fi
Hely Westerholm, DACUM Finland,hely.westerholm@dacum.fi
Tero Rönkä,Ylä-Savon ammattiopisto, tero.ronka@ysao.fi

Lajin yhteistyökumppanit

Yhteistyöoppilaitokset

Pääyhteistyökumppanit