Laji Palvelut

312 Matkailu

Lajivastaavat

 • Korpi Leena

  Koulutuskeskus Sedu
  leena.korpi@sedu.fi
  040 868 2054

 • Paussu Mervi

  Koulutuskeskus Sedu
  mervi.paussu@sedu.fi
  040 868 2073

Finalistit


 • Joona Haltia

  Ammattiopisto Tavastia


 • Miro Jokinen

  Ammattiopisto Tavastia


 • Iida Laaksonen

  Koulutuskeskus Salpaus


 • Anna Morozova

  Koulutuskeskus Salpaus


 • Noora Latvakoski

  Lapin matkailuopisto


 • Ulriika Väisänen

  Lapin matkailuopisto


 • Birgit Muhonen

  Helmi Liiketalousopisto


 • Jenna Toivanen

  Helmi Liiketalousopisto


 • Veera Muilu

  Koulutuskeskus Sedu


 • Julia Roumio

  Koulutuskeskus Sedu


 • Elina Penttinen

  Lapin matkailuopisto


 • Aino Ristimella

  Lapin matkailuopisto


 • Pauliina Salmi

  Keudan ammattiopisto


 • Carolina Viljanen

  Keudan ammattiopisto

Finaali

Yleistä

Finaalissa kilpailu toteutetaan kolmessa osassa. Työpisteet ovat Taitaja2016 -messuosastolla. Kilpailutehtävä on sama kaikilla kilpailupareilla. Tuote voi olla vaihtuva kilpailupareilla.

Arviointikriteereistä selviää, missä arviointikohteissa huomioidaan Taitaja-kilpailun pakolliset teemat (yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus).

Tehtävän kuvaukseen saattaa tulla 30 % muutos, joka esitellään vasta kilpailupäivän alussa.

 

Kilpailutehtävät

Ensimmäinen kilpailupäivä 10.5.2016 - pisteytyksen painoarvo on 50%

Kilpailutehtävän osaamisalueet ovat matkailualan asiakaspalvelu ja matkailupalvelujen myynti, neuvonta, kestävä kehitys sekä kielitaito.

Tehtävään on varattu aikaa 2 tuntia ja 30 minuuttia. Tehtävän esittämiseen on aikaa 7 minuuttia. Kilpailutehtävä jaetaan kilpailupareille kilpailupäivän aamuna.

Kilpailuparin tehtävänä on suunnitella kahden vuorokauden matkaohjelma Uumaja-Vaasa-Uumaja. Asiakkaat ovat vihreitä arvoja vaaliva lapsiperhe 2aik.+2lasta, lapset ovat alakouluikäisiä. Matkan ajankohtana on kesä 2016. Matka tehdään laivalla ja majoittuminen on kilpailuparin valitsemassa majoitusyrityksessä. Perhe ruokailee mm. laivamatkalla. Perhe haluaa kokea Pohjanmaan ja/tai Etelä-Pohjanmaan matkailunähtävyyksien antia.

Perheen matkabudjetti on 1500 euroa. Matka hinnoitellaan hinta/perhe. Myyntihinnassa on huomioitava 12%:n kate ja arvonlisäverot.

Kilpailupari luovuttaa ruotsinkielisen kirjallisen tarjouksen ja suomenkielisen matkaohjelman ja hinnoittelulaskelman tuomareille tehtävän suunnitteluun varatun ajan jälkeen. Kilpailupari esittelee matkaohjelman suomenkielellä. Materiaalit tulostetaan kahtena kappaleena; yksi tuomareille, yksi kilpailuparille. Esityksessä ei saa käyttää tietokonetta tai muuta teknistä apuvälinettä.

Tehtävä suoritetaan kilpailualueen osastolla. Kaikki kilpailuparit suorittavat tehtävää samanaikaisesti. Esitysvuorot arvotaan etukäteen.

Toinen kilpailupäivä 11.5.2016 – pisteytyksen painoarvo on 30%.

Kilpailutehtävän osaamisalueet ovat matkailupalvelujen toteuttaminen, ohjaaminen ja kielitaito. Tehtävässä painotetaan innovatiivisuutta, työturvallisuutta, työhyvinvointia, hauskuutta ja ryhmänhallintaa.

Tehtävän suunnitteluun varattu aika on 2 tuntia. Aktiviteetin ohjausaika on 10 minuuttia. Kilpailutehtävä jaetaan kilpailupareille kilpailupäivän aamuna.

Asiakasryhmänä on 6 ulkomaalaista nuorta, toisen asteen opiskelijaa. He haluavat kohottaa ryhmänsä yhteistyökykyä hauskan yhdessäolon merkeissä. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa 10 minuutin elämyksellinen ohjelmapalveluaktiviteetti asiakasryhmälle. Kilpailupari saa tehtävää varten tarvikelistan kilpailuaamuna, käytettävissä olevista ohjelmapalveluvälineistä. Välineet ovat nähtävillä kilpailupäivänä kilpailualueella.  Kilpailuparin tulee huomioida tehtävässä asiakasturvallisuus. Aktiviteetti ohjataan englanninkielellä.

Kilpailupari luovuttaa tehtävän suunnitteluajan päättymisen jälkeen, suomenkielisen ohjelmapalvelusuunnitelman, tuotekortin ja riskianalyysin tuomareille. Materiaalit tulostetaan kahtena kappaleena; yksi tuomareille, yksi kilpailuparille.

Tehtävä suoritetaan kilpailualueen osastolla. Suunnittelussa ei saa käyttää tietokonetta tai muita teknisiä apuvälineitä. Kilpailijoille on varattu tila, missä he voivat käydä harjoittelemassa kilpailutehtävän ohjausosiota. Muut kilpailuparit eivät seuraa muiden esityksiä, ennen omaa esitysvuoroa. Kilpailujärjestys arvotaan etukäteen.

Kolmas kilpailupäivä 12.5.2016 - pisteytyksen painoarvo on 20%

Kilpailutehtävän osaamisalue on asiakaspalvelu, markkinointi ja yrittäjyys.

Tehtävän suunnitteluun on varattu aikaa 1 tunti ja 30 minuuttia. Tehtävän esittämiseen on aikaa 5 minuuttia.

Kilpailuparien tehtävänä on pitää myyntiesittely Etelä-Pohjanmaan alueen matkailuyrityksestä. Kilpailuparit kokoavat messumateriaalipaketin heille arvotusta matkailuyrityksestä. Kilpailualueella on esiteltävien matkailuyritysten edustaja ja yrityksen esittelymateriaalia. Kilpailuparit hankkivat tietoa yrityksestä esitteiden ja internetsivustojen kautta ja/tai haastattelemalla yrityksen edustajaa. Kilpailupari pitää myyntiesittelyn yrityksen messuosastolla.

Kilpailupari laatii esittelyaineiston Power Pointtia hyödyntäen. Myyntiesitys tulostetaan kahtena kappaleena; yksi tuomareille, yksi kilpailuparille. Power Point-esitys ja esitteet luovutetaan tuomareille esitysvuoron jälkeen.

Tehtävä suoritetaan kilpailualueen osastolla. Kaikki kilpailuparit suorittavat tehtävää samanaikaisesti. Esitysvuorot arvotaan etukäteen. Kilpailuparin esiteltävä matkailuyritys arvotaan kilpailupäivän aamuna, ennen tehtävän suorittamisen alkua.

Kuvaus arvioinnin toteutustavasta

Kilpailutehtävien arviointi on sekä objektiivista että subjektiivista. Arvioinnissa on mukana 6 tuomaria.

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle

Kilpailijoilla on käytettävissä 1 tietokone / pari. Tietokoneissa on internetyhteys ja selain sekä Microsoft Office -ohjelmistopaketti. Tehtävien tallennusta varten kilpailijoille annetaan muistitikku. Erilaisia välineitä ohjelmapalveluaktiviteettiin.

Kilpailija tuo mukanaan

Kilpailijan on todistettava henkilöllisyytensä (myös KELA-kortti käy). Kilpailijat eivät saa tuoda eivätkä käyttää mitään omia välineitä tai laitteita kilpailussa.

Kilpailija tuo mukaan oman oppilaitoksen hyväksymän työasun tai tehtäviin sopivat vaatteet ja kengät.

Tuomarit

Marianne Honkonen, Savon koulutuskuntayhtymä
Raija Ilmasti-Koivisto, Ahlmanin Ammatti-ja aikuisopisto
Juho Kriikku, Hotel Sorsanpesä
Kati Sutelainen, Stadin ammattiopisto
Anu Kiiskinen, Stadin ammattiopisto
Maarit Laitinen, Kuortaneen urheiluopistosäätiö
Matti Simi, Oulun seudun ammattiopisto
Riina Pakkala, Kuortaneen urheiluopistosäätiö
Jarkko Leinonen, Lapina matkailuopisto, Rovanieman Koulutuskunta yhtymä

312_matkailu_1200_2

Yleiskuvaus kilpailulajista

Matkailualan perustutkinnon suorittanut toimii yhteiskuntavastuullisesti, myynti- ja markkinointihenkisesti sekä asiakaslähtöisesti kaikissa matkailijan palveluketjun vaiheissa.

Hänellä on hyvä käytös, hyvät ihmissuhde-, kieli- ja vuorovaikutustaidot, sekä eri kulttuurien tuntemus. Matkailualan perustutkinnon suorittanut työskentelee kestävän toimintatavan mukaisesti, toimii työssään luotettavasti sekä noudattaa matkailualan säädöksiä ja turvallisuusmääräyksiä. Hän toimii matkailualan asiantuntijana toimialan eri suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä.

Matkailualan perustutkinnon suorittanut suunnittelee työtään sekä osaa työskennellä itsenäisesti ja työryhmässä. Hän toimii työssään luovasti, joustavasti, vastuuntuntoisesti, oma-aloitteisesti ja hänellä on hyvät ongelmanratkaisutaidot ja tilannetaju. Matkailun perustutkinnon suorittanut on perehtynyt kansainväliseen ja kotimaiseen matkailuelinkeinoon seuraten matkailualan mahdollisuuksia ja alan kehitystä, kehittäen myös omaa työtään ja työskentelyään eri toimijoiden kanssa.

Matkailualan perustutkinnon suorittanut toteuttaa, tuotteistaa ja opastaa erilaisia elämyksellisiä matkailutuotteita ja -palveluja. Hän markkinoi ja myy matkailutuotteita ja -palveluja asiakassegmenttien mukaisesti , toimien kustannustehokkaasti työpaikan ja sen toimintaympäristön liikeidean, paikallisen kulttuurin ja matkailutrendien mukaan.

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat matkailualan perustutkinnon kiitettävän tason (K3) vaatimuksiin. Tehtävien laadinnassa tehdään yhteistyötä työelämän kanssa, ja tehtävien suunnittelussa on otettu huomioon matkailuvirkailijan ja matkailupalvelujen tuottajan koulutusohjelmaopintoja.

312_matkailu_2500_1

Kilpailun luonne

Kilpailu on parikilpailu.

Osaamisvaatimukset

Kilpailija pukeutuu yrityksen sääntöjen mukaisesti tilanteeseen sopivalla tavalla. Hallitsee asiakaspalvelu- ja myyntitilanteet sekä kartoittaa asiakkaan tarpeet, suunnittelee sekä toteuttaa erilaisia matkailupalveluja. Kilpailija esittelee asiakkaan tarpeita vastaavia palveluja sekä palvelee asiakkaita asiakaslähtöisesti kulttuuritaustat huomioonottaen sekä toteuttaa kiitettävästi matkailuyrityksen palvelulupauksen. Kerää asiakkailta palautetta ja osaa kehittää toimintaansa palautteen mukaan.

Kilpailija selviytyy asiakaspalvelutilanteista molemmilla kotimaisilla kielillä sekä yhdellä vieraalla kielellä (englanti). Kilpailijan työskentely on taloudellista ja laadukasta, hyvin organisoitua, yrittäjämäistä ja oma-aloitteista. Kilpailutehtävät on suoritettu oikein laittein ja välinein työturvallisuus huomioiden. Kilpailija huolehtii oma-aloitteisesti ja aktiivisesti myös toiminta- ja työkyvystään.

 

Lajiohjausryhmä 2016

Leena Korpi, lajivastaava, Koulutuskeskus Sedu, leena.korpi@sedu.fi
Mervi Paussu, varavastaava, Koulutuskeskus Sedu, mervi.paussu@sedu.fi
Marianne Honkonen, Savon koulutuskuntayhtymä, marianne.honkonen@sakky.fi
Petri Horkko, Turun Ammatti-instituutti, petri.horkko@turku.fi
Anu Kiiskinen, Stadin ammattiopisto, anu.kiiskinen@stadinao.fi
Juho Kriikku, Hotelli Sorsanpesä, juho.kriikku@sorsanpesa.fi
Merja Lahdenkauppi, OPH, merja.lahdenkauppi@oph.fi
Maarit Laitinen, Kuortaneen urheiluopistosäätiö, maarit.laitinen@kuortane.com
Riina Pakkala,Kuortaneen urheiluopistosäätiö, riina.pakkala@kuortane.com
Anneli Sagulin,Porvoon ammattiopisto, anneli.sagulin@amisto.fi
Matti Simi, Oulun seudun ammattiopisto, matti.simi@osao.fi
Kati Sutelainen, Stadin ammattiopisto, kati.sutelainen@stadinao.fi

Lajin yhteistyökumppanit

Yhteistyöoppilaitokset

Pääyhteistyökumppanit