Laji Palvelut

313 Taloushallinto

Lajivastaavat

 • Kankkonen Arja

  Koulutuskeskus Sedu
  arja.kankkonen@sedu.fi
  040 830 0466

 • Hakola-Sippola Eila

  Koulutuskeskus Sedu
  eila.hakola-sippola@sedu.fi
  040 830 0462

Finalistit


 • Markus Auno

  Oulun seudun ammattiopisto


 • Atte Jurmu

  Oulun seudun ammattiopisto


 • Silja Haho

  Oulun seudun ammattiopisto


 • Siiri Ylikoski

  Oulun seudun ammattiopisto


 • Christel Juuse

  Koulutuskeskus Sedu


 • Emma Järvinen

  Koulutuskeskus Sedu


 • Emmi Kauppinen

  Jyväskylän ja Jämsän ammattiopisto


 • Sonja Kärkkäinen

  Jyväskylän ja Jämsän ammattiopisto


 • Veera Koskinen

  Koulutuskeskus Salpaus


 • Joni Teliranta

  Koulutuskeskus Salpaus


 • Ida Plosila

  Koulutuskeskus Sedu


 • Miia Uittomäki

  Koulutuskeskus Sedu


 • Pipsa Pohjaranta

  Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos


 • Karo Rönty

  Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

Finaali

Finaalitehtävän kuvaus

Kilpailutehtävät suoritetaan kolmena päivänä. Tehtäviä on yhteensä viisi. Kaksi tehtävää ensimmäisenä ja toisena päivänä. Kolmantena päivänä yksi tehtävä. Tehtävät perustuvat uuden opintosuunnitelman mukaisiin tutkinnonosiin:

 • Talouspalvelut 30 osp
 • Kirjanpito 30 osp
 • Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp
 • Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 30 osp

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävien keskeiset sisällöt

10.5.2016 Tiistai

 • Kilpailutehtävä 1. Palkkahallinnon kilpailutehtävä
  • Peruspalkan laskeminen excel-taulukkoon, 20 p
 • Kilpailutehtävä 2. Osto- ja myyntireskontratehtävä
  • Asunto-osakeyhtiön vastikereskontran selvittäminen yhden kuukauden ajalta tiliotteelta excel-taulukkoon, 15 p
  • Tehtävien esitykset tuomaristolle

11.5.2016 Keskiviikko

 • Kilpailutehtävä 3. Kirjanpitotehtävä
  • Kuukauden tositteiden kirjaaminen ja tilinpäätöksen laatiminen jaksotuksineen
  • Kilpailijan omalla kirjanpito-ohjelmalla, 35 p
 • Kilpailutehtävä 4. Veroilmoituksen laatiminen
  • Osakeyhtiön verotettavan tulon laskeminen ja veroilmoituksen täyttäminen verohallinnon lomakkeelle sähköisesti, 15 p
  • Tehtävien esitykset tuomaristolle

12.5.2016 Torstai

 • Kilpailutehtävä 5. Yrityksen kannattavuuden suunnittelu
  • Valmistusyrityksen tuotteiden valmistuskustannusten laskeminen excel-taulukkoon sekä kannattavuuden analysointi, 15 p
  • Tehtävän esitys tuomaristolle

Pääasialliset arviointikriteerit

Arviointi perustuu talous- ja toimistopalveluiden koulutusohjelman kiitettävän (K3) tason osaamiseen. Pääasiallinen arviointikohde on taloushallinnon osaaminen ja työn perustana oleva tiedon hallinta.

Arvioinnissa otetaan huomioon myös asiakaspalveluun ja viestintään liittyviä seikkoja, kun kilpailijat esittävät tuotoksiaan tuomareille. Kilpailutehtävien arvioinnissa huomioidaan työparin tehokkuus ja tuloksellisuus sekä työn kokonaisuuden hallinta.

Arvioinnissa huomioidaan myös elinikäisen oppimisen avaintaitoja.

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Jokainen kilpailutehtävä arvioidaan erikseen. Jokaista tehtävää arvioi ja pisteyttää vähintään kolme tuomaria. Kaikki arvioinnin kohteet arvioidaan objektiivisesti. Arvioinnin kohteita ovat tehtävien tulosten oikeellisuus ja tulosten tulkitseminen suullisesti tuomareille. Kilpailijat esittävät tehtäviensä tulokset tuomaristolle esityslavalla annettujen aikataulujen mukaisesti. Mikäli aikataulut muuttuvat, kilpailijat voivat esittää tulokset taloushallinnon lajialueella.

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvälineet ja lajialue

Lajialueella eli kilpailupaikalla on jokaiselle parille (7 paria) työpiste, tallennusvälineet ja muut tarvittavat välineet. Välipalaa ja juomia on tarjolla lajialueella. Omaa taskulaskinta voi käyttää.

Kilpailualueella ei ole tulostinta eikä kopiokonetta, sillä lajimme osallistuu ”Kestävän kehityksen kilpailuun.”
Viestiminen ulkopuolisille sosiaalisen median kautta ja keskustelut muiden kuin oman kilpailuparin kanssa ovat kiellettyä.

Mitä kilpailijan on itse tuotava kilpailupaikalle

Kilpailupari tuo mukanaan kannettavan tietokoneen. Kirjanpitotehtävä (kilpailutehtävä 3.) tehdään omalla kirjanpitosovelluksella, mikä heillä on koneessa asennettuna. Kilpailunjärjestäjä toimittaa toisen koneen, missä on käytössä Excel, Word ja PowerPoint esityksien tekemistä varten. Kaikki tehtävät annetaan sähköisenä jollakin välineellä. Tehtävät tallennetaan annetulle tallennusvälineelle. Paperisia tulosteita ei tuoteta.

Tuomarit

Mikko Kurunsaari, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Jorma Pyy, Suomen Liikemiesten kauppaopisto
Mari Tyynelä, Realia isännöinti Oy
Ulla Torvinen, SPR
Ville Heimovirta, Värihärmä Oy
Jaakko Saukko, Tilitoimisto Tynilä oy
Elisa Koukkari, Oulun seudun ammattiopisto

Yleiskuvaus kilpailulajista

Laji pohjautuu liiketalouden perustutkinnon (merkonomi) kiitettävän tason (K3) tavoitteisiin ja arvioinnin kriteereihin.

Taloushallinnon ammattilaisten tehtäviin kuuluvat erilaiset ulkoisen ja sisäisen laskennan tehtävät. Ulkoiseen laskentaan kuuluvat eri yritysmuotojen juokseva kirjanpito, tilinpäätöksen laatiminen, palkkahallinnon tehtävät sekä välittömän verotuksen vaiheet ja elinkeinotoiminnan verotettavan tulon laskeminen. Sisäisen laskennan osa-alueita ovat budjetointi, katetuotto- ja kustannuslaskenta sekä yrityksen rahoitussuunnittelu.

Taloushallinnon osaajan on osattava kyseenalaistaa asioita, toimia itsenäisesti ja vastuullisesti ammattiinsa kuuluvaa etikkaa noudattaen.

313_taloushallinto_916_1

Kilpailun luonne

Kilpailu on parikilpailu.

Osaamisvaatimukset

Taloushallinnon töissä menestyäkseen henkilön on oltava tarkka, pitkäjänteinen, looginen ja analyyttinen. Hänellä on myös oltava kykyä itsenäiseen harkintaan annettujen ohjeiden mukaan työtehtäviä hoitaessaan erilaisissa organisaatioissa.

Taloushallinnon työt ovat sekä asiakaspalvelu- että asiantuntijatöitä, joissa on osattava palvella sisäistä ja ulkoista asiakasta. Tähän vaaditaan vuorovaikutus-, yhteistyö-, ongelmanratkaisu- ja viestintätaitoja. Ammatillinen osaamisen edellyttää taloushallinnon kokonaisvaltaista ymmärtämistä sekä ulkoisen että sisäisen laskennan osalta.

 

Lajiohjausryhmä 2016

Arja Kankkonen, lajivastaava,Koulutuskeskus Sedu, arja.kankkonen@sedu.fi
Eila Hakola-Sippola, varavastaava, Koulutuskeskus Sedu, eila.hakola-sippola@sedu.fi
Ville Heimovirta, Värihärmä Oy, ville.heimovirta@hotmail.com
Mikko Kurunsaari, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, mikko.kurunsaari@pkky.fi
Kari Luukinen, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, kari.luukinen@businesscollege.fi
Jorma Pyy, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, jorma.pyy@businesscollege.fi
Jaakko Saukko, Tilitoimisto Tynilä Oy, jaakko.saukko@tynila.fi
Elisa Teppo, Oulun seudun ammattiopisto, elisa.teppo@osao.fi
Ulla Torvinen, SPR, ulla.torvinen@punainenristi.fi
Mari Tyynelä, Realia Isännöinti Oy, mari.tyynela@realia.fi

 

Lajin yhteistyökumppanit

Yhteistyöoppilaitokset

Pääyhteistyökumppanit