Laji Rakentaminen

408 Talonrakennus, muuraus ja laatoitus

Lajivastaavat

 • Kiikka Jari

  Koulutuskeskus Sedu
  jari.kiikka@sedu.fi
  040 868 0646

 • Rissanen Hannu

  Koulutuskeskus Sedu
  hannu.rissanen@sedu.fi
  040 868 0764

Finalistit


 • Joona Keski-Korpi

  Oulun seudun ammattiopisto


 • Miko Myllylahti

  Koulutuskeskus Salpaus


 • Veikko Onnela

  Koulutuskeskus Sedu


 • Eero Pulkkinen

  Turun ammatti-instituutti


 • Niko Reiman

  Rasekon ammattiopisto


 • Julius Simonaho

  Keudan ammattiopisto


 • Juho Virrantalo

  Savon ammatti- ja aikuisopisto


 • Atte Öhman

  Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Finaali

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Tehtävä koostuu muurausosiosta ja kahdesta erillisestä laatoitusosiosta. Kilpailija muuraa piirustuksen mukaisen esim. portinpylvääksi soveltuvan koristemajakan ja tekee seinälaatoituksen. Toinen seinälaatoitustöistä saumataan. Kilpailijat saavat valmistettavista rakenteista piirustukset sekä kirjalliset ja suulliset työohjeet.

Kokonaistyöskentelyaika on kolmen kilpailupäivän aikana noin 16 tuntia kilpailun alussa annettavan erillisen aikataulun mukaisesti.

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää

Ensimmäinen kilpailupäivä
Tehtävä 1: Laatoitus omilla / finaalissa annettavilla käsityökaluilla, mittakuvan / piirustuksen mittojen mukaan. Arvioinnin pääpaino on objektiivisessa arvioinnissa, kuten mittatarkkuus, pysty- ja vaakasuoruus sekä pinnan tasaisuus.  (3 + 2 / tuntia)

Toinen kilpailupäivä
Tehtävä 2: Koristemajakan muuraus omilla / finaalissa annettavilla käsityökaluilla, mittakuvan / piirustuksen mittojen mukaan. Arvioinnin pääpaino on objektiivisessa arvioinnissa, kuten mittatarkkuus, pysty- ja vaakasuoruus sekä pinnantasaisuus. (7,5 / tuntia)

Kolmas kilpailupäivä
Tehtävä 3: Laatoitus omilla / finaalissa annettavilla käsityökaluilla, mittakuvan / piirustuksen mittojen mukaan. Lisäksi kilpailija saumaa ensimmäisen laatoitustyönsä. Arvioinnin pääpaino on objektiivisessa arvioinnissa, kuten mittatarkkuus, pysty- ja vaakasuoruus sekä pinnan tasaisuus. (3,5 tuntia)

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Tarkempi kilpailu- ja ruokailuaikataulu ilmoitetaan kilpailijoille myöhemmin.

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Tehtävä 1: Laatoitus , 30 pistettä

 • Pituus/leveysmitat, Pysty- ja vaakasuoruudet, Pinnan tasaisuudet ( 22 pistettä)
 • Visuaalisuus , yleisilme ,ammattimainen toimintatapa, puuttuvat osat (6 pistettä)
 • Työturvallisuus ( 2 pistettä)

Tehtävä 2: Majakan muuraus , 50 pistettä

 • Pituusmitat, Pysty- ja vaakasuoruudet, Pinnan tasaisuudet ( 40 pistettä )
 • Työturvallisuus (2 pistettä)
 • Visualisuus, yleisilme, ammattimainen toimintatapa, puuttuvat osat ( 8 pistettä)

Tehtävä 3: Laatoitus 20 pistettä

 • Pituus/leveysmitat, Pysty- ja vaakasuoruudet, Pinnan tasaisuudet (15 pistettä)
 • Työturvallisuus (1 pistettä)
 • Visuaalisuus , yleisilme ,ammattimainen toimintatapa, puuttuvat osat (4 pistettä)

Kuvaus arvioinnin toteutustavasta

Kilpailutehtävät ovat modulaarisia siten, että päiväkohtaiset tulokset voidaan arvioida erikseen. Kilpailutehtävien kokonaispistemäärä on 100 p.

Tuomaristo ratkaisee kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kaikista kilpailun osa-alueista. Arvioinnissa käytetään WorldSkills-pohjaista CIS-pistelaskujärjestelmää. Tulokset julkaistaan moduuleittain.

Kilpailusuoritus arvioidaan moduuleittain jokaisen moduulin tai tehtäväosion päätyttyä. Työ on tehtävä annetussa aikataulussa. Tuomarit arvioivat kilpailijoita työskentelyn aikana seuraten sekä mittaamalla valmiin tuotteen mittatarkkuuden ja piirustustenmukaisuuden.

Kilpailutehtävien pisteiden painotus on noin 50/50 pistettä muuraus- ja laatoitustehtävien kesken. Arvioinnin pääpaino on objektiivisessa arvioinnissa, kuten mittatarkkuudessa, pysty- ja vaakasuoruuksissa, pinnantasaisuuksissa sekä työturvallisuuden seurannassa.

Subjektiivisen arvioinnin osuus on noin 15 pistettä, johon kuuluvat mm. työn ja työpisteen siisteys, saumojen tasaisuus ja valmiin tehtävän yleisilme. Subjektiivisessa arvioinnissa eri tuomareiden antamat numeroarvot (1 - 10) saavat erota vain kahdella korkeimmasta matalimpaan. Lopullisista mittauspisteistä päättää lajin tuomaristo yhteistyössä päätuomarin kanssa.

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijat tuovat itse henkilökohtaiset suojaimet sekä kaikki tavanomaiset muuraus- ja laatoitustyövälineet, sisältäen myös kilpailukutsussa erikseen mainitut erikoistyövälineet. Etukäteen lueteltujen tai tuotavaksi pyydettyjen lisäksi kilpailutyössä ei saa käyttää mitään muuta sähkö- tai akkutoimista työvälinettä.

Kilpailualueella noudatetaan rakennustyömaan työturvallisuuslakeja/ säädöksiä

Tuomaristolla on oikeus rajoittaa ennalta määrittelemättömien työvälineiden käyttöä, jos ko. työväline kohtuuttomasti helpottaa tehtävää toisiin kilpailijoihin nähden.

Kilpailijoiden välineistö tarkistetaan tuomareiden toimesta ennen kisatehtävän aloitusta.

Viittaus esimerkkitehtävään

Ennakkotehtävä. Muuraustehtävään voi harjoitella aikaisemmilla (esi.2011 ja 2013)  finaalitehtävillä , jotka löytyvät
Skills Finlandin tehtävänpankista. Lisäksi hyvä harjoite on muuratulla piipunhatulla varustettu hormimuuraus.
Laatoitustehtävän esimerkkitehtävänä voi käyttää tehtäväpankista löytyvää v.2015 finaalitehtävää.
Esimerkkitehtävä julkaistaan 1,5 kk ennen finaalia.

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle

Kilpailijalle on varattu oma työskentelypaikka, pukkipöytä ja istuin. Tehtävissä tarvittavat alusrakenteet on esivalmistettu.

Kilpailujen järjestäjä varaa seuraavat laitteet, välineet ja tarvikkeet
Kilpailujärjestäjä varaa kaikki tarvittavat laastit, sekoitusvälineet ja astiat sekä muut tarvittavat kilpailukutsussa mainitut välineet/laitteet.

Kilpailussa tarjolla olevat raaka-aineet
Kilpailussa käytettävät pääasialliset materiaalit ovat MRT85, NRT ja PRT tiiliä ja normaali seinälaatta. Muurauslaastit tehdään pääosin kilpailunjärjestäjän toimesta ja toimitetaan työpisteeseen. Kilpailussa tarvittavat laatta/saumauslaastit kilpailija sekoittaa itse.

Tuomarit

Hannu Korkonen, Jyväskylän ammattiopisto
Ari Backlund, E.Vuorio Oy
Hannu Toivanen, Etelä-Savon ammattiopisto
Jukka Ruuskanen, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
Pekka Alajoki, Stadin ammattiopisto
Jorma Mänty, Sedu Aikuiskoulutus
Mika Ruohonen, Stadin ammattiopisto

Alkuperäinen kuva WorldSkills 2013 Leipzig
Alkuperäinen kuva WorldSkills 2013 Leipzig

Yleiskuvaus kilpailulajista

Muurari on yksi rakennusalan vaativimmista ja perinteisimmistä käsityöammateista. Muurarit työskentelevät rakennusliikkeiden palveluksessa sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina. Ammatissa tarvitaan monipuolisia kädentaitoja, eri työtekniikoiden hallitsemista, suunnittelutaitoja ja huolellisuutta. Muurarit tekevät pääasiassa tiili- ja harkkomuurauksia, joista tehdään rakennusten perustuksia sekä ulko- ja sisäseinien ja pilareiden muurausta. Tiilistä tehdään myös tulisijoja.

Muurarin ammatti edellyttää suunnittelu- ja organisointikykyä sekä huolellisuutta ja kärsivällisyyttä. Työssä tarvitaan sopeutumista erilaisiin työtilanteisiin sekä vaihteleviin oloihin ja muurarin tulee pystyä itsenäiseen työskentelyyn, mutta myös ryhmätyöhön.

Muurauksessa käytetään työvälineinä muurauskauhaa, vasaraa, kuminuijaa, muurauskelkkaa, laastisekoitinta, vesivaakaa, luotilankaa jne. Raskaiden materiaalien siirroissa ja nostoissa käytetään apuna koneita.

Muurarin työnkuvaan voi kuulua usein myös rappaus- ja laatoitustyöt. Laatoittajat asentavat kivi-, betoni-, tiili- ja keramiikkalaattoja seiniin, lattioihin ja ulkotiloihin. Laatoittaja tekee usein myös märkätilojen vedeneristystyöt.

Työturvallisuussäännösten tunteminen ja noudattaminen on tärkeää.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu, mutta kilpailijalla on tehtävästä riippuen tarvittaessa käytettävissä järjestäjän varaama avustaja.

Osaamisvaatimukset

Kilpailutehtävät pohjautuvat rakennusalan perustutkinnon seuraavien tutkinnon osien kiitettävän tason (K3) vaatimuksiin:

 • runkovaiheen työt
 • perustustyöt
 • muuraus
 • laatoitus

 

Lajiohjausryhmä 2016

Jari Kiikka, lajivastaava,Koulutuskeskus Sedu, jari.kiikka@sedu.fi
Hannu Rissanen, varavastaava,Koulutuskeskus Sedu, hannu.rissanen@sedu.fi
Pekka Alajoki, Stadin ammattiopisto, pekka.alajoki@stadinao.fi
Ari Backlund, ari.backlund@evuorio.fi
Jyrki Johansson, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, jyrki.johansson@raseko.fi
Janne Kemppainen, Rakennusliitto, janne.kemppainen@rakennusliitto.fi
Hannu Korhonen,Jyväskylän ammattiopisto, hannu.korhonen@jao.fi
Kati Lounema, OPH, kati.lounema@oph.fi
Jorma Mänty, Sedu Aikuiskoulutus, jorma.manty@sedu.fi
Mika Ruohonen, Stadin ammattiopisto, mika.ruohonen@stadinao.fi
Jukka Ruuskanen, Savonlinnan ammatti-ja aikuisopisto, jukka.ruuskanen@samiedu.fi
Hannu Toivanen, Etelä-Savon ammattiopisto, hannu.toivanen@esedu.fi

Lajin yhteistyökumppanit

Yhteistyöoppilaitokset

Pääyhteistyökumppanit