Laji TaitajaPLUS

TaitajaPLUS – kiinteistönhoito

Lajivastaavat

 • Juurakko Veli-Matti

  Ammattiopisto Luovi
  veli-matti.juurakko@luovi.fi
  040 319 3943

 • Säntti Vesa

  Koulutuskeskus Sedu
  vesa.santti@sedu.fi
  040 868 0869

 • Tapanimäki Virpi

  Ammattiopisto Luovi
  virpi.tapanimaki@luovi.fi
  040 319 3724

Finalistit


 • Petri Helminen

  Ammattiopisto Luovi


 • Abdisamad Huseen

  Keskuspuiston ammattiopisto


 • Tomi Kukkonen

  Ammattiopisto Luovi


 • Jori Manninen

  Keskuspuiston ammattiopisto


 • Tenho Savander

  Keskuspuiston ammattiopisto


 • Joel Ylivuori

  Keskuspuiston ammattiopisto

Finaali

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Tehtävä sisältää tehtävänannon mukaisesti kiinteistöhoidon perusosaamista, jossa huomioidaan teknisen osaamisen lisäksi myös kilpailijan asiakaspalvelutaidot sekä sisäinen yrittäjyys.

Finaalin 2016 kilpailu sisältää kaksi erillistä tehtäväkokonaisuutta, joista toinen on kirjallinen. Varsinainen kilpailutehtävä on huoltotyö huoltoasemakiinteistön korjaamotilassa.

Kilpailija toimii huoltoaseman kiinteistönhoitajana. Huoltokohteena on kiinteistön raivaussaha, johon suoritetaan sytytystulpan vaihto, terän kunnon arviointi ja vaihto. Kilpailija arvioi terän kunnon ja tekee päätöksen onko terä vaihdettava. Vaihdettavat osat kilpailija käy valitsemassa huoltoaseman myymälän puolelta, jossa samaan aikaan toimii puhdistuspalvelualan kilpailijoita ja paikalla on myös huoltoaseman myyjä (omistaja). Kilpailijan on osattava valita oikeat osat sekä sahassa käytettävä polttoaine.

Kilpailijan tulee perehtyä annettuun tehtävään, valita oikeat työvälineet ja vaihto-osat sekä suorittaa työ loogisena kokonaisuutena annetussa ajassa saattaen raivaussaha työkuntoon ja ilmoittaa työn valmistumisesta, käyttämistään tarvikkeista myyjälle sekä siistiä työpiste. Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, työhyvinvointi, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys.

Myymälän puolella asioidessaan kilpailijan on kiinnitettävä huomiota hyvien tapojen noudattamiseen.
Tehtävä tulee suorittaa järjestelmällisesti ja ammattimaisesti annetussa kilpailuajassa.

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Kilpailu suoritetaan kahden kilpailupäivän aikana.

Tiistaina 10.5.2016
Aika tarkentuu myöhemmin Ilmoittautuminen
Klo 16.00 Info ja tehtävän ensimmäinen osa
Tehtävän ensimmäiseen osaan käytettävissä oleva aika on yksi minuutti/ kysymys. Kysymyksiin vastaamisen aika alkaa siitä, kun kysymyksen esittäjä aloittaa kunkin kysymyksen. Kysymyksiä on kymmenen kappaletta. Vastauksissa annetaan kolme vaihtoehtoa ja kilpailijan tehtävä on valita vaihtoehdoista oikea rasti ruutuun menetelmällä. Kysymykset tullaan esittämään suullisesti sekä heijastamalla taululle PowerPoint esityksenä. Kaikki kilpailijat osallistuvat tehtävään samaan aikaan.
n. klo 17.15 Kilpailualueeseen tutustuminen (logistiikan kilpailun palkintojenjaon jälkeen)
Keskiviikkona 11.5.2016
Klo 8.30 alkaen Kilpailun toinen osa, tehtävään käytettävissä oleva aika 40 min.
n. klo 17.00 Palkintojenjako kilpailualueella

Pääasialliset arviointikriteerit

Kilpailutehtävä on kaksiosainen ja arviointi on toteutettu siten, että kilpailutehtävän kokonaispistemäärä on 100 pistettä.

Tehtävä 1.
Kymmenen koneiden käsittelyyn liittyvää kysymystä 10 p. jokainen kysymys on yhden pisteen arvoinen

Tehtävä 2.
Varsinainen kilpailutehtävä 90 p.

 • Työn aloitus 10 p.
  • Työohjeeseen tutustuminen
  • Työvälineiden valinta
 • Työskentely 35 p.
  • Ammattimaisuus ja järjestelmällisyys
  • Työvälineiden käyttäminen
  • Työturvallisuus
 • Kestävä kehitys 12 p.
  • Suunnitelmallinen ja taloudellinen työskentely ja eteneminen
  • Kierrätys ja jätteiden lajittelu
 • Ergonomia 5 p.
  • Työskentely asennot ja tavat
 • Työn laatu 18 p.
  • Työn lopputulos
  • Työvälineiden puhdistus
 • Itsearviointi 10 p.
  • Oman työn arviointi ja kehittäminen

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Tuomaristo koostuu työelämän työnantajien ja työntekijöiden edustajista sekä ammatillisen opetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella. Tavoite tasona on opetussuunnitelman T1 taso. Arviointi on objektiivista sekä subjektiivista arviointia.

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, koneet ja materiaalit

 • Raivaussaha (Husqvarna)
 • Työkaluseinä tarvittavine työvälineineen
 • Uusia raivaus teriä
 • Sytytystulppia
 • Tyhjät tai vedellä täytetyt polttoainekanisterit
 • Kuitukangasliinoja
 • Työohje (selkokielinen)
 • Työohje (valmistajan ohje, Husqvarna)

Mitä kilpailijan on itse tuotava kilpailupaikalle

Kilpailija tuo oman oppilaitoksen hyväksymän työvaatetuksen ja – jalkineet. Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kun niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määrätty.

Esimerkkitehtävä ja arviointi kokonaisuudessaan

Finalistit voivat harjoitella kilpailuun esimerkkitehtävien avulla. Edellisten vuosien TaitajaPlus kiinteistönhoidon tehtäviä löytyy Skills Finland-sivujen tehtäväpankista.

Tuomarit

Kai Hautamäki, Palvelualojen ammattiliitto
Jaakko Ala-Sihto, Hautala Service Oy
Mika Öhberg, Bovallius ammattiopisto
Heikki Nousiainen, Bovallius ammattiopisto

Yleiskuvaus kilpailulajista

Kiinteistöpalveluala on laaja-alainen ja monipuolinen ammattiala, mistä löytyy monenlaisia ja monitasoisia työtehtäviä. Kiinteistönhoitajat toimivat kiinteistöjen hoito-, huolto-, korjaus- ja asiakaspalvelutehtävissä. Kiinteistönhoitajat työskentelevät mm. kiinteistöpalvelu- ja kiinteistöhuoltoyritysten, kuntien ja teollisuusyritysten palveluksessa. Kiinteistönhoitajan työnkuvaan kuuluu piha-alueiden hoitoa, pieniä huolto- ja korjaustöitä sekä kiinteistön tekniikan tarkkailua palvelusopimusten ja kuvausten mukaisesti.
Kiinteistönhoitajalla on monipuoliset ammatilliset perustaidot kiinteistönhuollosta. Kiinteistönhoitaja osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Kiinteistönhoitajalta vaaditaan itsenäistä ja vastuullista työotetta, teknistä osaamista sekä yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon, kiinteistönhoidon osaamisalan (2015) tyydyttävän tason (T1) ammattitaitovaatimuksiin. Lajissa painottuvat kiinteistöjen hoito-, huolto- ja korjaus- sekä asiakastehtävät. Lajin tehtävien laadinnassa tehdään tiivistä ja arvokasta yhteistyötä työelämän kanssa, ja kilpailutehtävät perustuvat työelämän vaatimuksiin. Kilpailutehtävät muodostuvat ennakkoon saaduista ja kilpailupaikalla annetuista tehtävistä. Kilpailutehtäviä voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näytöissä.

Taitaja PLUS lajiohjausryhmä 2016

Virpi Tapanimäki, Ammattiopisto Luovi, virpi.tapanimaki@luovi.fi
Arja Vuorela,Ammattiopisto Luovi, arja.vuorela@luovi.fi
Juha Saarimäki, Ammattiopisto Luovi, juha.saarimaki@luovi.fi
Mari Mulari, Ammattiopisto Luovi, mari.mulari@luovi.fi
Maire Harkönen, Ammattiopisto Luovi, maire.harkonen@luovi.fi
Risto Vartiainen, Ammattiopisto Luovi, risto.vartiainen@luovi.fi
Johanna Malm, Keskuspuiston ammattiopisto, johanna.malm@keskuspuisto.fi
Christian Falenius, Keskuspuiston ammattiopisto, christian.falenius@keskuspuisto.fi
Matti Karko, Validia ammattiopisto, matti.karko@eduvalidia.fi
Jarmo Piltonen, Ammattiopisto Luovi, jarmo.piltonen@luovi.fi
Eija Holma, Ammattiopisto Luovi, eija.holma@luovi.fi
Anu Kilkku, Keskuspuiston ammattiopisto, anu.kilkku@keskuspuisto.fi
Marja-Riitta Salonen, Bovallius ammattiopisto, marja-riitta.salonen@bovallius.fi
Juurakko Veli-Matti, Ammattiopisto Luovi, veli-matti.juurakko@luovi.fi
Elina Forslund, Koulutuskeskus Sedu, elina.forslund@sedu.fi
Valter Ahlberg, Keskuspuiston ammattiopisto, valter.ahlberg@keskuspuisto.fi
Jouni Tuunainen, Keskuspuiston ammattiopisto, jouni.tuunainen@keskuspuisto.fi
Riitta Rauhala, Ammattiopisto Luovi, riitta.rauhala@luovi.fi
Nina Tamminen, Bovallius-ammattiopisto, nina.tamminen@bovallius.fi
Mikko Pasonen, Ammattiopisto Luovi,mikko.pasonen@luovi.fi
Tarja Ylitalo, Ammattiopisto Luovi, tarja.ylitalo@luovi.fi
Mika Öhberg, Bovallius-ammattiopisto, mika.ohberg@bovallius.fi
Matti Kauppinen, Skills Finland ry, matti.kauppinen@skillsfinland.fi
Mikko Laakkonen, Palvelualojen ammattiliitto PAM, mikko.laakkonen@pam.fi
Rauni Lehisto, Keskuspuiston ammattiopisto, rauni.lehisto@keskuspuisto.fi
Jukka Nylander, Würth Oy, jukka.nylander@wurth.fi
Päivi Pynnönen, HAMK / AOKK, paivi.pynnonen@hamk.fi
Arto Vehkomäki, Kiipulan ammattiopisto, arto.vehkomaki@kiipula.fi
Tuomo Karjalainen, Validia ammattiopisto, tuomo.karjalainen@validia.fi
Mervi Rantanen, Keskuspuiston ammattiopisto, mervi.rantanen@keskuspuisto.fi
Vesa Säntti, Koulutuskeskus Sedu, vesa.santti@sedu.fi
Ulla-Maija Kallio, Koulutuskeskus Sedu, ulla-maija.kallio@sedu.fi
Petri Hämäläinen, Ammattiopisto Luovi, petri.hamalainen@luovi.fi

 

Lajin toteuttaa:

LUOVI_logo+AO_RGB

Lajin yhteistyökumppanit

Yhteistyöoppilaitokset

Pääyhteistyökumppanit