Laji TaitajaPLUS

TaitajaPLUS – puhdistuspalvelu

Lajivastaavat

 • Vuorela Arja

  Ammattiopisto Luovi
  arja.vuorela@luovi.fi
  040 319 3741

 • Forslund Elina

  Koulutuskeskus Sedu
  elina.forslund@sedu.fi
  040 868 0740

 • Tapanimäki Virpi

  Ammattiopisto Luovi
  virpi.tapanimaki@luovi.fi
  040 319 3724

Finalistit


 • Nea Pajunen

  Kiipulan ammattiopisto


 • Nette Tuominen

  Keskuspuiston ammattiopisto


 • Janica Hirvenkivi

  Keskuspuiston ammattiopisto


 • Oskari Pulkkinen

  Bovallius-ammattiopisto


 • Mari Kohtaniemi

  Koulutuskeskus Sedu


 • Anniina Kouhia

  Validia Ammattiopisto

Finaali

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Tehtävä sisältää tehtävänannon mukaisesti kilpailupäivää edeltävänä päivänä pienen ennakkotehtävän ja varsinaisena kilpailupäivänä ylläpitosiivouksen ja ateria- ja kahvituspalvelujen tehtävän, jossa huomioidaan myös kilpailijan asiakaspalvelutaidot. Tavoitteena on toteuttaa ylläpitosiivousta, sekä elintarvikkeiden hygieenistä käsittelyä. Paikalla on asiakas. Tehtävä tulee suorittaa järjestelmällisesti ja ammattimaisesti annetussa kilpailuajassa.
Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, asiakaspalvelu, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys.

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Kilpailu suoritetaan kahden kilpailupäivän aikana.

Tiistaina 10.5.2016
Aika tarkentuu myöhemmin Ilmoittautuminen
klo 15.00 Info ja kilpailun ensimmäisen osa, tehtävään käytettävissä oleva aika 15 minuuttia
n. klo 17.15 Kilpailualueeseen tutustuminen (logistiikan kilpailun palkintojenjaon jälkeen)
Keskiviikko 11.5.2016
klo 8.30 alkaen Kilpailun toinen osa, käytettävissä oleva aika 40 minuuttia
n. klo 17.15 Palkintojenjako kiinteistönhoidon kilpailun palkintojenjaon jälkeen

Pääasialliset arviointikriteerit

Kilpailutehtävät ovat modulaarisia siten, että tehtäväkohtaiset tulokset voidaan arvioida erikseen. Kilpailutehtävän kokonaispistemäärä on 100 pistettä.

Arvioinnin kohteet ja pisteytys

 • Työn aloitus, 15 p.
 • Työskentely, 40 p.
 • Kestäväkehitys, 15 p.
 • Ergonomia, 10 p.
 • Työn laatu, 15 p.
 • Itsearvointi, 5 p.

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Tuomaristo koostuu työelämän työnantajien ja työntekijöiden edustajista sekä ammatillisen opetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella. Tavoite tasona on opetussuunnitelman K3 (M) taso.

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

Pölynimuri (Nilfisk), siivousvaunut, käsimenetelmissä käytettävät siivousvälineet ja –aineet, jätteiden kierrätyspiste, suojakäsineet ja kilpailussa tarvittavat elintarvikkeet.

Mitä kilpailijan on itse tuotava kilpailupaikalle

Kilpailija tuo oman oppilaitoksen hyväksymän työvaatetuksen ja -jalkineet. Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kun niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määrätty.

Esimerkkitehtävä ja arviointi kokonaisuudessaan

Finalistit voivat harjoitella esimerkkitehtävän avulla Skillsin sivuilla.  Edellisiä TaitajaPLUS puhdistuspalvelujen tehtäviä löytyy Skills Finland-sivujen tehtäväpankista.

Tuomarit

Ansa Saarela, Finntensid Oy
Maritta Rissa, RTK-Palvelu Oy
Jaana Koskinen, Ammattiopisto Luovi
Maija-Liisa Paananen, Sedu Ähtäri

Yleiskuvaus kilpailulajista

Kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja tuottavat erilaisia kotityö- ja puhdistuspalvelujen palveluita. Tutkinnon suorittanut osaa tehdä ylläpito- ja perussiivoustehtäviä erilaisissa toimintaympäristöissä. Tutkinnosta riippuen hänellä on valmiuksia tuottaa mm. ateria- ja kahvituspalveluja ja tekstiilihuoltopalveluja erilaisissa ympäristöissä. Hän osaa yhdistää puhdistuspalveluja sekä muita palvelutehtäviä palvelusopimuksen mukaan.

306_puhdistusp_1200_2

Kilpailun luonne

Kilpailuun osallistuvat opinnoissaan erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, joille on tehty HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) ja tutkinnon ammattitaitovaatimuksia on mukautettu ainakin yhdessä tutkinnon osassa. Kilpailutehtävä on yksilötehtävä.

Osaamisvaatimukset

Lajin kilpailutehtävä pohjautuu Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon (2015), kotityöpalvelujen ja puhdistuspalvelujen osaamisalojen yhteisten pakollisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin. Arviointiasteikkona käytetään mukautettua K3(M) -tasoa. Kilpailutehtäviä voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näytöissä.

Taitaja PLUS lajiohjausryhmä 2016

Virpi Tapanimäki, Ammattiopisto Luovi, virpi.tapanimaki@luovi.fi
Arja Vuorela,Ammattiopisto Luovi, arja.vuorela@luovi.fi
Juha Saarimäki, Ammattiopisto Luovi, juha.saarimaki@luovi.fi
Mari Mulari, Ammattiopisto Luovi, mari.mulari@luovi.fi
Maire Harkönen, Ammattiopisto Luovi, maire.harkonen@luovi.fi
Risto Vartiainen, Ammattiopisto Luovi, risto.vartiainen@luovi.fi
Johanna Malm, Keskuspuiston ammattiopisto, johanna.malm@keskuspuisto.fi
Christian Falenius, Keskuspuiston ammattiopisto, christian.falenius@keskuspuisto.fi
Matti Karko, Validia ammattiopisto, matti.karko@eduvalidia.fi
Jarmo Piltonen, Ammattiopisto Luovi, jarmo.piltonen@luovi.fi
Eija Holma, Ammattiopisto Luovi, eija.holma@luovi.fi
Anu Kilkku, Keskuspuiston ammattiopisto, anu.kilkku@keskuspuisto.fi
Marja-Riitta Salonen, Bovallius ammattiopisto, marja-riitta.salonen@bovallius.fi
Juurakko Veli-Matti, Ammattiopisto Luovi, veli-matti.juurakko@luovi.fi
Elina Forslund, Koulutuskeskus Sedu, elina.forslund@sedu.fi
Valter Ahlberg, Keskuspuiston ammattiopisto, valter.ahlberg@keskuspuisto.fi
Jouni Tuunainen, Keskuspuiston ammattiopisto, jouni.tuunainen@keskuspuisto.fi
Riitta Rauhala, Ammattiopisto Luovi, riitta.rauhala@luovi.fi
Nina Tamminen, Bovallius-ammattiopisto, nina.tamminen@bovallius.fi
Mikko Pasonen, Ammattiopisto Luovi,mikko.pasonen@luovi.fi
Tarja Ylitalo, Ammattiopisto Luovi, tarja.ylitalo@luovi.fi
Mika Öhberg, Bovallius-ammattiopisto, mika.ohberg@bovallius.fi
Matti Kauppinen, Skills Finland ry, matti.kauppinen@skillsfinland.fi
Mikko Laakkonen, Palvelualojen ammattiliitto PAM, mikko.laakkonen@pam.fi
Rauni Lehisto, Keskuspuiston ammattiopisto, rauni.lehisto@keskuspuisto.fi
Jukka Nylander, Würth Oy, jukka.nylander@wurth.fi
Päivi Pynnönen, HAMK / AOKK, paivi.pynnonen@hamk.fi
Arto Vehkomäki, Kiipulan ammattiopisto, arto.vehkomaki@kiipula.fi
Tuomo Karjalainen, Validia ammattiopisto, tuomo.karjalainen@validia.fi
Mervi Rantanen, Keskuspuiston ammattiopisto, mervi.rantanen@keskuspuisto.fi
Vesa Säntti, Koulutuskeskus Sedu, vesa.santti@sedu.fi
Ulla-Maija Kallio, Koulutuskeskus Sedu, ulla-maija.kallio@sedu.fi
Petri Hämäläinen, Ammattiopisto Luovi, petri.hamalainen@luovi.fi

 

Lajin toteuttaa:

LUOVI_logo+AO_RGB

Lajin yhteistyökumppanit

Yhteistyöoppilaitokset

Pääyhteistyökumppanit