Laji Teollisuus

604 Laborantti

Lajivastaavat

 • Kannisto Sonja

  Turun ammatti-instituutti
  sonja.kannisto@turku.fi
  044 907 3935

 • Pirttimaa Mia

  Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu
  mia.pirttimaa@kpedu.fi
  040 808 5562

Finalistit


 • Nea Pitkäkangas

  Keski-Pohjanmaan ammattiopisto


 • Jaakko Rantala

  Turun ammatti-instituutti


 • Jenni Ronkainen

  Tampereen seudun ammattiopisto


 • Joonatan Stenfors

  Winnova


 • Teija Vähäkuopus

  Oulun seudun ammattiopisto


 • Patrik Väisänen

  Savon ammatti- ja aikuisopisto

Finaali

Finaalitehtävien kuvaus

Kilpailijat toimivat kilpailun aikana laborantin tehtävissä kilpailualueelle rakennetussa elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa.

Kilpailutehtävät on jaettu seuraaviin moduuleihin:
Moduuli A

 • A1: Mineraalisuolan magnesiumsulfaattipitoisuuden määritys gravimetrisesti.  Tehtävästä on erillinen työohje.
 • A2: Vesinäytteen lämpökestoisten koliformisten bakteerien kokonaismäärä kalvosuodatuksella. Tehtävästä on erillinen työohje.
 • A3: Elintarvikkeen happamuus titraattorilla. Tehtävästä on erillinen työohje.
 • A4: Perusmakutesti. Tehtävästä on erillinen työohje.
 • A5: Työturvallisuus, kestävä kehitys yrittäjyys ja työhyvinvointi
  • Suojainten käyttö
  • Työympäristön siisteys
  • Työn tauottaminen
  • Työohjeiden noudattaminen
  • Työn aikatauluttaminen ja sujuvuus

Moduuli B

 • B1: Elintarvikkeen laktoosipitoisuus spektrofotometrisesti käyttäen entsymaattista menetelmää. Tehtävästä on erillinen työohje.
 • B2: Veden aktiivisen kloorin määritys spektrofometrisesti. Tehtävä perustuu standardiin SFS 3041.
 • B3: Vesinäytteen lämpökestoisten koliformisten bakteerien kokonaismäärän tulokset ja raportointi.
 • B4: Mineraalisuolan magnesiumsulfaattipitoisuuden määritys gravimetrisesti, tuhkaus, tulokset ja raportointi.
 • B5: Työturvallisuus, kestävä kehitys yrittäjyys ja työhyvinvointi
  • Suojainten käyttö
  • Työympäristön siisteys
  • Työn tauottaminen
  • Työohjeiden noudattaminen
  • Työn aikatauluttaminen ja sujuvuus

Moduuli C

 • C1: Veden kemiallinen hapenkulutus. Tehtävä perustuu standardiin SFS 3036.
 • C2: Työturvallisuus, kestävä kehitys yrittäjyys ja työhyvinvointi
  • Suojainten käyttö
  • Työympäristön siisteys
  • Työn tauottaminen
  • Työohjeiden noudattaminen
  • Työn aikatauluttaminen ja sujuvuus

Tehtävien laajuus ja käytettävissä oleva aika

Kilpailijan on osittain itse suunniteltava ja aikataulutettava päiväkohtaiset työnsä. Tehtävät eri kilpailupäivinä ovat:

Tiistai 10.5 kello 8.30-17.00

 • Mineraalisuolan magnesiumsulfaattipitoisuuden määritys gravimetrisesti. Työ jatkuu keskiviikkona 11.5.
 • Vesinäytteen lämpökestoisten koliformisten bakteerien kokonaismäärä kalvosuodatuksella. Työ jatkuu keskiviikkona 11.5.
 • Elintarvikkeen happamuus titraattorilla.
 • Perusmakutesti

Keskiviikko 11.5 kello 8.30-17.00

 • Elintarvikkeen laktoosipitoisuus spektrofotometrisesti.
 • Veden aktiivisen kloorin määritys spektrofometrisesti.
 • Vesinäytteen lämpökestoisten koliformisten bakteerien kokonaismäärän tulokset.
 • Mineraalisuolan magnesiumsulfaattipitoisuuden määritys gravimetrisesti, tuhkaus ja tulokset.

Torstai 12.5 kello 8.30-13.00

 • Veden kemiallinen hapenkulutus.

Kilpailun arviointikriteerit

Kilpailun kokonaispistemäärä on 100 pistettä. Pisteet on jaettu moduuleittain seuraavasti:

 • Moduuli A: 32,50 pistettä
 • Moduuli B: 50,50 pistettä
 • Moduuli C: 17,00 pistettä

Moduuleiden pisteet on jaettu tarkempiin arviointikohteisiin lopullisen tehtävän arviointikaavakkeessa (CIS-lomake). Taitaja-kilpailun pakollisten teemojen yrittäjyyden, kestävän kehityksen, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden arvioinnin osuus on 18 % koko arvioinnista.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin:

 • Työskentelyn suunnitelmallisuus ja aikataulutus
 • Työskentelyn turvallisuus
 • Ohjeiden noudattaminen
 • Liuoslaskut ja liuosten valmistus
 • Mittavälineiden ja –laitteiden käyttö
 • Näytteiden käsittely
 • Työympäristön järjestys ja siisteys
 • Kemikaalien ja muiden jätteiden käsittely ja hävittäminen
 • Tulosten laskeminen mittausten perusteella ja tuloksen oikeellisuuden arviointi
 • Dokumentointi työn aikana.
 • Raportointi
 • Materiaali- ja kustannustietoisuus.
 • Laboratoriolaatuun vaikuttavien tekijöiden huomioiminen työssä.
 • Yhteistyökyky

Kutakin kilpailijaa arvioi kaksi tuomaria. Arviointi on objektiivista. Objektiivinen arviointikohde on selvästi mitattavissa oleva havainto siitä, onko joku asia tehty vai ei.

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle tarvittavat kalusteet sekä laitteet, reagenssit ja välineet, kuten

 • Manuaalibyretit
 • Magneettisekoittajat
 • Titraattorit
 • UV/VIS –spektrofotometrit
 • Kalvosuodatusvälineet
 • Vesihauteet
 • Analyysivaa’at
 • Pumpetit
 • Tarvittavat mittavälineet ja astiat
 • Tarvittavat reagenssit ja kemikaalit
 • Suojakäsineet
 • Kemian taulukot
 • Kasvatuskaappi
 • Lämpökaappi
 • Muhveliuuni

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijan on itse tuotava kilpailupaikalle:

 • Suojalasit
 • Työkengät
 • Työtakki
 • Laskin
 • Kuulakärkikynä
 • Merkkaustussi

Viittaus esimerkkitehtävään

Esimerkkitehtäviä ja arviointeja löytyy Skills Finlandin sivuilta.

Tuomari

Elina Alho, SeiLab Oy
Jaana Hänninen, SeiLab Oy
Ritva Mikkonen, Stadin ao
Ulla Nivukoski, Sedu
Ulla-Maija Nurmi, Stadin ao
Mia Ekholm
Pauli Hotakainen, Ahma Ympäristö Oy
Tarja Noppa, Altia Oyj
Paula Toivo, Valio
Minna-Kaisa Maunumaa, Valio

Yleiskuvaus kilpailulajista

Laborantti tutkii kaikkea mitä elämässä tarvitaan – ruokaa, juomaa, ympäristöä, lääkkeitä, kosmetiikkaa, vaatteita ja erilaisia kulutustavaroita. Laborantti varmistaa tuotteiden laadun ja turvallisuuden. Hän on myös keskeisessä roolissa, kun kehitetään uusia tuotteita, tutkitaan tauteja tai ratkotaan rikoksia. Laborantti on moderneja tutkimusmenetelmiä ja tietotekniikkaa hyödyntävä kädentaitaja. Laborantti on monessa mukana!
Taitaja-kilpailussa laborantti tekee elintarvike- ja ympäristönäytteiden laadunvalvontaan kuuluvia määrityksiä. Hän käsittelee näytteet ja suorittaa tarvittavat kemialliset, fysikaaliset, mikrobiologiset sekä aistinvaraiset määritykset. Laborantti laskee tulokset ja tekee tulosten perusteella johtopäätöksiä näytteiden laadusta.
Laborantti noudattaa työskennellessään työturvallisuusmääräyksiä sekä kestävän kehityksen toimintaperiaatteita. Hän työskentelee vastuuntuntoisesti ja huolellisesti. Laji pohjautuu laboratorioalan perustutkinnon perusteisiin ja työelämän vaatimuksiin. Kaikille pakollisista tutkinnon osista painotetaan laboratorion perustöitä, mittauksia ja laiteanalytiikkaa, bioanalytiikkaa sekä kaikille valinnaisista tutkinnon osista ympäristöanalytiikkaa ja elintarvikeanalytiikkaa.

604_laborantti_1200_1

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Osaamisvaatimukset pohjautuvat laboratorioalan perustutkinnon edellä mainittujen tutkinnon osien kiitettävän tason (K3) ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin. Laboratoriotöissä painotetaan erityisesti turvallista työskentelyä, ohjeiden noudattamista ja analyysin ymmärtämistä. Huomiota kiinnitetään myös oman työskentelyn aikatauluttamiseen, materiaali- ja kustannustietoisuuteen, yhteistyökykyyn ja dokumentointiin.

 

Lajiohjausryhmä 2016

Sonja Kannisto, lajivastaava, Turun ammatti-instituutti, sonja.kannisto@turku.fi
Mia Pirttimaa, varavastaava, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, mia.pirttimaa@kpedu.fi
Elina Alho, SeiLab Oy, elina.alho@seinajoki.fi
Mia Ekholm, Stora Enso, mia.ekholm@storaenso.com
Pauli Hotakainen, Ahma Ympäristö Oy, pauli.hotakainen@ahmagroup.com
Hannu Kangasmaa, Atria OYJ, hannu.kangasmaa@atria.fi
Ritva Mikkonen, Stadin ammattiopisto, ritva.mikkonen@stadinao.fi
Ulla-Maija Nurmi, Stadin ammattiopisto, ulla-maija.nurmi@stadinao.fi
Anni Siltanen, Kemianteollisuus ry, anni.siltanen@kemianteollisuus.fi
Marjatta Säisä, OPH, marjatta.saisa@oph.fi

 

Lajin toteuttaa:

TAI

Lajin yhteistyökumppanit

Yhteistyöoppilaitokset

Pääyhteistyökumppanit