Hae Taitaja2016-semifinaalien järjestäjäksi

Skills Finland ry on julistanut Taitaja2016-kilpailun semifinaalien järjestämisoikeudet haettavaksi. Hakuaika Taitaja2016-kilpailun semifinaalin järjestäjäksi on 18.5.–31.8.2015. Taitaja2016-tapahtuma järjestetään 10.–12.5.2016 Seinäjoki Areenassa ja sen läheisyydessä.

Semifinaalit ovat keskeinen osa Taitaja-kilpailua ja niiden kehittäminen yksi Skills Finlandin tärkeimmistä tavoitteista. Semifinaalien järjestämisen hyötyjä ja hyviä käytäntöjä on kuvattu Semifinaalien parhaat käytännöt -julkaisussa. Julkaisu on ladattavissa osoitteessa http://www.skillsfinland.fi/julkaisut/Taitaja-semifinaalien_parhaat_kaytannot.pdf

Taitaja2016-semifinaalit

Semifinaalit tulee järjestää vahvistettujen Taitaja- ja TaitajaPLUS-kilpailusääntöjen mukaisesti. Semifinaalit järjestetään 18.1.–5.2.2016. Semifinaalit järjestetään kaikissa Taitaja2016-kilpailujen lajeissa, poikkeuksena näytöslajit ja lajinäytökset. Kilpailijat ilmoittautuvat semifinaaleihin 5.10.–6.11.2015.

Taitaja2016-kilpailujen semifinaalijärjestäjän tulee mahdollisimman hyvin täyttää seuraavat kriteerit:
•    semifinaalien järjestäminen liittyy kiinteästi opetuksen ja koulutuksen kehittämiseen
•    semifinaalien järjestäjä sitoutuu järjestämään semifinaalikilpailijoiden tukijoukoille ja kilpailuhuoltajille ohjelmaa semifinaalikilpailujen ajaksi (esim. tutustuminen oppilaitoksen tiloihin, yritysvierailuja, ammattiin liittyvä miniseminaari, oppilaitoksen kilpailujärjestelmän esittely)
•    semifinaali on suositeltavaa järjestää yhteistyössä paikkakunnan/alueen elinkeinoelämän kanssa.

Hakemukset 31.8. mennessä

Semifinaalin järjestäjäksi haetaan SkillsFinlandin lomakkeella. Tutustu  oheiseen hakukirjeeseen. Taitaja2016-kilpailujen lajiohjausryhmät tekevät päätökset semifinaalien järjestäjistä ensimmäisessä lajiohjausryhmien kokouksessa 1.9.2015. Semifinaalien järjestäjät julkaistaan finaalikilpailun järjestäjän sivuilla www.taitaja2016.fi.

Katso uutinen SkillsFinlandin sivuilta