Bättre löner genom yrkesutbildning

João Santos, viceledaren i Europakomissionen  och huvudtalaren vid  TaitajaMästare 2016 seminariet i Seinäjoki , uppträdade för publiken på sin inspirerande stil.

Han beskrev framtidvisioner på den europeiska nivån i ekonomin, utbildningen och arbetet.

Den stora förändringen inom arbetsmarkanden fortsätter genom dgitalisation, som kräver nya färdigheter av arbetaren. Inlärningen har redan förändrats och den skall forsätta att förändra. Vi behöver den traditionella utbildningen, men  också nya former behövs. Människor är friare att välja. De kan skaffa färdigheter som de verkligen behöver.

Splittring av kunnandet och inlärningen ser Santos som en resurs. Arbetslivet behöver mångsidig kunnande. ’Vi måste hitta bättre sätt att framföra kunnandet så att arbetsgivare och arbetstagare hittar varandra. Och med kunnandet menar jag all kunnande, man kan ha skaffat det genom formal utbildning eller andra vägar.’

viceledaren i Europakomissionen  João Santos berömde TaitajaMästare evenemangen och var glad över många internationella gäster. Han tycker att yrkesutbildningens profil måste höjas. Folk måste förstå, att den kan vara ett bra sätt att bygga karriär och hitta en bra och välbetald arbetsplats. Och dessutom att på utveckla sig själv är viktigare än någonsin.