Evenemangets styrgrupp

Ordförande Honkala Erkki, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, styrelsens ordf.
Vice ordförande Pajulammi Martti, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, fullmäktiges ordf..

Medlemmar:
Autere Hanna, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
Paronen Paula, sekreterare för överdirektören för yrkesutbildning, Utbildningsstyrelsen
Matikainen Pekka, Mästare-chef, Skills Finland rf
Vierula Heikki, bildningschef, Seinäjoki stad
Kinnunen Pertti, verkställande direktör, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari
Tommi Ylimäki, utvecklingschef, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
Alajoki Esa, verkställande direktör, Areena Oy
Jussila Ulla, verkställande direktör, Etelä-Pohjanmaan Matkailu –  ersättare Kaakinen Marjo-Riitta
Lehtola Markku, styrelsemedlem, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
Salo Asko, styrelsemedlem, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
Lepola Reija, direktör, rektor, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

Sakkunnig:
Yli-Lahti Matti, utbildningschef, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

Föredragande:
Liisa Lähdesmäki, Mästare2016-tävlingsledare, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu/Mästare2016