Evenemangets teman och mål

Företagsamhet, hållbar utveckling, arbetssäkerhet och arbetsvälmående har i Skills Finland valts till permanenta teman för Mästare-evenemanget.

Som tävlingsarrangör lyfter Sedu vid sidan av permanenta teman fram de nya examina (utbildningsförsök) och flexibla studievägar. Ett bärande tema i tävlingsgrenarnas finaluppgifter är Juurista jalostukseen (Från rötter till förädling). Södra Österbotten är ett starkt primärproduktionslandskap med en utveckling som starkt bygger på företagsamhet i små och medelstora företag.

Evenemangets genomförs i nära samarbete med näringslivet. Hundratals företag deltar i tävlingsarrangemangen tillsammans med de grenansvariga. I Mästare används de nyaste maskinerna och apparaterna – och under hela evenemanget är det möjligt att uppdatera sin kännedom om dessa av importörer och maskin- och apparatleverantörer.

Välfärdsteknologin lyfts fram i grenarna elinstallation och datorer och nätverk. Tekniken bistår människan när hon är svag. Evenemangsbesökarna får bekanta sig med ett utbildningsförsök för akutvårdare på basnivån i samband med grenen Närvårdare.

Sedus uppställda mål för Mästare-evenemanget

Evenemangsarrangören Sedu eftersträvar långvariga resultat av Mästare-finalen. Evenemanget ökar kännedomen om yrkesbranscherna, stöder de unga i deras karriärval, uppmuntrar till fortsatt utveckling av yrkeskickligheten och till en företagsam verksamhet.

Genom att arrangera evenemanget vill Sedu utveckla yrkesutbildningen, intensifiera samarbetet med näringslivet, och av ny pedagogisk praxis skapa permanenta lösningar för personlig tillämpning. För lärare erbjuder Mästare-nätverket en lysande möjlighet till professionell utveckling och till att sprida de bästa praktiska exemplen bland kollegerna.

Som bestående resultat av Mästare-evenemanget eftersträvar man att

  • Förstärka Sedus rykte som en toppkraft och en innovativ aktör
  • Förstärka nätverken till samarbetspartners inom arbetslivet
  • Utveckla lärarnas kunnande och nätverk till kollegerna
  • Internationalisera lärandet och kunnandet
  • Uppdatera de maskiner, apparater och metoder som används inom undervisningen
  • I Sedu rotfästa en positiv anda och en kultur av att uträtta något tillsammans
  • Förstärka studerandenas kompetens i företagsam verksamhet genom att ge dem ansvar
  • Höja yrkesstoltheten bland lärarna och studerandena

Sedu vill förmedla ett positivt budskap om den österbottniska attityden: en bra feeling, en iver att uträtta något och en företagsam inställning att betjäna märks i evenemanget. Högsta prioritet i tävlingsarrangemangen är att man lyckas.

Kärnbudskapet Test the Best

I Mästare får de bästa komma fram; när en ung människa väljer yrke och skola vill han eller hon testa bådadera och välja de alternativ som är bäst; när en ung människa studerar till ett yrke, vill han eller hon ha den bästa möjliga inlärningsmiljön och en möjlighet att utvecklas till en toppförmåga inom sin bransch, ger idékläckaren till Mästare2016-evenemangets slogan Danuta Pyrdol som förklaring till vad sloganet betyder. Danuta Pyrdols modersmål är polska, hon har bott lite över tre år i Finland.