Mästare2016-tävlingens jury och ledningsgrupp

Skills Finland rf utser en ledningsgrupp för tävlingen. Ledningsgruppen samlas vid behov och har en helhetsbild av tävlingen, och utgående från den egna tjänste-/arbetsställningen och de befogenheter som den ger fattar den beslut om tävlingens förlopp på de områden som inte direkt hör till juryns behörighet.

Mästare2016-tävlingens ledningsgrupp

Pekka Matikainen ordf. 050 532 2765
Mästare-chef, Skills Finland rf

Liisa Lähdesmäki 040 504 9686
Mästare2016 Seinäjoki -tävlingsledare, Koulutuskeskus Sedu

Sauli Jaara 050 514 0851
Mästare2010 Oulu -tävlingsledare, Oulun seudun ammattiopisto

Mästare-reglerna punkt 5.4 Tävlingens jury och överdomare

Skills Finland r.f. utser en överdomare för tävlingarna och tillsätter på tävlingsarrangörens förslag en tävlingsjury. Överdomaren för tävlingen fungerar som juryns ordförande. Juryn utövar den högsta beslutanderätten i tävlingen och avgör protester som framförts till tävlingsarrangören. Överdomaren ansvarar för att bedömningen av tävlingarna i Mästare-finalen är rättvis. Överdomaren ansvarar för sin verksamhet inför Skills Finland r.f. Juryn sammanträder dagen före tävlingen, på tävlingsdagen när protesttiden har gått ut eller när det annars behövs. MästarePLUS-tävlingarna har en egen jury, som ska ha en egen representant i Mästare-tävlingarnas jury. I frågor gällande +1-tävlande fattas beslut av Mästare-tävlingarnas jury.

Mästare2016-tävlingens jury

Sauli Jaara ordf. Mästare2010 Oulu -tävlingsledare, Oulun seudun ammattiopisto
Sari Karjalainen, Mästare2017 Helsinki -tävlingsledare, Stadin ammattiopisto
Liisa Lähdesmäki, Mästare2016 Seinäjoki -tävlingsledare, Koulutuskeskus Sedu
Jarmo Linkosaari, Mästare2015 Turku -tävlingsledare, Turun ammatti-instituutti
Iiro Suksi, Mästare2009 Vasa -tävlingsledare, auditör
Hanna Autere, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
Tuomas Eerola, verksamhetsledare, HAMK, Finnish Academy for Skills Excellence (FASE)
Matti Kauppinen, MästarePLUS- och Abilympics-koordinator, Skills Finland rf

Juryns sakkunnigmedlemmar

Sakkunngmedlemmar i hållbar utveckling
Raija Salmi, lektor, Ammattiopisto Livia
Hellevi Lassila, utbildningschef, Koulutuskeskus Sedu
Pia Kyllönen, bitr. rektor, Stadin ammattiopisto

 

Övriga sakkunnigmedlemmar

Pekka Matikainen, Mästare-chef, Skills Finland rf.