Tillverkningen av köttprodukter

Heikki Koivumäki, projektledare och den sakkunniga från Fodwest fungerar som mentor för de studeranden vid tävlingen. Bredvid tävlingsområden berättar Atria om de möjligheter som Atria kan erbjuda de unga. Atria utbildar alla sina styckare genom läroavtal i samarbete med Sedu Aikuiskoulutus. Personalens utveclingschef Kaija Ketola-Annala vet, att yrkeskunniga styckare är inte lätta atta hitta på arbetsmarknaden. Grenens vinnare har lovats sommararabete på Atria.

En av tävlanden är Pyry Kuisma från Åbo Yrkesinstitut. Om han skulle vinna, kommer han att ha ett nytt problem: vilken av alla möjliga arbetsplatser ska han välja.