Laji Auto- ja kuljetustekniikka

102 Autokorinkorjaus

Lajivastaavat

 • Heikkinen Tapio

  Automaalarimestari Kilta ry
  tapio.heikkinen(at)gmail.com
  040 047 6782

Finalistit


 • Roope Anttalainen

  Turun ammatti-instituutti


 • Marwin Asplund

  Etelä-Savon ammattiopisto


 • Anttoni Laaksonen

  Turun ammatti-instituutti


 • Aleksi Mastosalo

  Omnian ammattiopisto


 • Ali Uura

  Jyväskylän ammattiopisto


 • Kansainvälinen kilpailija Igor Ivanov

  Shadrinsk Polytechnic College, Russia

Finaali

Finaalin kilpailutehtävät ja käytettävissä oleva kilpailuaika

Kilpailutehtävät
Kilpailutehtävien suunnittelussa on huomioitu autokoritekniikan ja korjaamovaatimusten kehitystä. Kilpailutehtävät ovat työelämälähtöisiä ja mittaavat ammatissa tarvittavia perustaitoja.

Tehtävä A. Oikaisutehtävä 20 p / 100 p

 • A1. Tehtävänä on oikaista lommoja oikaisumenetelmillä sekä viimeistellä pinta niin, että työ on luovutettavissa automaalarille. Oikaisussa käytetään perinteisiä käsityövälineitä ja haluttaessa pintaoikaisusarjoja. Oikaistavan alueen puhdistus ja hionta tehdään työn edellyttämässä laajuudessa.

Tehtävä B. Muoviosan korjaus 10 p / 100 p

 • B1. Tehtävänä on korjata auton puskurissa oleva halkeama 3M-menetelmillä.
 • B2. Tehtävänä on korjata puskurissa oleva vaurio käyttäen itse valittua 3M- menetelmää.

Tehtävä C. Korjauskustannuslaskelma 10 p / 100 p

 • C1. Tehtävänä on laskea korjauskustannuslaskelma vaurioituneesta ajoneuvosta.
  Korjauskustannuslaskelma tehdään Cabas ohjelmalla.

Tehtävä D. Hitsatun osan vaihto 40 p / 100 p

 • D1. Tehtävänä on vaihtaa Toyota Yaris B pilarin pintapelti ja pilarin vahvike.
  Työ suoritetaan valmistajan ohjeiden mukaan.  Työn viimeistelyn laatu vastaa maalaamon laatuvaatimuksia. Vauriokohta sijaitsee etuovenlukon vastakappaleen kohdalla auton molemmilla puolilla nuolen osoittamassa kohdassa.

Tehtävä E. Pyöränkulmien mittaus ja säätö 10 p / 100 p

 • E1. Tehtävänä on mitata ja säätää auton pyöränkulmat ohjearvoihin.
  Pyöränkulmien mittaus ja säätö tehdään Toyota-konsernin autoon. Mittalaitteena käytetään Hunter Elite mittalaitetta.

Tehtävä F. Korimittaus 10 p / 100 p

 • F1. Tehtävänä on mitata auton kori, tulostaa mittaustulokset ja antaa asiakkaalle selvitys mittaustuloksista.
  Tehtävä F. Sähkölaitevian määritys ja korjaus. Toyota XX (malli päättämättä)
 • F1. Autossa on asiakkaan ilmoituksen mukaan sähköhäiriö. Tehtävänä on selvittää häiriön aiheuttaja.
 • F2. Vian korjaaminen.
  Käytettävissä on Toyotan testeri ja muut vian analysoinnissa tarvittavat työvälineet.

Arviointikokonaisuudet

Tehtävä A. Oikaisutehtävä 10 p
Oikaistun pinnan muoto, oikaistun pinnan jäntevyys, pinnan laatu, viimeistely, oikaisuaika, työturvallisuus.

Tehtävä B. Muoviosan korjaus 10 p
Puhdistukset, valmistelu / hionnat, liimaukset, lopputulos, alueen siisteys, työturvallisuus.

Tehtävä C. Korjauskustannuslaskelma 10 p
Ajoneuvon ja vahingon tiedot, korjaustoimenpiteet, kustannuslaskelman tulostus, korjauksen kesto.

Tehtävä D. Hitsatun osan vaihto 40 p
Vaihdettavien osien irrotus, varaosan ja korjausalueen valmistelu, puhdistukset, asemoinnit, hitsaukset,  hionnat ja viimeistelyt, suoritusaika, työturvallisuus, siisteys.

Tehtävä E. Pyöränkulmien mittaus ja säätö 10 p
Asiakkaan kohtaaminen, lähtötietojen haku, laitteiden käyttö, säätötyön suoritus, tulosten analysointi ja palaute.

Tehtävä F. Korimittaus 10 p
Perustiedot, mittalaitteen käyttö, tulokset ja niiden tulkitseminen, työturvallisuus.

Tehtävä G. Sähkölaitevian määritys ja korjaus 10 p
Auton suojaus, korjausohjeiden käyttö, testerin käyttö, vian paikallistus, korjaustoimenpiteet, työturvallisuus. Tehtävässä on huomioitava SFS 6002.

Työturvallisuutta ja työympäristön huomiointia arvioidaan jatkuvannäytön periaatteella koko kilpailun ajan.

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Arviointi on 100 %:sti objektiivista.  Tehtävä työprosessi ja lopputulos mitataan tehtäväkohtaisesti soveltuvalla menetelmällä.

Kilpailupaikalla valmiina olevat kalusteet

Kilpailupaikalla on valmiina kaikki tehtävän suorittamiseen tarvittavat kalusteet.

Kilpailujen järjestäjä varaa seuraavat laitteet, välineet ja tarvikkeet
Wihuri Oy tekninen kauppa toimittaa:

 • Hunter RX45 nostin
 • Hunter Elite suuntauslaitteet
 • Hunter Code Link
 • Nenab-250 akselikevennin
 • 4 kpl Worky Smobi  siirreltävä hitsauskaasu imuri.
 • Suuntauksessa käytettävät Stahlwille työkalut (Stahlwille työkaluvaunu)

Autorobot toimittaa:

 • B15 Super korinoikaisupenkki
 • EzCalipre mittalaite
 • Pintaoikaisusarja sisältää spotterin

Wurth toimittaa:

 • Suojaimet
 • Käsityökalut
 • Sähkö- ja paineilmatyökalut
 • Kemikaalit ja tarvikkeet
 • Suojavaatetus

Kemppi toimittaa:

 • Kemppi, KEMPACT 323A,
 • HotSpot (hiilielektrodi)
 • Kemppi raitisilmamaskit

Toyota Finland toimittaa:

 • Diagnoositesteri
 • Muut tarvittavat välineet

Mirka toimittaa:

 • Mirka työvälinevaunu imurilla
 • Mirka Deros sähköhiomakonepaketti, epäkesko

Koulutuspalvelu Vaurio toimittaa:

 • Cabas vauriolaskentaohjelmisto

3M toimittaa:

 • Muovinkorjausaineet ja tarvikkeet

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Turvajalkineet. Kilpailija voi halutessaan tuoda henkilökohtaisia työkaluja. Omien työkalujen pitää olla Suomessa yleisesti myynnissä olevia välineitä. Radiotoiminnolla varustettujen ja ääntä vahvistavien kuulosuojainten käyttö on kielletty.

Kilpailujen aikataulu

Tarkempi kilpailu- ja ruokailuaikataulu ilmoitetaan kilpailijoille myöhemmin.

Tuomarit

Jari  Wiman, OSAO, Haukipudas
Kari Määttä, OSAO, Haukipudas
Jouni Kiviranta, Wihuri
Joni Jussila, Incar Oy
Hermanni Salonen, Turun ammatti-instituutti
Juhani Varila, Suomen 3M Oy
Toni Ylä-Pöntinen, Maakunnan auto
Kari Kaaja, AEL
Riku Kangastie, Koulutuspalvelu Vaurio
Timo Pekka Kauranen, Keski-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymä
Teuvo Särkkä, Etelä-Savon ammatti-
opisto
Risto Venäläinen, Autorobot Finland Oy
Mikko Neuvonen, Wurth Oy

 

Yleiskuvaus kilpailulajista

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat autokorinkorjaajan koulutusohjelman tutkinnon perusteiden kiitettävän (K3) tason vaatimuksiin.

Autokorikorjaajan on hallittava esimerkiksi asiakaspalvelu, kolariautolle vaurioanalyysin ja kustannusarvion tekeminen, mittalaitteiden käyttö, pintapeltien oikaisu eri pintaoikaisujärjestelmillä, hitsattavien korinosien vaihto, ruuvikiinnitteisten osien vaihto, muovikorjaus sekä lasien vaihdot.
Autokorinkorjaaja tekee korjattavat alueet valmiiksi automaalarille luovutettavaksi.

Alkuperäinen kuva WorldSkills 2011 Lontoo
Alkuperäinen kuva WorldSkills 2011 Lontoo

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Ammatin ydinosaaminen on kolarivaurioiden korjaaminen. Kolari voi vaurioittaa auton tekniikkaa, korirakennetta ja kosmeettisia pintoja.

Korimateriaalien tunteminen ja niiden korjausmenetelmien hallinta ovat välttämättömiä nykyturvatekniikan autoissa. Autovalmistajien korikorjauksen ohjeiden oikea tulkitseminen ja ohjeiden noudattaminen ovat välttämättömiä turvallisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Hitsaustaidot erilaisilla laitteilla ovat hyvin oleellinen osa korikorjausta. Kilpailijan on hallittava myös erilaisten mittaus- ja testauslaitteiden käyttö. Maalauksen jälkeinen varustelu ja laadun varmistus kuuluvat myös ammattiin.

 

Lajiohjausryhmä 2016

Tapio Heikkinen, lajivastaava, Automaalarimestari Kilta ry,tapio.heikkinen(at)gmail.com
Hermanni Salonen, Turun ammatti-instituutti, hermanni.salonen(at)turku.fi
Jari Wiman, Oulun seudun ammattiopisto, jari.wiman(at)osao.fi
Kari Määttä, Oulun seudun ammattiopisto, kari.maatta(at)osao.fi
Teuvo Särkkä,Etelä-Savon Ammattiopisto,teuvo.sarkka(at)esedu.fi
Mikko Neuvonen,Würth Oy,mikko.neuvonen(at)wurth.fi
Joni Jussila, InCar, joni.jussila13(at)gmail.com
Timo Repo, OPH, timo.repo(at)oph.fi

 

Lajin toteuttaa:

automestareiden-kilta

Lajin yhteistyökumppanit

Yhteistyöoppilaitokset

Pääyhteistyökumppanit