Laji Auto- ja kuljetustekniikka

104 Kuljetuslogistiikka

Lajivastaavat

 • Mäki-Jouppila Martti

  Koulutuskeskus Sedu
  martti.maki-jouppila@sedu.fi
  040 868 0702

 • Tuurinmäki Toni

  Koulutuskeskus Sedu
  toni.tuurinmaki@sedu.fi
  050 415 5665

Finalistit


 • Riku-Petteri Aalto

  Turun ammatti-instituutti


 • Janne Jakkila

  Lapin ammattiopisto


 • Jere Manninen

  Etelä-Savon ammattiopisto


 • Erik Mutanen

  Jyväskylän ja Jämsän ammattiopisto


 • Tuomas Peltola

  Koulutuskeskus Sedu


 • Tomi Salonen

  Hyria


 • Jori Viinikka

  Oulun seudun ammattiopisto


 • Juhani Virtanen

  Koulutuskeskus Sedu

Finaali

Tehtävän yleiskuvaus

Lajissa mitataan kilpailijoiden ammattitaitoa kahdeksassa eri tehtävässä. Kuusi tehtävistä sijaitsee ulkoalueella ja kaksi sisäalueella. Tehtävät suoritetaan yksilökilpailuina. Tehtävät muodostuvat kuljettajan osaamisvaatimuksista ja painottuvat alueellisen ”juurista jalostukseen”- ketjun logistiikkaan.

Kuljettajan pitää osata kuljettaa asiakkaiden tuotteita kannattavasti ja turvallisesti sekä palvella asiakkaita. Ajoneuvo pitää osata lastata säädösten mukaisesti olosuhteiden sallimaan maksimikuormaan sekä kuljettaa turvallisesti, taloudellisesti ja vastuullisesti. Kuljettajan pitää osata kommunikoida ajoneuvojen viestintävälineillä, toimia myös kansainvälisissä ympäristöissä sekä tehdä yhteistyötä monikulttuurisessa työympäristössä. Kuljettajan on tärkeää varmistaa ajoneuvon ja sen lisälaitteiden tekninen ja turvallinen toimivuus kuljetustehtävän aikana, sekä hallita kuljetuksiin liittyvät vakuutukset ja työhön liittyvät säädökset. Yrittäjähenkisyys on tärkeää. Työsuoritukset on osattava tehdä tehokkaasti ja taloudellisesti työ- ja liikenneturvallisuutta edistävin menetelmin, energiankulutusta ja ympäristöhaittoja minimoiden sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Tehtävämoduulien kuvaus

 A Kirjallinen tehtävä
Tehtävässä aiheina ovat yrittäjyys, lainsäädäntö, kuljetusten turvallisuus ja taloudellisuus sekä kestävä kehitys. Kilpailijalla on käytössään muistiinpanovälineet ja tietokone. Aikaa tehtävän suorittamiseen on yksi tunti.

Arviointi perustuu oikeisiin vastauksiin ja kuljetussuunnittelun taloudellisuuteen mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin. Kokonaispistemäärä on 10.

 B Ajoonlähtötarkastus sekä vaarallisten aineiden kuljetus
Tehtävä koostuu kolmesta osiosta:

 • Toimintakunnon toteaminen
 • Huoltotoimenpiteet
 • Kuorman asettamat vaatimukset

Tehtävässä ajoneuvona on kuormakorilla varustettu uusi jakeluauto. Kilpailijan on annetun ajan puitteissa selvitettävä ajoneuvon toimintakunto ja mahdolliset korjaustoimenpiteet sekä huomioitava kuorman vaatimat toimenpiteet. Mahdolliset puutteet ajoneuvon toimintakunnossa kirjataan paperille josta ne poimitaan esille osiossa 2 – vaadittavat huoltotoimenpiteet. Osiossa kolme tehdään kuorman vaatimat toimenpiteet. Kuormatilassa on muun muassa elintarviketeollisuuden raaka- aineita joista osa vaarallisia aineita. Tehtävä on valmis kun ajoneuvo kuormineen on kuljetustehtävän edellyttämässä, liikennekelpoisessa kunnossa. Aikaa suoritukselle on yksi tunti.

Arviointi muodostuu ajoneuvon liikenneturvallisuuteen vaikuttavien yksityiskohtien havainnoinnista ja toimista niihin liittyen sekä kuorman edellyttämistä toimenpiteistä. Kokonaispistemäärä 10

C Kappaletavaranosturin käyttö
Kuljettajalla on tehtävänä purkaa maatilalle tilattu kappaletavarakuorma. Käytössä hänellä on neliakselinen Volvo kuorma-auto varustettuna kuormausnosturilla ja tarvittavilla apuvälineillä. Tilattu kappaletavarakuorma sisältää apulantaa suursäkeissä. Apulanta puretaan ohjeiden mukaan asiakkaan traktorin perävaunuun.  Aikaa tehtävän suorittamisen on 1 tunti. Tehtävä on valmis kun kuorma on asianmukaisesti purettuna ja kuorma- auto on liikennekelpoinen.

Arviointi muodostuu kuormausnosturin turvallisesta ja sujuvasta käytöstä sekä materiaalien kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesta käytöstä. Kokonaispistemäärä 10

D Yhdistelmäajoneuvon käsittely
Kuljettajalla on tehtävänä siirtää yhdistelmäajoneuvo pysäköintialueella paikkaan jossa hän voi tehdä siirtokuormauksen perävaunun ja vetoauton välillä takalaitanostimen avulla. Kuormatiloissa on tasot jotka mahdollistavat lastauksen kahteen kerrokseen. Suoritettuaan elintarvikkeiden siirtokuormauksen pinoavalla lavansiirtovaunulla ja varmistettuaan kuorman, kuljettaja kytkee perävaunun vetoautoon sekä varmistaa ajoneuvoyhdistelmän liikennekelpoisuuden ja kuorman vaatimat kuljetuslämpötilat. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 1,5 tuntia. Suoritus on valmis kun yhdistelmäajoneuvo on takaisin lähtöpisteessä.

Arviointi muodostuu yhdistelmäajoneuvon- ja kuormankäsittelytaidosta sekä työ- ja elintarviketurvallisuuden huomioinnista työtavoissa. Kokonaispistemäärä 15

E Koukkuvaihtolavalaitteen käyttö
Kuljettajalla on tehtävänään siirtää ympäristöhuollon kuljetukseen liittyvät lavat sekä puristinkontti perävaunuun sekä vetoauton päälle kuljetustehtävän edellyttämällä tavalla. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 1,5 tuntia. Suoritus on valmis kun kuormatilat ovat lastattu sekä varmistettu ja yhdistelmäajoneuvo on kytkettynä ja liikennekelpoisena suorittamaan kierrätysmateriaalin kuljettamisen jatkojalostukseen.

Arviointi muodostuu kuorma-auton ja koukkuvaihtolavalaitteen sujuvasta ja turvallisesta käsittelystä. Kokonaispistemäärä 15

F Kuormankäsittely trukilla
Tehtävä muodostuu kahdesta osasta.

 • Käsittelytehtävä trukilla
 • Kuormaustehtävä trukilla ja haarukkavaunulla

Kilpailija kerää kuormausalueella merkityille paikoille asetetut kuormalavat omiin pinoihinsa lähettäjälle palautusta varten. Kuormalavojen kerääminen on suoritettava kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisilla toimintavoilla. Lavojen siirtäminen tapahtuu ainoastaan trukkia käyttäen. Tehtävässä mitataan kilpailijan trukin käsittelyn taitoa sekä kykyä hahmottaa koneen liikeradat ja toimintaan vaadittava tila.

Tehtävän jatkuessa kilpailija lastaa ajoneuvon kuormatilaan 14 IBC- astiaa. Astiat on pinottu lastausalueelle kolmen astian pinoihin. Astiat ovat maatiloilta palautukseen meneviä, tyhjiä AIV-säilöntäainepakkauksia. Ajoneuvon kuormaaminen suoritetaan kokosivun aukeavaan kuormatilaan kyljestä ja tehtävään sisältyy lisäksi kuorman varmistaminen. Tehtävä päättyy kun lavat on niputettu omiin nippuihinsa merkittyyn paikkaan sekä ajoneuvo on kuormattu ja kuorma on varmistettu. Aikaa koko tehtävän suorittamiseen on 1,5 tuntia.

Arviointi muodostuu ensimmäisessä osioissa kilpailijan ajotaidon mittaamisesta saavutettuina pisteinä sekä suoritusaikana. Toinen osio mittaa kilpailijan taitoa käyttää trukkia sekä haarukkavaunua turvallisesti ja sujuvasti ajoneuvon kuormaustehtävässä. Kokonaispistemäärä 15

G Taloudellinen ajo
Kuljettaja ajaa kuormatulla kuorma-autolla yleisesti liikennöidyllä tiellä. Reitti pitää sisällään taajama-aluetta ja maantietä. Kuljetuksessa mitataan kuljettajan liikenneturvallista ajotapaa sekä kykyä hyödyntää uuden, vähäpäästöisen kuorma- auton ominaisuuksia. Kuljettajalle reitti ei ole ennestään tuttu. Aikaa tehtävän suorittamiselle on 1 tunti. Suoritus päättyy lähtöalueelle saavuttaessa.

Arviointi muodostuu liikenneturvallisesta ajotavasta ja polttoainetaloudellisuudesta.
Kokonaispistemäärä on 15

H Linja-auton käsittely ja asiakaspalvelu
Koulutuskeskus Sedun opiskelijaryhmä tekee kevätretken Seinäjoelta huvipuistoon Härmään. Menomatkalla pysähdytään tutustumiskäynnille puukkotehtaaseen Kauhavalla. Kymmenen opiskelijan ryhmään liittyy Kauhavalla ryhmänohjaaja sekä neljä opiskelijaa lisää. Osa matkustajista puhuu äidinkielenään ruotsia. Kuljettajan tehtävänä on valmistella linja- auto tilausajoa varten sekä toimia matkan ensimmäinen osuus Kauhavalle matkanjohtajana. Tehtävään sisältyy linja- auton käsittelytehtävä. Tehtävä päättyy paluuseen Seinäjoelle kun matkustajat on kuljetettu takaisin lähtöpisteeseen sekä ajoneuvon ajon päättämistoimenpiteet on tehty. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 1 tunti.

Arviointi muodostuu ajoonlähtötarkastuksesta, tilausajon aloitus- ja lopetustehtävistä, linja-auton käsittelystä sekä asiakaspalvelusta. Kokonaispistemäärä on 10

Tehtävässä tarvittavat laitteet, koneet, asennusrakenteet ja materiaalit

 • Kaksi-, kolme- ja neliakselisia kuorma-autoja
 • Linja-auto
 • Vastapainotrukki
 • Nosto- ja sidontavälineitä
 • 2-kerroslastausvälineitä vetoautossa ja perävaunussa
 • Kappaletavaroita
 • Tietokone
 • Huoltotyökaluja
 • Kuormausnosturi
 • Puristinkontti ja koukkuvaihtolavoja
 • Vaihtolavaperävaunu
 • Pinoava lavansiirtovaunu

Kilpailijan varusteet ja ohjeet

Kilpailijalla on oltava mukana kuljettajan huomioväriset työvaatteet (päähine, takki, housut, turvakengät ja käsineet) ja kirjoitusvälineet. Muu tehtävissä vaadittava materiaali on saatavilla kilpailupaikalta.

Kilpailuissa suoritetaan puhallustestejä satunnaisesti päivittäin. Mikäli kilpailija puhaltaa alkometriin enemmän kuin 0 promillea, niin hänet hylätään koko kilpailusta. Jos kilpailijan työvarustus todetaan turvallisuuden kannalta puutteelliseksi, seuraa hylkäys.

Kilpailualueella kielletyt materiaalit ja laitteet

Tehtävien aikana kilpailijalla on puhelimen ja hands- free- laitteiden käyttökielto. Valo- ja videokuvausta voidaan tehtäväkohtaisesti rajoittaa tai ohjeistaa.

Tuomarit

Mari Vasarainen, Autoliikenteen työantajaliitto ry
Kari Jäppinen, Toyota Material Handling Finland Oy
Pasi Vainionpää, Toyota Material Handling Finland Oy
Petteri Makkonen, Savon koulutuskuntayhtymä
Timo Määttä, Kainuun ammattiopisto
Marko Hallisto, Turun ao
Heikki Virtamo, Turun ao
Veijo Reimi, Stadin ao
Sami Riikonen, Stadin ao
Kalle Salo, Stadin ao
Jussi Mikkola, SL-Mediat Oy
Tuulikki Aikio, Auto- ja kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Tatu Ljokkoi, Volvo Finland Ab
Janne Heino, Db Schenker
Ismo Lepikkö, Tavastia
Klaus Hämeenniemi, Sedu
Kari Takala, Sedu
Timo Järvinen, Tampereen ao
Marko Iso-Koivisto, Sedu
Jarmo Iivari, Oulun seudun ao

Yleiskuvaus kilpailulajista

Logistiikan perustutkinnon ja kuljetuspalvelujen koulutusohjelman suorittaneen (autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, linja-autonkuljettaja) tulee osata toimia laaja-alaisen logistisen osaamisensa turvin erilaisissa ympäristöissä ja muuttuvissa oloissa. Hänen on pystyttävä omaksumaan yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukainen toiminta ja myös kehittämään sitä. Vaatimustaso on tutkinnon perusteiden kiitettävän (K3) tason mukainen.

104_kuljetuslogist_800_1

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • toimia asiakaspalvelun ja kuljetusten tehtävissä
 • kuljettaa asiakkaan tuotteita kannattavasti ja turvallisesti sekä palvella asiakkaita
 • lastata ajoneuvo säädösten ja olosuhteiden sallimaan maksimikuormaan ja kuljettaa ajoneuvoa turvallisesti, taloudellisesti ja vastuullisesti
 • kommunikoida ajoneuvojen ja kuljetusalan viestintävälineillä
 • toimia kansallisissa sekä kansainvälisissä ympäristöissä
 • tehdä yhteistyötä yksi- ja monikulttuurisessa työympäristössä
 • todeta ajoneuvonsa liikennekelpoisuuden
 • varmistaa ajoneuvon ja sen lisälaitteiden tekninen ja turvallinen toimivuus kuljetustehtävän aikana
 • kuljetuksiin liittyvät vakuutukset ja työhönsä liittyvät säädökset
 • toimia yrittäjänä tai yrittäjähenkisesti.

Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava toimia logistiikka-alan periaatteiden mukaan vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti sekä liikenneturvallisuutta edistäen.

Kuljettajalta vaaditaan ajokorttiasetuksen edellyttämä ajokortti ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus. Ammattipätevyyskoulutus edellytetään ammatissa toimimiseen.

Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava arvostaa omaa ammattiaan ja oltava valmis jatkuvasti kehittämään itseään ja työtään sekä työkykyään.

104_kuljetuslogist_800_2

Lajiohjausryhmä 2016

Martti Mäki-Jouppila, lajivastaava,Koulutuskeskus Sedu, martti.maki-jouppila@sedu.fi
Toni Tuurinmäki, varavastaava,Koulutuskeskus Sedu, toni.tuurinmaki@sedu.fi
Tuulikki Aikio, Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT, tuulikki.aikio@akt.fi
Marko Hallisto, Turun ammatti-instituutti, marko.hallisto@turku.fi
Janne Heino, Schenker Oy, janne.heino@dbschenker.com
Jarmo Iivari, Oulun seudun ammattiopisto, jarmo.iivari@osao.fi
Kari Jäppinen, Toyota Material Handling Finland Oy, kari.jappinen@fi.toyota-industries.eu
Tatu Ljokkoi, Volvo Finland AB, tatu.ljokkoi@volvo.com
Petteri Makkonen, Savon ammatti- ja aikuisopisto, petteri.makkonen@sakky.fi
Veijo Reimi, Stadin ammattiopisto,  veijo.reimi@stadinao.fi
Timo Repo, OPH, timo.repo@oph.fi
Sami Riikonen, Stadin ammattiopisto, sami.riikonen@stadinao.fi
Mari Vasarainen, Autoliikenteen työnantajaliitto ry, mari.vasarainen@alt.fi

Lajin yhteistyökumppanit

Yhteistyöoppilaitokset

Pääyhteistyökumppanit