Laji IT ja viestintäteknologia

206 Verkkosivujen tuottaminen

Lajivastaavat

 • Autio Ari

  Koulutuskeskus Sedu
  ari.autio@sedu.fi
  040 830 0453

 • Antola Pyry

  Koulutuskeskus Sedu
  pyry.antola@sedu.fi
  040 830 0460

Finalistit


 • Miska Aaltonen

  Turun ammatti-instituutti


 • Sebastian Hämäläinen

  Suomen Liikemiesten Kauppaopisto


 • Joonas Kajava

  Omnian ammattiopisto


 • Joel Koch

  Tampereen seudun ammattiopisto


 • Arttu Mäkipörhölä

  Tampereen seudun ammattiopisto


 • Jari Pekkala

  Oulaisten ammattiopisto


 • Teemu Sillantaus

  Suomen Liikemiesten Kauppaopisto


 • Santeri Sorjonen

  Keudan ammattiopisto

Finaali

Yleiskuvaus

Finaalitehtävä muodostuu asiakkaalle suunniteltavasta ja toteutettavasta verkkosivustosta. Kokonaisuus on paloiteltu moduuleihin. Jokainen moduuli arvioidaan omana kokonaisuutenaan.

Moduuli A: sivun suunnitteleminen ja tarjouspyyntöön vastaaminen
Tehtävänä on vastata asiakkaan tarjouspyyntöön tarjoten hänelle monipuolista verkkosivustopalvelua asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Myös omien ideoiden ja näkemysten esittäminen on suotavaa.

Sinun on tehtävä pääsivun layout-suunnitelma ja määritellä sivun toteuttamisessa käytettävät tekniikat. Lisäksi tehtävänäsi on suunnitella asiakkaalle logoja, joita sivulla käytetään.

Tarjouspyyntöön vastataan kirjallisesti ja sitä täydennetään suullisesti asiakastapaamisessa. Sinun on osattava esitellä ja perustella tarjoamasi ratkaisut ja hinnoitella työsi. Valmistaudu kohtaamaan asiakas ja myymään verkkosivustopalvelusi asiakkaalle, tuomareille ja yleisölle.

Moduuli B: pääsivun toteuttaminen
Tehtävänä on toteuttaa suunnitelman mukainen, responsiivinen ja helposti ylläpidettävä pääsivu käyttäen valitsemiasi, standardin mukaisia työvälineitä ja ohjelmointikieliä. Tehtävässä animoidaan sekä hyödynnetään eri palveluntuottajien rajapintoja ja tietokantoja.

Moduuli C: tietokantojen hyödyntäminen verkkopalvelussa
Tehtävänä on suunnitella pääsivulle palvelu, joka hyödyntää tietokantoja. Valmistaudu esittelemään valmis pääsivu projektikatselmuksen tapaan asiakkaalle, tuomareille ja yleisölle.

Moduuli D: alasivun toteuttaminen
Tehtävänä on toteuttaa suunnitelman mukainen, responsiivinen ja helposti ylläpidettävä alasivu sekä lisätä sille palveluja. Tehtävään kuuluu kuvankäsittelyä, ohjelmointia ja tietokannan hyödyntämistä. Sivun tulee olla helposti monistettavissa uusille tuotteille. Valmistaudu esittelemään koko sivusto asiakkaalle, tuomareille sekä yleisölle.

Moduuli E: Microsoftin laatima kilpailutehtävä
Kilpailutehtävä pohjautuu mahdollisesti Microsoftin Azureen ja Visual Studio Codeen.

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Kilpailijan käytettävissä oleva aika on n. 17 tuntia kolmen kilpailupäivän aikana.

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Kilpailutehtävän arviointikriteerin pohjan löydät vuoden 2015 kilpailujen finaalitehtävästä. Finaalitehtävä löytyy Skills Finlandin tehtäväpankista.

Kuvaus arvioinnin toteutustavasta

Noin 60 % kilpailutehtävän arvioinnista on objektiivista ja noin 40 % subjektiivista.

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijan ei tarvitse tuoda kilpailupaikalle mitään, mutta halutessaan hän voi tuoda esimerkiksi oman näppäimistön, hiiren ja kuulokkeet kilpailupaikalle.

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle

Kilpailijat saavat kunkin moduulin toimeksiannon ja arviointitaulukon Word-asiakirjana ennen kilpailutehtävän suorituksen aloittamista. Kilpailutehtävissä kilpailijoiden ei tarvitse tulostaa paperille mitään.

Kilpailijoiden käytössä on Windows 10 –käyttöjärjestelmällä varustettu työasema, jossa on kaksi näyttöä ja johon on asennettu seuraavat ohjelmat:

 • Microsoft Visual Studio 2015
 • Adobe Photoshop, Illustrator ja Fireworks
 • Microsoft Office 2016
 • Uusimmat versiot Google Chromesta, Mozilla Firefoxista ja Internet Explorerista
 • Sublime text 2
 • NoteTab Light
 • Notepad++
 • Geany
 • Eclipse
 • NetBeans
 • WinSCP
 • FileZilla

Edellisen listan ohjelmista ei saa tuoda ja asentaa muita versioita. Kilpailijat voivat edellä mainittujen ohjelmien lisäksi käyttää ennen kilpailutapahtumaa kilpailutyöasemaansa asentamiaan ohjelmia, joihin heillä tai heidän edustamallaan oppilaitoksella on lisenssi tai jotka ovat shareware- tai freeware-ohjelmistoja.

Kilpailijoiden työasemille on valmiiksi ladattu seuraavat kirjastot, frameworkit ja sisällönhallintajärjestelmät, jotka ovat vapaasti kilpailijoiden käytettävissä:

 • HTML5 Shiv
 • HTML5 Boilerplate
 • jQuery
 • Bootstrap
 • Foundation
 • Drupal
 • WordPress
 • Joomla

Kilpailutehtävät tehdään joko suoraan Apache-verkkopalvelimelle (PHP, MySQL, phpMyAdmin), joka näkyy kilpailijan työasemassa erillisenä verkkoasemana tai XAMPP-ympäristössä. Jos Apache-verkkopalvelin on käytössä kilpailutehtävän päätyttyä palvelimelta, otetaan ns. snapshot-tilannekuva palvelimelta, jolloin lopullinen arvioitava työ palautuu automaattisesti.

Kilpailun järjestäjät varaavat itselleen oikeuden tehdä muutoksia kilpailun järjestelyihin sekä koneisiin, laitteisiin ja ohjelmiin. Muutokset päivitetään välittömästi www.taitaja2016.fi -sivuille.

Tuomarit

Miikka Merikanto, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Hannu Korpela, Hartman koti
Hannu Hakala, Hartman koti
Kimmo Mansikkaviita, Hartman Koti
Jari Leivo, Pohjois-karjalan aikuisopisto
Daniel Koskinen, H1
Tomi Mäenpää, H1
Juha Koivisto, DL-software
Drazen Dodik, Microsoft
Robin Horemans, Microsoft
Matti Mäkelä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Anne-Kaisa Alatalo, Koulutuskeskus Sedu
Pyry Antola, Koulutuskeskus Sedu

Yleiskuvaus kilpailulajista

Verkkosivujen tuottaminen on monipuolinen laji, jossa kilpailijoilta vaaditaan taiteellista luovuutta sekä kykyä toteuttaa käytettävyydeltään miellyttäviä ja teknisesti toimivia verkkosivustoja. Kilpailijan on tunnettava hyvin verkkosivujen tuottamisprosessin eri vaiheet.

206_verkkosivujen_tuott_1600_2
Alkuperäinen kuva WorldSkills 2011 Lontoo

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilölaji.

Osaamisvaatimukset

Kilpailijan on pystyttävä luomaan tarkka käsitys asiakkaasta, sivuston tietosisällöstä ja palveluista, käyttäjäkohderyhmästä sekä keskeisestä toiminta-ajatuksesta.

Kilpailijan on osattava tuottaa sivuston rautalankamalli (engl. wireframe), perus- ja / tai etusivun käyttöliittymän layout-suunnitelma, määritettävä sivuston luomisessa käytettävät teknologiat (ohjelmointikielet, ohjelmistot jne.).
Kilpailija koostaa verkkosivuston eri teknologioita ja ohjelmia käyttäen. Kilpailija testaa sivuston eri selaimilla, päätelaitteilla ja W3C-validaattorilla. Kilpailija julkaisee sivuston palvelimelle sekä esittelee sivustoa asiakkaalle. Kilpailijan tulee hallita palvelinpuolen ja tietokannan asioita.
Kilpailija tekee sivuston ylläpidossa vaadittavan dokumentaation sekä opastaa asiakasta sivuston käyttöönotossa ja käytössä. Kilpailijan tulee omata tiimityöskentelyssä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä ilmentää kilpailutilanteessa omalla tavallaan yrittäjyyttä. Hänen tulee huomioida työskentelyssään omaan työhyvinvointiin liittyvät ergonomiset seikat

Edellä mainittujen asioiden lisäksi kilpailijan tulee osata
• huomioida työssään tietoturva ja yleisimmät standardit
• suunnitella visuaalisesti näyttäviä verkkosivustoja tyylitiedostoja hyväksikäyttäen
• huomioida alalla vallitsevat trendit
• ottaa huomioon sivuston esteettömyys ja käytettävyys
• toteuttaa selaimen kautta päivitettäviä verkkosivuja
• tuottaa palvelussa tarvittavia mediatiedostoja
• projektinhallinta- ja tiimityöskentelytaidot
• ratkoa vastaantulevia ongelmia
• yhdistää tekemänsä sivusto sosiaalisen median ohjelmistoihin

 

Alkuperäinen kuva WorldSkills 2013 Leipzig
Alkuperäinen kuva WorldSkills 2013 Leipzig

Lajiohjausryhmä 2016

Ari Autio, lajivastaava,Koulutuskeskus Sedu, ari.autio@sedu.fi
Pyry Antola, varavastaava, Koulutuskeskus Sedu, pyry.antola@sedu.fi
Mika Alamäki, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, mika.alamaki@raseko.fi
Lauri Eskola, Druid Oy, lauri.eskola@druid.fi
Tuija Laukkanen, OPH, tuija.laukkanen@oph.fi
Jari Leivo,Pohjois-Karjalan Aikuisopisto, jari.leivo@pkky.fi
Juha Konttinen, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki Business College, juha.konttinen@businesscollege.fi
Miikka Merikanto, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki Business College, miikka.merikanto@businesscollege.fi
Virpi Peuralinna, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki Business College, virpi.peuralinna@businesscollege.fi

Lajin yhteistyökumppanit

Yhteistyöoppilaitokset

Pääyhteistyökumppanit