Laji TaitajaPLUS

TaitajaPLUS – asiakaspalvelu ja myynti

Lajivastaavat

 • Härkönen Maire

  Ammattiopisto Luovi
  maire.harkonen@luovi.fi
  040 319 3630

 • Kallio Ulla-Maija

  Koulutuskeskus Sedu
  ulla-maija.kallio@sedu.fi
  040 830 0452

 • Tapanimäki Virpi

  Ammattiopisto Luovi
  virpi.tapanimaki@luovi.fi
  040 319 3724

Finalistit


 • Salla Savikko

  Tampereen seudun ammattiopisto


 • Noora Kivelä

  Tampereen seudun ammattiopisto


 • Essi Nikkinen

  Kainuun ammattiopisto


 • Sara Tikkaniemi

  Keskuspuiston ammattiopisto


 • Suvi-Tuulia Lahtinen

  Kiipulan ammattiopisto


 • Minttu Kinnunen

  Ammattiopisto Luovi

Finaali

Finaalitehtävän kuvaus

Keskiviikon teoriatehtävä tukee torstain kilpailupäivää. Tehtävät sisältävät asiakaspalvelun ja myynnin perusosaamista. Pääpaino on kilpailijan asiakaspalvelun ja myymälätyöskentelyn perustaidoissa. Tavoitteena on saada myyntipiste kuntoon, palvella asiakkaita ja ylläpitää myymälän siisteyttä. Tehtävät tulee suorittaa loogisena kokonaisuutena annetussa ajassa. Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, asiakasviihtyvyys, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys.

Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijalle selvitetään tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta, voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

Kilpailu aloitetaan keskiviikkona aloitusinfon jälkeen teoriatehtävällä. Kilpailu jatkuu torstaina arvotussa kilpailujärjestyksellä.

Tehtävä A. Teoriatehtävä

 • Peruslaskutoimitukset
 • Kielitehtävä englanti/ruotsi
 • Kierrätys

Tehtävä B. Palvelupisteessä toimiminen

 • Tuotteiden esillepano annettujen ohjeiden mukaan
 • Hinta-/tuotetietojen paikoilleen laittaminen
 • Asiakaspalvelutilanteiden hoitaminen ja tuotteiden myyminen
 • Kassapäätteen käyttö maksutilanteessa
 • Myyntiympäristön siisteydestä huolehtiminen

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Kilpailu suoritetaan kahden kilpailupäivän aikana.

Keskiviikkona 11.5.2016
Aika tarkentuu myöhemmin Ilmoittautuminen
klo 16.00 Info, kilpailualueeseen tutustuminen
Tehtävän ensimmäinen osa, tehtävään käytettävissä oleva aika 15 min.
Torstaina 12.5.2016
klo 8.30 alkaen Kilpailun toinen osa, käytettävissä oleva aika 45 min.
noin klo 14.30 Palkintojenjako

Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on jäljellä 5 minuuttia.

Pääasialliset arviointikriteerit

Kilpailussa käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Kilpailusuoritukset arvioidaan, kun kilpailija on tehnyt työnsä sekä arvioinut itse omaa suoritustaan.

Tehtävät A. 9 pistettä ja tehtävä B. 91 pistettä yhteispistemäärä 100 pistettä.

Työn aloitus 5 p

 • Työohjeeseen tutustuminen 1 p
 • Tuotteisiin tutustuminen 2 p
 • Työvälineisiin tutustuminen 2 p

Työskentely ja ergonomia 50 p

 • Suunnitelmallinen ja järjestelmällinen työskentely 5 p
 • Työturvallisuus 5 p
 • Myyntihyllyn kokoaminen 15 p
 • Tuotteiden myyntikunnostus 5 p
 • Tuotteiden esillepano 10 p
 • Hinta- /tuotetietojen sijoittaminen 5 p
 • Työskentelyasennot eri tilanteissa 5 p

Työn laatu, kestävä kehitys ja itsearviointi 45 p

 • Kielitaito 5 p
 • Asiakaspalvelutilanteen toteutuminen 25 p
 • Myyntiympäristön siisteys 5 p
 • Kierrätys ja jätteiden lajittelu 5 p
 • Oman työn arviointi ja kehittäminen 5 p

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Tavoitetasona on valtakunnallisen opetussuunnitelman T1 -taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, työturvallisuuden huomioimiseen, oikeisiin työtapoihin sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti. Kilpailijalla on mahdollisuus pyytää tarvittaessa apua. Kilpailijalle kerrotaan ennen tehtävän aloitusta, miten annettu apu vähentää arvioinnin pisteitä.

Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat:

 • Työvälineiden hallinta ja tuntemus
 • Annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen
 • Kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi
 • Työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen
 • Työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus
 • Asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen

Jokainen osa-alue arvioidaan erikseen suunnitellun pisteytyksen mukaan. Arvioinnissa pyritään mahdollisimman objektiiviseen arviointiin.

Tuomarit

Tuomaristo koostuu työelämän työnantajien ja työntekijöiden edustajista sekä ammatillisen opetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella.

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

 • Tehtävämateriaalit
 • Myymäläkalusteet ja myyntitiski
 • Hyllytyksessä tarvittavat työ- ja suojavälineet
 • Myyntituotteet
 • Tasokärryt
 • Hinta- ja tuote-etiketit
 • Käsihinnoittelija
 • Kassapääte
 • Kierrätyspisteet

Mitä kilpailijan on itse tuotava kilpailupaikalle

 • Omat työvaatteet ja työkengät sekä henkilökohtaiset apuvälineet, mikäli niistä on aikaisemmin ilmoitettu.
 • Henkilötodistus tunnistamista varten.

Esimerkkitehtävä ja arviointi kokonaisuudessaan

Finalistit voivat harjoitella kilpailuun esimerkkitehtävän avulla. Edellisiä TaitajaPlus asiakaspalvelu ja myynti-tehtäviä, löytyy Skills Finland-sivujen tehtäväpankista.

Tuomarit

Mari Mulari, Ammattiopisto Luovi
Ulla-Maija Kallio, Sedu
Päivi Marttila-Lampinen, Sedu
Samuli Sollo, Keskuspuiston ammattiopisto
Anneli Rintamäki, Palvelualojen ammattiliitto
Sirpa Korpinen, K-supermarket Alavus

Yleiskuvaus kilpailulajista

Asiakaspalvelun ja myynnin tehtäviin kuuluvat erilaiset asiakaspalvelutilanteet ja myymälätyöskentely. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut toimii myynnin ja kaupan alan eri tehtävissä.

Asiakaspalvelun ja myynnin ammattilainen toimii asiakaslähtöisesti ja osaa palvella erilaisia asiakkaita. Hänellä on hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot uusissakin tilanteissa. Alan taitaja tuntee myytävät tuotteet ja osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita. Hänellä on riittävästi kieli- ja laskutaitoa, liiketaloudellista osaamista sekä kykyä käyttää tietoteknisiä laitteita asiakaspalvelun ja myynnin tukena.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu. Kilpailuun voivat osallistua opiskelijat, jotka suorittavat liiketalouden perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein. Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Osaamisvaatimukset

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat Liiketalouden perustutkinnon asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan ammattitaitovaatimuksiin ja työelämän osaamisvaatimuksiin. Arviointiasteikkona käytetään T1- tasoa. Kilpailutehtäviä voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näytöissä.

Taitaja PLUS lajiohjausryhmä 2016

Virpi Tapanimäki, Ammattiopisto Luovi, virpi.tapanimaki@luovi.fi
Arja Vuorela,Ammattiopisto Luovi, arja.vuorela@luovi.fi
Juha Saarimäki, Ammattiopisto Luovi, juha.saarimaki@luovi.fi
Mari Mulari, Ammattiopisto Luovi, mari.mulari@luovi.fi
Maire Harkönen, Ammattiopisto Luovi, maire.harkonen@luovi.fi
Risto Vartiainen, Ammattiopisto Luovi, risto.vartiainen@luovi.fi
Johanna Malm, Keskuspuiston ammattiopisto, johanna.malm@keskuspuisto.fi
Christian Falenius, Keskuspuiston ammattiopisto, christian.falenius@keskuspuisto.fi
Matti Karko, Validia ammattiopisto, matti.karko@eduvalidia.fi
Jarmo Piltonen, Ammattiopisto Luovi, jarmo.piltonen@luovi.fi
Eija Holma, Ammattiopisto Luovi, eija.holma@luovi.fi
Anu Kilkku, Keskuspuiston ammattiopisto, anu.kilkku@keskuspuisto.fi
Marja-Riitta Salonen, Bovallius ammattiopisto, marja-riitta.salonen@bovallius.fi
Juurakko Veli-Matti, Ammattiopisto Luovi, veli-matti.juurakko@luovi.fi
Elina Forslund, Koulutuskeskus Sedu, elina.forslund@sedu.fi
Valter Ahlberg, Keskuspuiston ammattiopisto, valter.ahlberg@keskuspuisto.fi
Jouni Tuunainen, Keskuspuiston ammattiopisto, jouni.tuunainen@keskuspuisto.fi
Riitta Rauhala, Ammattiopisto Luovi, riitta.rauhala@luovi.fi
Nina Tamminen, Bovallius-ammattiopisto, nina.tamminen@bovallius.fi
Mikko Pasonen, Ammattiopisto Luovi,mikko.pasonen@luovi.fi
Tarja Ylitalo, Ammattiopisto Luovi, tarja.ylitalo@luovi.fi
Mika Öhberg, Bovallius-ammattiopisto, mika.ohberg@bovallius.fi
Matti Kauppinen, Skills Finland ry, matti.kauppinen@skillsfinland.fi
Mikko Laakkonen, Palvelualojen ammattiliitto PAM, mikko.laakkonen@pam.fi
Rauni Lehisto, Keskuspuiston ammattiopisto, rauni.lehisto@keskuspuisto.fi
Jukka Nylander, Würth Oy, jukka.nylander@wurth.fi
Päivi Pynnönen, HAMK / AOKK, paivi.pynnonen@hamk.fi
Arto Vehkomäki, Kiipulan ammattiopisto, arto.vehkomaki@kiipula.fi
Tuomo Karjalainen, Validia ammattiopisto, tuomo.karjalainen@validia.fi
Mervi Rantanen, Keskuspuiston ammattiopisto, mervi.rantanen@keskuspuisto.fi
Vesa Säntti, Koulutuskeskus Sedu, vesa.santti@sedu.fi
Ulla-Maija Kallio, Koulutuskeskus Sedu, ulla-maija.kallio@sedu.fi
Petri Hämäläinen, Ammattiopisto Luovi, petri.hamalainen@luovi.fi

 

Lajin toteuttaa:

LUOVI_logo+AO_RGB

Lajin yhteistyökumppanit

Yhteistyöoppilaitokset

Pääyhteistyökumppanit