Laji TaitajaPLUS

TaitajaPLUS – logistiikka

Lajivastaavat

 • Vartiainen Risto

  Ammattiopisto Luovi
  risto.vartiainen@luovi.fi
  040 319 3573

 • Tapanimäki Virpi

  Ammattiopisto Luovi
  virpi.tapanimaki@luovi.fi
  040 319 3724

Finalistit


 • Juho Rautiainen

  Validia Ammattiopisto


 • Johannes Sorvari

  Validia Ammattiopisto


 • Eetu Laukka

  Ammattiopisto Luovi


 • Emil Lahti

  Keskuspuiston ammatiopisto


 • Toni Koivisto

  Kiipulan ammattiopisto


 • Juho Toivonen

  Kiipulan ammattiopisto

Finaali

Finaalitehtävän kuvaus

Työtehtävä on varastopalvelujen perusosaamista, jossa huomioidaan kilpailijan taidot tavaroiden ja asiakirjojen käsittelyssä.

Tavoitteena on koko tehtävän suorittaminen loogisena kokonaisuutena annetussa kilpailuajassa.

Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijoille selvitetään ja heille perehdytetään lyhyesti tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet.

Tavaroiden vastaanottoon kilpailijalla on aikaa 20 minuuttia.

Välissä tauko 5 minuuttia.

Tavaroiden keräilyyn kilpailijalla on aikaa 20 minuuttia.

Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on osiossa enää 5 minuuttia jäljellä.

Kilpailutehtävät (saapuvan tavaraerän tarkastaminen ja tavaroiden keräily) tehdään yhtäjaksoisesti. Suoritusaikaa seurataan jaksoittain. Jos ensimmäisen jakson aikaraja täyttyy, tuomari keskeyttää sen osion suorituksen ja kehottaa kilpailijaa siirtymään seuraavaan tehtäväjaksoon. Kesken jäänyt suoritus vaikuttaa tehtäväosion pisteytykseen.
Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

Tehtävien laajuus ja käytettävä aika

Kilpailu on yksilökilpailu, joka järjestetään varsinaisesti yhden kilpailupäivän aikana.

Maanantai 9.5.2016 klo 14.00 mennessä Ilmoittautuminen
klo 15.00 Info ja kilpailualueeseen tutustuminen
Tiistai 10.5.2016 klo 8.30 Kilpailupäivä alkaa
n. klo 17.00 Palkintojenjako

Saapuvan tavaraerän tarkastaminen, 20 minuuttia
Tehtävänä on tarkastaa varastorullakossa saapunut tavaraerä ja kirjata tuotteet varastokirjanpitoon:

 • Rahtikirjan oikeellisuuden tarkastaminen
 • Tuotteiden tarkastaminen lähetteen mukaan
 • Tuotteiden hyllyttäminen
 • Saapumistiedon kirjaaminen excel-taulukkoon.

Tavaroiden keräily, 20 minuuttia
Tehtävänä on keräillä tuotteet asiakkaalle lähetettäväksi eräksi:

 • Kerättävistä tuotteista tilaus paperilla
 • Tilauksessa mainittu tuotteiden nimet ja kerättävät määrät
 • Tuotteiden keräily myymälähyllystä
 • Tuotteiden laittaminen lähtevän tavaran alueelle valmiiksi pakkaamista varten
 • Lähetteen tekeminen excel-taulukkoon.

Pääasialliset arviointikriteerit

Tuomaristo koostuu työelämän sekä erityisopetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella.

Kilpailussa käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Kilpailusuoritukset arvioidaan, kun kilpailija on tehnyt työnsä sekä arvioinut itse omaa suoritustaan.

Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman H2 -taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, työturvallisuuden huomioimiseen, oikeisiin työtapoihin sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.

Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat:

 • Työvälineiden hallinta ja tuntemus
 • Annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen.
 • Kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi.
 • Työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen
 • Työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus.
 • Asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen.

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Logistiikan työtehtävät arvioidaan yhtenä kokonaisuutena työvaiheiden edetessä:

 • Työohjeisiin ja työvälineisiin perehtyminen. (5 p)
 • Rahtikirjan oikeellisuuden tarkastaminen (5 p)
 • Tuotteiden tarkastaminen lähetteen mukaan (15 p)
 • Tuotteiden hyllyttäminen (10 p)
 • Saapumistiedon kirjaaminen excel-taulukkoon (5 p)
 • Tilauksen käsittely (5 p)
 • Tuotteiden keräily myymälähyllystä (20 p)
 • Tuotteiden laittaminen lähtevään hyllyyn (5 p)
 • Lähetteen tekeminen excel-taulukkoon (5 p)
 • Työskentelyn järjestelmällisyys (5 p)
 • Työturvallisuuden ja ergonomian huomiointi työtehtävissä (5 p)
 • Työpisteen järjestely työskentelyn jälkeen. (5 p)
 • Kierrätys ja jätteiden lajittelu (5 p)
 • Oman työn arviointi ja kehittäminen (5 p)

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

 • Rullakko
 • Keräilyvaunu
 • Kirjotusalusta
 • Kynä
 • Varastoitavat tuotteet
 • Kappalaskuvaaka, kuvallinen ohje kilpailupaikalla.
 • Paketinavausveitsi
 • Teippikone
 • Tietokone
 • Excel-taulukkolaskenta ohjelma, tiedosto toimitetaan testattavaksi kilpailijoille sähköpostilla.
 • Rahtikirja
 • Tilaus
 • Myymälähylly
 • Hyllykartta
 • Pahvilaatikot

Kilpailu tapahtuu Taitaja Plus sisäalueella Seinäjoki Areenalla.

Mitä kilpailijan on itse tuotava kilpailupaikalle

Kilpailijan varustuksena on oman oppilaitoksen antama työvaatteet ja turvakengät. Mukana voi olla omat muistiinpanovälineet.

Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Esimerkkitehtävä ja arviointi kokonaisuudessaan

Semifinaalitehtävä
Tehtävänä on tavaran vastaanottaminen ja hyllyttäminen

 • Tavaran vastaanottaminen varastoon (laiturityöskentely)
 • Saapuneen tavaran tarkastus
 • Tavaran hyllyttäminen

Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, asiakaspalvelu, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys. Työskentelyn jälkeen kilpailija tekee jälkityöt ja arvioi omaa työskentelyään. Tuomarit antavat palautetta työskentelystä.

Kilpailutehtävän arviointi
Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat:

 • Työvälineiden hallinta ja tuntemus
 • Annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen.
 • Kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi.
 • Työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen
 • Työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus.
 • Asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen.

Tuomarit

Keijo Holopainen
Anu Lohikoski
Jari Ringman
Jarmo Piltonen

Yleiskuvaus kilpailulajista

Varastopalvelujen suorittaneen on hallittava varastoalan tehtäviä käsin ja koneellisesti esim. trukilla tai automaattisilla laitteilla. Hänen on osattava tehdä varaston asiakirjat ja varastokirjanpito käsin sekä tietotekniikkaa käyttäen. Varastonhoitajan on osattava logistiikan perusvalmiuksiin kuuluvat asiat, kuten tavaran varastointi, kuljetukset, kierrätys ja varastontietojärjestelmien käyttö. Hänen on tunnettava varastotalous ja sen vaikutus yrityksen talouteen sekä kansainvälisten materiaalitoimintojen perusasiat. Varastonhoitajan tutkinnon suorittaneet sijoittuvat kaupan, teollisuuden, liikenteen ja julkisen sektorin palvelukseen.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu, joka järjestetään varsinaisesti yhden kilpailupäivän aikana.
Kilpailijan varustuksena on oman oppilaitoksen antama työvaatetus.
Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Osaamisvaatimukset

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat Logistiikan perustutkinnon, varastopalvelujen osaamisalan ammattitaitovaatimuksiin ja työelämän osaamisvaatimuksiin. Arviointiasteikkona käytetään T1-tasoa. Kilpailutehtäviä voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näytöissä.

Taitaja PLUS lajiohjausryhmä 2016

Virpi Tapanimäki, Ammattiopisto Luovi, virpi.tapanimaki@luovi.fi
Arja Vuorela,Ammattiopisto Luovi, arja.vuorela@luovi.fi
Juha Saarimäki, Ammattiopisto Luovi, juha.saarimaki@luovi.fi
Mari Mulari, Ammattiopisto Luovi, mari.mulari@luovi.fi
Maire Harkönen, Ammattiopisto Luovi, maire.harkonen@luovi.fi
Risto Vartiainen, Ammattiopisto Luovi, risto.vartiainen@luovi.fi
Johanna Malm, Keskuspuiston ammattiopisto, johanna.malm@keskuspuisto.fi
Christian Falenius, Keskuspuiston ammattiopisto, christian.falenius@keskuspuisto.fi
Matti Karko, Validia ammattiopisto, matti.karko@eduvalidia.fi
Jarmo Piltonen, Ammattiopisto Luovi, jarmo.piltonen@luovi.fi
Eija Holma, Ammattiopisto Luovi, eija.holma@luovi.fi
Anu Kilkku, Keskuspuiston ammattiopisto, anu.kilkku@keskuspuisto.fi
Marja-Riitta Salonen, Bovallius ammattiopisto, marja-riitta.salonen@bovallius.fi
Juurakko Veli-Matti, Ammattiopisto Luovi, veli-matti.juurakko@luovi.fi
Elina Forslund, Koulutuskeskus Sedu, elina.forslund@sedu.fi
Valter Ahlberg, Keskuspuiston ammattiopisto, valter.ahlberg@keskuspuisto.fi
Jouni Tuunainen, Keskuspuiston ammattiopisto, jouni.tuunainen@keskuspuisto.fi
Riitta Rauhala, Ammattiopisto Luovi, riitta.rauhala@luovi.fi
Nina Tamminen, Bovallius-ammattiopisto, nina.tamminen@bovallius.fi
Mikko Pasonen, Ammattiopisto Luovi,mikko.pasonen@luovi.fi
Tarja Ylitalo, Ammattiopisto Luovi, tarja.ylitalo@luovi.fi
Mika Öhberg, Bovallius-ammattiopisto, mika.ohberg@bovallius.fi
Matti Kauppinen, Skills Finland ry, matti.kauppinen@skillsfinland.fi
Mikko Laakkonen, Palvelualojen ammattiliitto PAM, mikko.laakkonen@pam.fi
Rauni Lehisto, Keskuspuiston ammattiopisto, rauni.lehisto@keskuspuisto.fi
Jukka Nylander, Würth Oy, jukka.nylander@wurth.fi
Päivi Pynnönen, HAMK / AOKK, paivi.pynnonen@hamk.fi
Arto Vehkomäki, Kiipulan ammattiopisto, arto.vehkomaki@kiipula.fi
Tuomo Karjalainen, Validia ammattiopisto, tuomo.karjalainen@validia.fi
Mervi Rantanen, Keskuspuiston ammattiopisto, mervi.rantanen@keskuspuisto.fi
Vesa Säntti, Koulutuskeskus Sedu, vesa.santti@sedu.fi
Ulla-Maija Kallio, Koulutuskeskus Sedu, ulla-maija.kallio@sedu.fi
Petri Hämäläinen, Ammattiopisto Luovi, petri.hamalainen@luovi.fi

 

Lajin toteuttaa:

LUOVI_logo+AO_RGB

Lajin yhteistyökumppanit

Yhteistyöoppilaitokset

Pääyhteistyökumppanit