Laji Teollisuus

601 Automaatioasennus

Lajivastaavat

 • Saarimaa Jani

  Koulutuskeskus Sedu
  jani.saarimaa@sedu.fi
  040 868 2014

 • Rinta-Valkama Sami

  Koulutuskeskus Sedu
  sami.rinta-valkama@sedu.fi
  040 868 0763

Finalistit


 • Olli Eloranta

  Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto


 • Lasse Kalliokoski

  Keski-Pohjanmaan ammattiopisto


 • Olli Kalliokoski

  Keski-Pohjanmaan ammattiopisto


 • Janne Kettunen

  Pohjois-Karjalan ammattiopisto


 • Riku Kortelainen

  Oulun seudun ammattiopisto


 • Jussi Mikkonen

  Pohjois-Karjalan ammattiopisto


 • Joel Niemi-Korpi

  Koulutuskeksus Salpaus


 • Eetu Tossavainen

  Savon ammatti- ja aikuisopisto

Finaali

Finaalitehtäväkuvaus

Lajin kilpailutehtävä on jaettu viiteen erilliseen osioon. Kilpailu on yksilökilpailu. Kilpailussa kiinnitetään huomiota seuraaviin osaamisalueisiin:

 • Piirustusten ja asennusohjeiden lukeminen
 • Kestävän kehityksen huomioiminen materiaalien käytössä
 • Ongelmanratkaisu ja vianetsintä
 • Asennusten laatu
 • Dokumentointi
 • Ohjelmien ja säätöpiirien toiminta
 • Työturvallisuus  ja käyttöönottomittaukset

Kilpailutehtävien rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Moduuli 1, Automaatiosovelluksen asentaminen ja käyttöönotto
Tehtävänä on ottaa käyttöön kesken jäänyt Siemens Logo 8- automaatiosovellus. Tehtävä sisältää vianetsintää, dokumenttien tulkintaa, asennus- ja ohjelmointitöitä.

Kohteelle tehdään käyttöönottotarkastus siinä laajuudessa kuin työn yhteydessä voidaan tehdä. Lisäksi keskuskomponentit ja kaapelit merkitään ohjeiden mukaisesti.

Moduulit 2 ja 3 , Säätöpiirien muutostyöt, väylätekniikan sovellukset
Tehtävinä on mahdollisesti muuttaa säätöpiirien fyysistä rakennetta, laitteita, toimintoja, signalointia, väylärakenteita, ohjelmia sekä käyttöliittymää annetun tehtäväkuvauksen mukaisesti. Laitteina ABB ACS580, Burkert 8605 tai 8611 sekä kiinteäarvoiset painelähettimet.

Tehtäviin liittyy mahdollisesti käyttöönottotarkastus josta laaditaan erillinen mittauspöytäkirja. Tehtävissä vaatimuksena säätöpiireille ja prosessille tehtävän toimintaselostuksen mukainen toiminnallisuus.

Moduulit 4 ja 5, Ongelmanratkaisu- ja modifikaatiotyöt
Prosessiin ja/tai erillisiin simulaattoreihin tehdään vianetsintää, muutostöitä, asennuksia, määrittelyjä, kalibrointeja ja/tai ongelmanratkaisutehtäviä.

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Tehtävien tekemiseen on varattu aikaa seuraavasti:

 • Moduuli 1, 7h
 • Moduulit 3 ja 4, 7h
 • Moduulit 4 ja 5, 4h

Kilpailutehtävän alustavat arviointikriteerit

Suorituksia arvioidaan seuraavasti:

 • Työturvallisuus 5 %
 • Asennuksen laatu 35 %
 • Ohjelmien ja konfigurointien toiminta  30 %
 • Kestävä kehitys 5 %
 • Ongelmanratkaisu, vianetsintä  ja modifikaatiot 25 %

Yhteensä 100 %

Jos työssäsi tulee eteen pulmatilanne käänny valvojien puoleen, jotta pääset tehtävässäsi eteenpäin. Järjestelyjä koskevat kysymykset eivät vaikuta arviointiin. Varsinaista asennustyötä koskevat kysymykset vaikuttavat arviointiin.
Vaarantaessasi sähkö- tai työturvallisuuden valvoja huomauttaa asiasta. Jos huomautuksen jälkeen vaarannat edelleen turvallisuuden, on valvojan keskeytettävä työskentely, jolloin kyseinen suorituksesi joudutaan hylkäämään.

Kuvaus arvioinnin pistejakaumasta kisapäiville ja toteutustapa

Päivä 1. moduuli 1, 40 %
Päivä 2. moduuli 2 ja 3, 40 %
Päivä 3. moduuli 4 ja 5, 20 %

Arviointi on objektiivista ja toteutetaan pääosin työpäivän jälkeen. Kilpailija on pääsääntöisesti osa arviointiryhmää. Arvioijat ovat yritysten ja oppilaitosten henkilökuntaa.

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailija tuo mukanaan henkilökohtaiset ohjelmointilaitteet, kaapelit ja käsityökalut henkilökohtaisen työvaatetuksen sekä turvavälineet. Lisäksi kilpailijalla tulee olla tarvittavat mittavälineet työn suorittamiseen ja valmiin työn tarkistamiseen.

Viittaus esimerkkitehtävään

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla finaalitehtävillä, joita löydät Skills Finlandin tehtäväpankista. Laitteiden manuaalit löytyvät yritysten nettisivuilta. Vianetsintä- ja ongelmanratkaisutehtävien laitteiden tyyppejä ei ilmoiteta ennen kisaa, vaan vasta kilpailupaikalla.

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle

 • Asennustarvikkeet, kisassa tarvittavat automaatio- ja kenttälaitteet
 • Ruokailun ja välipalan
 • Työpöydän ja tuolin
 • Sähkösyötön akkukäyttöisten laitteiden varaamiseksi
 • Beamex kalibraattorin

Tuomari

Jarmo Kainumaa, Luksia
Jani Saarimaa, Sedu
Ville Torvinen, Siemens
Sami Rinta-Valkama, Sedu
Tapio Törmä, Stadin ao
Olli Hirsimäki, Atria

Alkuperäinen kuva WorldSkills 2013 Leipzig
Alkuperäinen kuva WorldSkills 2013 Leipzig

Yleiskuvaus kilpailulajista

Automaatiolaji pohjautuu sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon sähköasentajan ja automaatioasentajan suuntautumisvaihtoehtoihin sekä työelämän vaatimuksiin nuorelle työntekijälle. Automaatioasentaja työskentelee asennus-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä teollisuuslaitoksissa
ja sähkö/automaatioalan urakointiliikkeissä. Toimenkuvasta riippuen työtehtävät voivat olla, kenttälaitteiden ja erilaisten teollisuuden järjestelmien kunnossapitoa tai asennuksia, kiinteistöjen automaation laiteasennuksia sekä erilaisten heikkovirtajärjestelmien asennusta, ohjelmointia ja korjausta.

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon perusteiden kiitettävän tason (K3) vaatimuksiin. Kilpailulajin tehtävät sijoittuvat sähkö-automaatioasentajan tehtäviin teollisuudessa.

Kilpailutehtävissä korostuu dynaaminen osaaminen ongelmanratkaisun muodossa. Haasteet liittyvät materiaalin valintoihin, asennus-, käyttöönotto- ja tarkastustehtäviin seuraavilla osa-alueilla:

 • teollisuuden sähköasennukset
 • sähkömoottori- ja jakokeskusasennukset
 • kenttälaiteasennukset
 • logiikka-asennukset ja kenttäväylät
 • säätöpiirien toiminnan ymmärtäminen

Lisäksi korostuvat

 • työsuojelutaidot
 • työturvallisuus, ergonomia, toimintakyvyn säilyttäminen – vireystilan ylläpito / tauotus, terveelliset eväät

 

Alkuperäinen kuva WorldSkills 2011 Lontoo
Alkuperäinen kuva WorldSkills 2011 Lontoo

Lajiohjausryhmä 2016

Jani Saarimaa, lajivastaava, Koulutuskeskus Sedu , jani.saarimaa@sedu.fi
Sami Rinta-Valkama, varavastaava, Koulutuskeskus Sedu, sami.rinta-valkama@sedu.fi
Eevastiina Ahlqvist,Siemens Oy,eevastiina.ahlqvist@siemens.com
Olli Hirsimäki, Atria Oy, olli.hirsimaki@atria.fi
Markku Laaksonen,Stadin ammattiopisto,markku.laaksonen@stadinao.fi
Jarmo Kainumaa, Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, jarmo.kainumaa@luksia.fi
Jukka Palin, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, jukka.palin@sskky.fi
Marko Päiveröinen, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, marko.paiveroinen@kpedu.fi
Ville Torvinen, Siemens Oy, ville.torvinen@siemens.com
Tapio Törmä,Stadin ammattiopisto, tapio.torma@stadinao.fi
Seppo Valio, OPH, seppo.valio@oph.fi

Lajin yhteistyökumppanit

Yhteistyöoppilaitokset

Pääyhteistyökumppanit