Evenemangsinfo

Mästare behövs – De bästa träder fram

Den livaktiga evenemangsstaden Seinäjoki inbjuder till FM-tävlingar i yrkesskicklighet i maj 2016. Mästare är det största årligen återkommande evenemanget inom yrkesutbildning i Finland – ett skyltfönster för yrkesutbildningen.

I Mästare2016-evenemanget 10–12.5.2016 tävlas det i 44 grenar, i Mästare9-tävlingen, i 4 MästarePLUS-grenar och intressanta grenar som livsmedelstillverkning och säkerhetsbranschen lyfts fram som uppvisningsgrenar.

I centrum för händelserna i stadskärnan är Seinäjoki Areena, men atmosfären och aktiviteterna är utbredda ända till Jääurheilukeskus. Sedu ansvarar för Mästare2016-evenemangets helhetsarrangemang. För genomförandet av sex grenar ansvarar fyra andra läroanstalter, och Luovi är samarbetspartner i PLUS-grenarna.

Tredagarsevenemanget har fritt inträde och besökarantalet uppskattas bli ca 40 000. Mästare2016 inbjuder framförallt högstadieelever och gymnasiestuderande, studiehandledare och yrkesvalslärare, lärare och föräldrar samt representanter för företagslivet att njuta av den brokiga mångfalden av grenar och den intensiva tävlingsatmosfären

Examina förnyas och kompetens eftersträvas. Mästare2016-evenemanget erbjuder lärare och studerande vid Sedu en lysande möjlighet att utforma evenemangsarrangemang till studier. Tillsammans med studerandena kommer man överens om yrkesprov och tillfällen för lärande i arbetet. Flexibilitet, individuella lärstigar och företagsamhet är grundstenarna för hur Mästare2016-evenemanget på österbottniskt vis byggs upp. Tillsammans med de grenansvariga och med Sedus lärare byggs Mästare-evenemanget upp av 450 studerande vid Sedu.

Från rötter till förädling

Södra Österbotten är ett starkt primärproduktionslandskap, med en utveckling som starkt bygger på företagsamhet i små och medelstora företag. Österbottningarna som är stolta över sina rötter lyfter som Mästare-grenar i Seinäjoki åter fram tillverkning av köttprodukter, turism och ekonomiförvaltning.

Evenemanget genomförs i nära samarbete med näringslivet. Hundratals företag deltar i tävlingsarrangemangen tillsammans med de grenansvariga. I Mästare används de nyaste maskinerna och apparaterna – och under hela evenemanget är det möjligt att uppdatera sin kännedom om dessa av importörer och maskin- och apparatleverantörer.

Välfärdsteknologin lyfts fram i grenarna elinstallation och datorer och nätverk. Tekniken bistår människan när hon är svag. Evenemangsbesökarna får bekanta sig med ett utbildningsförsök för akutvårdare på basnivån i samband med grenen Närvårdare.

Skills Finland

Mästare-varumärket utvecklas av Skills Finland rf. Varje evenemang fördjupar företagsamhet, hållbar utveckling, arbetsförmåga och arbetsvälmående inom yrkesutbildningen. Rättvisa och jämlikhet är kompromisslösa värderingar i FM-tävlingarna i yrkesskicklighet, men varje år ger evenemanget också en bild av arrangören. Mästare2016-evenemangets slogan Test the Best är en tanke som framförs av en vuxenstuderande som flyttade till Finland för tre år sedan.

Vi försöker åstadkomma något bra, men resultatet brukar ändå bli prima.

Följ med förberedelserna av Mästare2016 även på www.sedu.fi och Fb