Tapahtuman teemat ja tavoitteet

Skills Finlandissa Taitaja-tapahtuman pysyviksi teemoiksi on valittu yrittäjyys, kestävä kehitys, työturvallisuus ja työhyvinvointi.

Kilpailujärjestäjänä Sedu nostaa pysyvien teemojen rinnalla esiin uudet tutkinnot (koulutuskokeilut) ja joustavat opinpolut. Kilpailulajien finaalitehtävissä kantava teema on Juurista jalostukseen. Etelä-Pohjanmaa on vahva alkutuotannon maakunta, jonka kehitys nojaa vahvasti pk-yrittäjyyteen.

Tapahtuma toteutetaan tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Sadat yritykset osallistuvat kisajärjestelyihin lajivastaavien kanssa. Taitajassa on käytössä uusimmat koneet ja laitteet – ja koko tapahtuman ajan on mahdollisuus päivittää tietonsa maahantuojien ja laitetoimittajien kanssa.

Hyvinvointiteknologia nousee esiin lajeissa sähköasennus ja tietokoneet ja -verkot. Tekniikka avustaa ihmistä silloin, kun hän on heikoilla. Tapahtumavieraat pääsevät tutustumaan perustason ensihoitajan koulutuskokeiluun lähihoitaja-lajin yhteydessä.

Sedun Taitaja-tapahtumalle asettamat tavoitteet

Tapahtumanjärjestäjänä Sedu tavoittelee Taitaja-finaalilla pitkäaikaista vaikuttavuutta. Tapahtumalla lisätään ammattialojen tunnettuutta ja tuetaan nuorten uravalintaa, kannustetaan ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen ja yrittäjämäiseen toimintaan.

Järjestämällä tapahtuman Sedu haluaa kehittää ammatillista koulutusta, tiivistää yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, luoda uusista pedagogisista käytänteistä pysyviä ratkaisuja yksilöllistämiseen. Opettajille Taitaja-verkosto on loistava mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen ja parhaiden käytäntöjen levittämiseen kollegojen kesken.

Taitaja-tapahtuman pysyvänä vaikutuksena pyritään

  • vahvistamaan Sedun mainetta huippuosaajana ja innovatiivisena toimijana
  • vahvistamaan verkostoja työelämän yhteistyökumppaneihin
  • kehittämään opettajien osaamista ja verkostoitumista kollegoihin
  • kansainvälistämään oppimista ja osaamista
  • ajantasaistamaan opetuksessa käytettäviä koneita, laitteita ja metodeja
  • juurruttamaan positiivinen vire ja yhdessä tekemisen kulttuuri Seduun
  • vahvistamaan opiskelijoiden osaamista yrittäjämäisestä toiminnasta vastuuttamalla
  • nostamaan opettajien ja opiskelijoiden ammattiylpeyttä

Sedu haluaa välittää positiivisen viestin pohjalaisesta asenteesta: hyvä fiilis, tekemisen meininki ja yrittäjämäinen palveluasenne näkyvät tapahtumassa. Kilpailujärjestelyissä onnistuminen on ensisijaista.

Ydinviesti Test the Best

Taitajassa parhaat pääsevät esiin; kun nuori valitsee ammattia ja koulua, hän haluaa testata kumpaakin ja valita parhaan; kun nuori opiskelee ammattiin, hän haluaa parhaan mahdollisen oppimisympäristön ja mahdollisuuden kehittyä alansa huipuksi, sloganin ideoija Danuta Pyrdol avaa Taitaja2016-tapahtuman sloganin merkityksiä. Danuta Pyrdolin äidinkieli on puola, hän on asunut Suomessa hiukan yli kolme vuotta.